Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 9. Türkoloji Semineri

      Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen Türkoloji seminerleri devam ediyor.

kşdmr1

       Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL ve bölüm öğretim üyeleri ile  elemanlarının katılımıyla fakültemiz dekanlığının toplantı salonunda iki haftada bir yapılan seminerlerin dokuzuncusu, 8 Mart 2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ayşegül Kuşdemir "Yozgat Yer Adlarında Görülen Yerel Coğrafi Terimler" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

kşdmr2

        Kuşdemir, fiziki coğrafyaya ait tabiat unsurların türlerini ve görünüşlerini ifade eden coğrafi terimlerin yer adlarının anlamını (özellikle onların tür ve görünüş özelliklerini) belirlemede anahtar role sahip unsurlar olduğunu belirtmiştir. Alanda derleme yöntemi ile tespit edilen, ölçünlü dilde bulunmayan ve ölçünlü dilde bilinirlik düzeyi düşük olan coğrafi terimler toplantıda  ele alınmıştır. Bölgeden azımsanmayacak çeşitlilikte coğrafi terim tespit edildiğini belirten Kuşdemir,  bu terimlerin, yer adlarının anlam tespiti ve Türk insanının fiziki coğrafyayı tanımlama becerisinin belirlenmesi açısından değerli olduğunu ifade etmiştir.

kşdmr3

           Katılımcıların keyifle takip ettikleri sunum, öneriler ve güzel temennilerle son buldu.

          Türkoloji seminerlerinin onuncusu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi sayın  Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL tarafından 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 13.00’te Fen-Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.