Akademik Personel

Ad Soyad : Gürkan CEVGER
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : gurkan.cevger@amasya.edu.tr grkancevger@gmail.com
Dahili : 4661
Oda No :

EĞİTİM BİLGİLERİ

LİSANS:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

YÜKSEK LİSANS:  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi ABD, Erzurum.

DOKTORA:  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tariihi ABD, Erzurum.

 

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışmanı:  1 Numaralı ve 1155-1158/1742-1745 Tarihli Karaman Ahkâm Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (s. 1-60).  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi ABD. Danışman: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI.

Doktora Tez Konusu ve Danışmanı: 18. Yüzyılda Amid (Diyarbekir) Kazâsı. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi ABD.  Danışman: Prof. Dr. Ersin GÜLSOY.

İLGİ ALANLARI: Arşiv Belgeleri, Osmanlı Şehircilik Tarihi, Osmanlı Teşkilat Tarihi, Sosyal ve Ekonomik Tarih.

VERDİĞİ DERSLER:

Osmanlı Paleografyası I-II.

Osmanlı Tarihi Metinler I-II.

Osmanlı Arşiv Belgeleri I-II.

Türk Şehircilik Tarihi I-II.

Osmanlı Diplomatikası I-II.

Tarih Sosyolojisi.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Gürkan CEVGER, "XVIII. Yüzyılda Amid Kazâsı'nda Asayiş", TİDSAD (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmaları Dergisi), Yıl: 3, Sayı. 6, Mart 2016, Van/TÜRKİYE.

Gürkan CEVGER, "18. Yüzyılda Diyarbakır Şehrinde Ailenin Oluşumu Dağılması ve Demografik Yapısı", Journal of History And Future (Tarih ve Gelecek Dergisi), Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 1, Nisan 2016, Muş/TÜRKİYE.

Gürkan CEVGER, "Ahkâm Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Amid Kazâsı'nda Gündelik Yaşamı  Etkileyen Şikâyet Konuları (1700-1800)" Journal History And Future( Tarih ve Gelecek Dergisi), Yıl:3 Cilt: 3, Sayı:3, Aralık 2017. Muş/TÜRKİYE.

Gürkan CEVGER, "18. Yüzyılda Diyarbakır Şehrinde Esnaf ve Zanaatkarlar", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Aralık 2017. Van/TÜRKİYE.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Gürkan CEVGER, "1 Numaralı Karaman Ahkâm Defterinin Şekil ve İçerik Yönünden Değerlendirilmesi", Çeşm-i Cihan: Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yaz 2016, Bartın/TÜRKİYE.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Gürkan Cevger, "Ahkâm-ı Şikayet Defterlerine Göre Amasya Kazâsı'nda Gündelik Yaşam (1742-1752), Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), 4-7 Ekim 2017, Amasya.

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) Bildiri Kitabı Cilt:1-2, Yayın Tarihi: 27 Aralık 2017.