Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160- 104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; Öğrencilerimiz, Amasya Üniversitesine kayıt oldukları yılda ilgili programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcut ise birinci öğretim taban puanı esas alınır.Yaz okulundan en fazla 4 ders alınabilir. (Değişiklik: 24.03.2021- 2024/64)

Yaz öğretimin programından alınan dersin saatleri (teori, uygulama, laboratuvar vb) AKTS veya yerel kredisi eşdeğer tutulacağı dersin kredisine eşit veya ondan daha fazla olmalıdır.

Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınması gerekmektedir. Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Birimi'nin görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından öğrenci sorumludur. 

Amasya Üniversitesi Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerde Ders Alma Kriterleri için tıklayınız.

Yaz Okulu Talep Formu için tıklayınız