Akademik Personel

Ad Soyad : Irmak KAÇAR
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Arş.Gör
E-Posta : irmakkacar@gmail.com
Dahili :
Oda No :

 

İletişim Bilgileri

E-Posta          : irmak.kacar@amasya.edu.tr

Adres             : Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı     Bölümü Shell karşısı İpekköy/AMASYA

Akademik Görevler ve Ünvanlar

  • Arş.Gör., Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-

 

Öğrenim Bilgileri

Doktora         : Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Klasik Çağatayca Dönemine Ait Bir Tutinâme Tercümesi: Latîfî’nin Mazharu’l-Acâyib’i (2015-Devam Ediyor)

Y. Lisans        : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Orhun Yazıtları Üzerine Türkiye’de Yapılmış Yayınların Açıklamalı Kaynakçası (2011-2013).

Lisans            : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008).

 

Yayınlar

1.      Makaleler

1.1.            Kaçar Irmak (2017).  Vakf ve İbtidâ Konularında Yazılmış Çağatayca Bir Risâle: Celâleddin Otrarî’nin Vukûfu’l-Kur’ân’ı.  Turkish Studies, C. 12, S. 30, 205-242., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12553.

 1.2.            Kaçar Irmak (2017). Lutfullah Halîmî'nin Farsça-Türkçe Manzum Sözlüğü: Tuhfe-i Mukaddimetü'l-Lüga.  Littera Turca, C. 3, S. 2, s. 131-146.

 

2.      Bildiriler

2.1.            Murad Sibel, Kaçar Irmak (2017).  Merzifonlu İsmail Bin Muhammed’e Ait Arapça-Farsça-Türkçe Sözlükler Mecmuası. Uluslararası Amasya Sempozyumu (4-7 Ekim 2017, Amasya) Bildiriler Kitabı, C. 2, s. 1265-1286.

 2.2.            Kaçar Irmak (2017).  Başlangıçtan Günümüze Türk Dilinde Kadınla İlgili Kelime Düzeyinde Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi.  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu (4-6 Mayıs 2017, Amasya) Bildiriler Kitabı, s.  535-545.

  2.3.            Kaçar Irmak (2017). Amasyalı Lutfullah Halîmî ve Türk Diliyle İlgili Çalışmaları. Uluslararası amasya Âlimleri Sempozyumu (21-23 Nisan 2017, Amasya) Bildiriler Kitabı, C., 2, s. 169-174.

 2.4.            Kaçar Irmak (2016).  Eski Türkçeden Osmanlıcaya “Tapu” Kelimesi.  CIEPO-22- Uluslararası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Komitesi, Bildiriler Kitabı. (Basım Aşamasında)