Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz 2017-2018 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

 

Başvuru Tarihi:

01-15 Ağustos 2017

 

İstenilen Evraklar

1- Başvuru Formu

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (Öğrencinin kayıtlı olduğu Y.Öğretim kurumundan aldığı onaylı belge)

 
 
 

 

 

Yatay Geçiş

 

Başvuru Tarihi:

21-31 Ağustos 2017

 

İstenilen Evraklar

1- Başvuru Formu

2- Onaylı transkript (izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge, Adayın bağlı bulunduğu Fakülte /Yüksekokul tarafından onaylanmış olarak)

3- Ders içerikleri

 4- İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10 a girdiğine dair onaylı belge

 5- Not değerlendirme sistemi, 4'lük veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eş değer olduğunun onaylı belgesi

 6- Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge

 7- Yerleştiğini gösteren ÖSYM çıktısı.

 

Not:

Başvuru yeri; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Başvurular belgeler tamamlanmış olarak, şahsen veya posta ile yapılabilir. (Postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur.)

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.