Akademik Personel

Ad Soyad : Cavit GÜZEL
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : cavit.guzel@amasya.edu.tr
Dahili : 4688
Oda No :

Uluslararası ve Ulusal Yayınlar, Bildiriler ve Projeler

Editörlük

1. Güzel, Cavit (Ortak Ed.) Uluslarası Amasya Sempozyumu Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat Bildiriler Kitabı, 4-7 Ekim 2017, Amasya. 

Makaleler

2.Güzel, Cavit (2014). “Monomit Teorisi Bağlamında Bayan Toolay Destanı”, Türklük BilimiAraştırmaları, S. 36, s. 191-206.

3. Güzel, Cavit (2016). “Çizgisel İletişim Modeli Bağlamında Âşık Tarzı KültürGeleneği”, Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, Volume: 2,Issue: 1, Winter 2016, (153-166) DoiNumber: 10.20322/lt.18699

4. Güzel, Cavit (2014). “Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri”,Dede Korkut Dergisi, C. 3, S. 5, s. 193-195.

5.Güzel, Cavit (2017). "Bilinmeyen Bir Yatır ve Battal Gazi Destanı Bağlamında Aziz Mamas‟tan Cambaz Pir'e Kutsal'ın Sürekliliği" Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2565-2578.

6. Güzel, Cavit (2017). "Atasözlerinden Hareketle Kültürümüzde Açlık Kavramı" Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 6/ 14, s. 79-89.

Kongreler Bildiriler

7.Güzel, Cavit (2016). “İnternet Halkının Mizahı ve Sanal Âlemin Karagözleri” Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, (Rize, 13-15 Mayıs 2016).

8. Güzel, Cavit (2016). “İyi Talihin Nesne ile Aktarımı Üzerine Tespitler ve Tahliller” IV. Kazan Uluslarası Halk Kültürü Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi,(Kazan/ Ankara,( 29 Eylül-1 Ekim 2016).

9. Güzel, Cavit (2017)"Karagöz'de Kadın ve Mizah" Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017- Amasya 449-454

Tezler

10.“Kırşehir’den Derlenen Efsanelerin Retorik Analizi” (Doktora tezi, 2016)

11.“Sivas Ziya Bey Kütüphanesi Kaynaklı Cönkler Üzerine Bir İnceleme (6771, 6774, 6776, 6777 Numaralı Cönkler)” (Yüksek Lisans Tezi, 2010)