Akademik Personel

Ad Soyad : Aykut ÖZBAYRAKTAR
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Araştırma Görevlisi
E-Posta : aykut.ozbayraktar@amasya.edu.tr
Dahili : 4668
Oda No :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Selçuk Üni. Edebiyat Fakültesi

2009

Y. Lisans

Tarih 

Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

Doktora

Tarih

Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015-


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Abbasilerin İlk Döneminde Mâverâünnehir, dnş. Prof. Dr. Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2014.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aykut Özbayraktar, "Mahmud Târâbî İsyanı (1238)", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 84, Ankara Kış 2017, s. 211-227.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Basılan Bildiriler

Aykut Özbayraktar, "Seyfeddin Torumtay'ın Siyasî Hayatı ve Amasya'daki Faaliyetleri", Uluslararası Amasya Sempozyumu (4-7 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı, C. I, Amasya 2017, s. 443-462.

Görev Unvanı     

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi  

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü