Akademik Personel

Ad Soyad : İlknur AY
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : ilknur.ay@amasya.edu.tr
Dahili : 4707
Oda No :Öğrenim Bilgisi

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN, 2009- 2014: "Sevinç Çokum'un Roman Tekniği"(Şubat-2014).

Yüksek Lisans:  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2006-2009: "Muallim Naci, Ahmet Rasim ve Halide Nusret Zorlutuna'nın Anı Türündeki Eserleriyle Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri ve Başlıca Temaları" (2009).

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi,2002-2006.


Yayınlar


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. AY, İLKNUR (2018).  YAŞAR KEMAL’İN “SARI SICAK” ADLI HİKÂYESİNDE METNİN İÇ İŞLEYİŞİNDE BİR GÖSTERGE BİRİMİ OLARAK LEİTMOTİV TEKNİĞİ.  Route Educational and Social Science Journal(30), s.1052-1060.

2. AY, İLKNUR (2018).  NİYETTEN SÖYLEME ANLATININ TEDRİCEN KURULUŞUNDA VAKA- PSİKOLOJİK TAHLİL İLİŞKİSİ ve PEYAMİ SAFA’NIN “MAHŞER” ROMANI.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(76), s.239-253.

3. AY, İLKNUR (2018).  AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU’NUN “ÇAĞLAYANLAR” ADLI ESERİNDE YER ALAN HİKÂYELERİNDE SAVAŞ ORTAMI ve KÜLTÜR BAĞLAMINDA BİR ARKETİPSEL SEMBOLİZM OLARAK ALP TİPİ.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(69), s.145-158.

4. AY, İLKNUR (2018).  GAMLI BİR “İNSAN”LIK ÖYKÜSÜ VEYA “GAMSIZ’IN ÖLÜMÜ” ÜZERİNE BİR İNCELEME.  Sosyal Bilimler Dergisi(23), s.125-131.

5. AY, İLKNUR (2018).  SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA ŞAHISLARIN SUNUMUNDA KULLANILAN TEKNİKLER.  Kesit Akademi Dergisi(13), s.173-191.

6. AY, İLKNUR (2017).  ZİYA GÖKALP’İN “KUĞULAR” ADLI MASALINDA EYLEYENLER - İŞLEVSEL BİRİMLER VE ANLATISAL YAPI.  TİDSAD: THE JOURNAL OF TURK  ISLAM WORLD SOCİAL STUDİES (15), s. 220-229.

7. AY, İLKNUR (2017).  YAPISALCI YAKLAŞIMLA BİR ANLATI ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ: METİNHAKVERDİOĞLU’NUN “GÜL KOKULU MEVLÂNÂ (ŞİRVÂNÎ)”ADLI ROMANINDA DİZİ-DİZİM İLİŞKİSİ ve ESTETİK YAPI.  Asos Journal: The Journal of Academic Social Science(63), s.315-335.

8.AY, İLKNUR (2017).  REFİK HALİT KARAY’IN “İSTANBUL’UN BİR YÜZÜ”ROMANINDA KRONOTOP YAPI ve KURGUSAL İŞLEVİ.  İdil Dergisi, 6(39), s.3111-3131.

9. AY, İLKNUR (2017).  ANLATI TEMEL KİŞİSİNİN NESNESİNE MESAFESİNİN ANLATININ ZAMAN KURGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve “KARABİBİK” ÖRNEĞİ.  Kesit Akademi Dergisi(11), 276-296.

10.AY, İLKNUR (2017).  ANLATIDA SİSTEM ve SÖYLEM: DÖRTHANLARIN KULAKSIZI’NIN ANLATI YOLCULUĞU.  Sobider: TheJournal of Social Science(18), s.241-253.

11. AY, İLKNUR (2017).  ROMAN KARAKTERİNİN GELİŞİMİ VE ANLATININ OLUŞUMU BAĞLAMINDA SÂMİHA AYVERDİ’NİN “SON MENZİL” ADLI ROMANI.  RESEARCHER: SOCİAL SCİENCE STUDİES, 5(IV), s.382-393.

12.AY, İLKNUR (2015).  SEVİNÇ ÇOKUM'UN  YENİDEN BAHAR OLSA  ADLI HİKÂYESİNDE ZAMAN KURGUSU.  TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(37), s.53-60.

13.AY, İLKNUR (2014).  REALİZM AKIMININ TESİRİYLE KURGULANMIŞ BİR ANLATI ÖRNEĞİ: "ŞEFTALİ BAHÇELERİ".  ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ(33), s.21-27.

14. AY, İLKNUR (2014).  AKŞEMSETTİNZÂDE HAMDULLAH HAMDİ'NİN  YUSUF VE ZÜLEYHA   MESNEVİSİ ÜZERİNE BİÇİMBİLİMSEL BİR İNCELEME.  İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ(XII), s. 117-142.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.AY, İLKNUR (2017).  "Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Aranılan Nesne Olarak Kadın ve Poetik İşlevi", ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA “KADIN” SEMPOZYUMU, s.155-171. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

2.AY, İLKNUR (2018). "Amasya Şairlerinden Berin Taşan'ın Şiirlerinde "Fenomenolojik İdrâk"in Yansımaları, ULUSLARARASI AMASYA ŞAİRLERİ BİLİM ŞÖLENİ", AMASYA.


Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

2017-2018  Yüksek Lisans

Edebiyat Akımları ve Edebiyat Kuramları

Çağdaş Türk Şiiri

2017-2018 Lisans

Şiir Tahlili

Yeni Türk Edebiyatı VI

Yeni Türk Edebiyatı V

Yeni Türk edebiyatı II

Yeni Türk Edebiyatı I

Edebiyat Bilgi ve Teorileri I

Edebiyat Bilgi ve Teorileri II

2016-2017 Lisans

Milli Edebiyat II

Milli Edebiyat I

Edebiyat Bilgi ve Teorileri II

Edebiyat Bilgi ve Teorileri I

Tanzimat Edebiyatı II

Tanzimat Edebiyatı I

2015-2016 Lisans

EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II

EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I

Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı