Akademik Personel

Ad Soyad : Ayşegül KUŞDEMİR
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili Ve Edebiyatı
Ünvanı : Arş.Gör.
E-Posta : aysegul.kusdemir@amasya.edu.tr
Dahili : 4668
Oda No :

Eğitim Bilgileri

Lisans : Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2001-2005

Y.Lisan : Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2005-2009

             Tez başlığı: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanında Dil ve Üslup

Doktora : Kırıkkale Üniversitesi, Sosya Bilimler Enstitüsü , 2011-

              Tez Başlğı: Yerköy İlçesi Yer Adları

Akademik Ünvanlar ve Görevler

Arş. Gör. BOZOK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011-2015

Arş. Gör. AMASYA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2015-

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.1.Tokat İli Yerleşim Adları Üzerine, Kümbet Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2014, S.34, s.8-15

 

1.2.Yerköy'de Bitki Adlarından Oluşan Yer Adları, TÜBAR XLI/ 2017-Bahar/s.195-206

2.Bildiriler

2.1. Uluslararası Toplantılardaki Bildiriler

 

2.1.1.Fuzuli Divanındaki Arkaik Unsurlar- I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Mart 2014, Niğde

 

2.1.2. Huzur Romanında Şiirsel Dil Kullanımı- VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale

 

2.1.3. Huzur Romanında İmgesel Kadın Tasvirleri, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya

 

2.2. Ulusal Toplantılardaki Bildiriler

 

2.2.1. Osmanlı Mutasavvıflarından Musa Bin Şeyh Tahir Tokadi’nin  Eserlerinden Eski Oğuz Türkçesi Söz Varlığına Katkılar- Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Tokat

 

2.2.2. Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Deyim Aktarmaları- Tarihi ve Kültürü ile III. Zile Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Zile/Tokat

 3.Tamamlanmış Araştırma Projeleri

3.1.Yerköy İlçesi Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi, Bozok Üniversitesi, BAP Birimi, 2015