Akademik Personel

Ad Soyad : Sibel MURAD
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : sibel.murad@amasya.edu.tr
Dahili : 4780
Oda No :

Akademik Unvanlar

Okutman             Sakarya Üniversitesi Rektörlük/Türk Dili Bölümü   2007-2015

Okutman Dr.     Sakarya Üniversitesi Rektörlük/Türk Dili Bölümü   2015-2016

Yrd. Doç. Dr.      Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2016-


Doktora:

Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta Şekil ve Zaman Ekleri (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sakarya 2015.

Yükseklisans:

Lügat-ı Müşkilât-ı Eczâ Derviş Siyâhî Lârendevî (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2009.

Lisans: Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı-2006

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI: Science Citation Index; SSCI: Social Science Citation Index; AHCI: Arts&Humanities Citation Indexte Yer Alan Dergiler)

15. Yüzyılda Yazılmıs Mensur Bir Akâid-nâme Örnegi:Yegen Mahmûd'un Envâru'l-kulûb'ü, Littera Turca, 2017, 2149-892X, 3, 2, 197-219.

Lügat-ı Müskilât-ı Eczâ'da Düzlük-yuvarlaklık Uyumu, TEKE, 2017,685-700, 6, 2, 685-700.

M. KAÇAR & S. MURAD, Sözlükçülük Tarihimize Yeni Bir Halka Veya Karahisârî'nin Yok Sayılan Eseri: Ahterî-yi Sagîr., Türk Kültürü IncelemeleriDergisi, 2017, 1302-4787, 1, 37, 123-136.

Terceme-i Aynü’l-Hayat’ta Halk Hekimliğine Dair Bulgular. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi . Vol. YIL: 2 SAYI: 4 - ISSN: 2147-8872- DOI: 2014,s. 296-307 (2014)

Terceme-i Akrabâdîn’de Terkipler ve Adlandırmaları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Eczacılık Tarihi II, Eğitim, Araştırma ve Metinler. Vol.12- ISSN: 1303-3123- DOI: -Mayıs-2011, s. 81-94. (2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

S. MURAD & I. KAÇAR, Merzifonlu Ismail Bin Muhammed?e Ait Arapça-farsçatürkçesözlükler
Mecmuası, Tam Metin Bildiri, Uluslararası Amasya Sempozyumu, 04 Ekim 2017, 07 Ekim 2017.

Kuran Tercümelerinde Kadın Için Kullanılan Sözcüklerüzerine Bir Değerlendirme, Tam Metin Bildiri, Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatındatında "kadın" Sempozyumu, 04 Mayıs 2017, 06 Mayıs 2017.

Bir 16. Yüzyıl Metni: Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta Şekil ve Zaman Ekleri- VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa. (Basılmış Bildiri) (2013)

Bâlî Efendi’nin Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ında “Doğum”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, International Burch Unıversity, Saraybosna, Bosna Hersek. (Basılmış Bildiri) (2013)

14. Yüzyıl Şairlerinden Kadı Burhaneddin ve Nesîmî’nin Şiirlerinde Geçen Bitki ve Hayvan Adları Üzerine, Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı, 13-15 Ekim 2011, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (2011)

Devam Eden Projeler

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi (Hekim İsa Efendi b. Ali el-Sakızî, Müfredât-ı İsa Efendi fi’t-Tıbb) (2015-....)