Akademik Personel

Ad Soyad : Kürşat EFE
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : kursat.efe@amasya.edu.tr
Dahili : 4684
Oda No :

Kürşat EFE   /  Yardımcı Doçent     kursat.efe@amasya.edu.tr

03582421613-4684 (İş)   -  03582421616 (İş Belgegeçer)

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Shell Karşısı İpekköy/Amasya

> ÖĞRENİM BİLGİSİ                               

* DOKTORA Eylül 2004 / Aralık 2012: Tez Adı: Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bitki ve Hayvan İsimleri  (2012) -(Tez Danışmanı:Ahmet Bican Ercilasun), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Anabilim Dalı.

* YÜKSEK LİSANS Eylül 2001 / Temmuz 2004: Tez Adı: Tarihî Lehçelerinde Hayvan İsimleri (2004) -(Tez Danışmanı: Ahmet Bican Ercilasun), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Anabilim Dalı.

* LİSANS Eylül 1997 / Temmuz 2001: Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Pr.

* LİSANS Yandal Eylül 2000 / Temmuz 2001 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

>AKADEMİK GÖREVLER

Yardımcı Doçent / 2014 - …: Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

>PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

* Bir Kitapla Değişir Her Şey, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç), Yürütücü, , 01/10/2009 - 03/06/2010 (Ulusal)

 

İDARİ GÖREVLER

* Bilim Dalı Başkanı (Türk Dili)-2017- … : Amasya Üniversitesi/Rektörlük

* Komisyon Üyeliği (İntihal)-2017 - … : Amasya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

* Disiplin Kurulu Üyeliği-2016 - … : Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

* Bölüm Başkan Yardımcısı-2016-…: Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

* Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği-2015-…: Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

* Sosyal Bilimler Etik Kurulu Üyeliği-2015-…: Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

* Anabilim Dalı Başkanı (Yeni Türk Dili)-2014-…: Amasya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 >ÖDÜLLER

* Teşekkür Belgesi, Amasya Üniversitesi, 2017

* Teşekkür Belgesi, Amasya Üniversitesi, 2016

* Takdirname, İçişleri Bakanlığı, 2010

* Takdirname, İçişleri Bakanlığı, 2010

* Takdirname, İçişleri Bakanlığı, 2010

* Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2007

* Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005

* Takdir Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2004

 

 > DERSLER

 * 2016-2017 Lisans:

Türk Dili Tarihi I, Eski Anadolu Türkçesi II,  Eski Anadolu Türkçesi I,  Türkiye Türkçesi – II, Türkiye Türkçesi – I, Türk Dili II, Anlam Bilimi I, Anlam Bilimi II, Türk Dili Tarihi II

* 2015-2016 Lisans:

Eski Uygur Türkçesi, Türk Dili Tarihi II, Türk Dili Tarihi I, Türkiye Türkçesi – II, Türkiye Türkçesi – I, Türkiye Türkçesi IV, Türkiye Türkçesi III, Eski Anadolu Türkçesi II, Türk Dili II

* 2014-2015 Lisans:

Türk Dili Tarihi I, Türkiye Türkçesi – II, Türkiye Türkçesi – I, Türk Dili II, Türk Dili Tarihi II

 

ESERLER

 A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: 

 1. Efe Kürşat  Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde  Bark, Ev, Dam, Yurt  Kelimelerinin Kullanım Alanları.  International Journal Of Languages  Education, 1(Volume 5 Issue 3), 399-421., Doi: 10.18298/İjlet.2036 (Yayın No: 3612945) -(2017-Ağustos)
 2. Efe Kürşat  Türkiye Türkçesi Ağızlarında Renklerine Göre Hayvan İsimleri.  Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi, 8(15), 65-81., Doi: 10.22464/Diyalektolog.144 (Yayın No: 3612978) (2017-Ağustos)
 3. Efe Kürşat  Tarihî Türk Lehçelerinde Alıntı Hayvan İsimleri.  Route Educational And Social Science Journal, 4(17), 379-393., Doi: 10.17121/Ressjournal.794 (Yayın No: 3612995) (2017-Ağustos)

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER : 

 1. Efe Kürşat (2017).  Kazak ve Kırgız Türkçelerinin İsim ve Fiil Çekimleri Bakımından Karşılaştırılması.  Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3613031)
 2. Efe Kürşat (2017).  Atasözlerinde Töre.  Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3613023)
 3. Efe Kürşat (2017).  Derleme Sözlüğü'nde Amasya'ya Ait Kelimelerin Dağılımı.  Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3613015)
 4. Efe Kürşat (2017).  Yapı Bakımından Anadolu Ağızlarında Bitki ve Hayvan İsimleri.  8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3512580)
 5. Efe Kürşat (2017).  Türk Dil Kurumunun Kişi Adları Sözlüğü'ndeki Kadın Adlarının Yapı Bakımından İncelenmesi.  Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3512542)
 6. Efe Kürşat (2015).  Bitki ve Hayvan İsimlerinin Eş ve Art Zamanlı Sözlüklerinin Hazırlanmasında Çok Şekillilik ve Eş Seslilik.  I. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu "Elektronik Sözlükler-I (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2570069)
 7. Efe Kürşat (2014).  Tarihî Türk Lehçelerinde Hayvan İsimlerinin Adlandırılması  Kavram Alanı.  I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2570067)

 C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

     C1. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR:

 1. Safahat  Mehmet Akif Ersoy (2016)., Efe Kürşat,  Yarımelma Yayıncılık, Isbn:978-975-0295-1-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2571982)
 2. İlköğretim 4  Sınıf Türkçe Konu Anlatımlı Yardımcı Ders Kitabı (2016)., Efe Kürşat,  Seviyeyayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Isbn:978-9944-988-20-9, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2571989)
 3. Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 (2013)., Efe Kürşat,  Tutku  Yayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571890)
 4. Ortaöğretim Dil ve Anlatım 9 (2011)., Efe Kürşat,  Tutku Yayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571927)
 5. Ortaöğretim Türk Edebiyatı 9 (2011)., Efe Kürşat,  Tutku Yayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571922)
 6. Kutadgu Bilig  Mutluluk Bilgisi (2006)., Efe Kürşat,  İndeks Yayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, Isbn:975-01095-5-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2571827)
 7. Seyahatname  Seçmeler (2006)., Efe Kürşat,  İndeks Yayıncılık, Editör:Efe Kürşat, Basım Sayısı:1, Isbn:9789750109546, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2571876)

 C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

     C2. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER: 

 1. İlköğretim Tatil Kitabı 5 (2008)., Efe Kürşat,Ahmet Kürşat Akarsu,  Yarımelma Yayıncılık, Editör:A. Kürşat Akarsu, A. Koç, B. Birbiçer, H.Çetin, H.Yayla, Kürşat Efe, Isbn:978-975-01295-9-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571974)
 2. İlköğretim Tatil Kitabı 2 (2008)., Efe Kürşat,Ahmet Kürşat Akarsu,  Yarımelma Yayıncılık, Isbn:978-975-01295-6-8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571946)
 3. İlköğretim Tatil Kitabı 4 (2008)., Efe Kürşat,Ahmet Kürşat Akarsu,  Yarımelma Yayıncılık, Editör:A. Kürşat Akarsu, A. Koç, B. Birbiçer, H.Çetin, H.Yayla, Kürşat Efe, Isbn:978-975-01295-8-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571969)
 4. İlköğretim Tatil Kitabı 3 (2008)., Efe Kürşat,Ahmet Kürşat Akarsu,  Yarımelma Yayıncılık, Editör:A. Kürşat Akarsu, A. Koç, B. Birbiçer, H.Çetin, H.Yayla, Kürşat Efe, Isbn:978-975-01295-7-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571955)
 5. İlköğretim Tatil Kitabı 1 (2008)., Efe Kürşat,Ahmet Kürşat Akarsu,  Yarımelma Yayıncılık, Editör:A. Kürşat Akarsu, A. Koç, B. Birbiçer, H.Çetin, H.Yayla, Kürşat Efe, Isbn:978-975-01295-5-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2571939)

 

> ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

    * 2001-2014 Öğretmen  - Millî Eğitim Bakanlığı (Kamu)

                                       (MEB Okulları, Talim Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonu Üyesi)