Akademik Personel

Ad Soyad : Kürşat EFE
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : kursat.efe@amasya.edu.tr
Dahili : 4684
Oda No :

İş

 • 2014 Temmuz   Amasya Ünv. Fen Edeb.Fak.Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (hâlen)
 • 2010 - 2014        Ankara Keçiören Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğrt.
 • 2009 - 2011        Şanlıurfa -Birecik Ali Karata Lisesi Asker Öğretmen
 • 2007 - 2009        Ankara Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğrt.
 • 2005 - 2007        Ankara Pursaklar  Pursaklar Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğrt.
 • 2005                    MEB  Talim Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonu 
 • 2004                    Ankara - Pursaklar / Saray İlköğretim Okulu Türkçe Öğrt.
 • 2002 - 2004        Ankara - Güdül  Atatürk, Karacaören ve Yeşilöz İlk. O. Türkçe Öğrt.
 • 2001 - 2002        Sakarya Fatih Endüstri Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi T.D.E..Öğrt.

 

EĞİTİM

 • 2012  Doktora              Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı
 • 2004  Yüksek Lisans    Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı
 • 2001  Lisans                 Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
 • 1996  Lise                     Kırşehir Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

 

> 2014:   "Tarihî Türk Lehçelerinde Hayvan İsimlerinin Adlandırılması (Kavram Alanı)"

I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

(TUKAS)(Saraybosna Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği)-(12-13 Kasım 2014- Nevşehir).


> 2015:   “Bitki ve Hayvan İsimlerinin Eş ve Art Zamanlı Sözlüklerinin Hazırlanmasında Çok Şekillilik ve Eş Seslilik” 

II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu "Elektromik Sözlükler-I" -İstanbul- 03/04 Kasım 2015 [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü]

 

(ULUSAL)  PANEL

 > (Konuşmacı) "Mehmet Âkif ERSOY'un Dili ve Üslubu", 12 Mart 2015, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kültür ve Edebiyat Kulübü Etkinliği, Amasya

>  (Konuşmacı) "Millî Kimlik Bilinci", 16.12.2015, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Kulübü Etkinliği, Amasya


YAYIMLAR

> 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Tutku - Dikey Yayıncılık Ankara, 2014               (Talim Terbiye Kurulu Onaylı-MEB)

> Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bitki ve Hayvan İsimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı, Yayımlanmamış DOKTORA Tezi, Ankara, 2012

> 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, Tutku - Dikey Yayıncılık Ankara, 2010                    (Talim Terbiye Kurulu Onaylı-MEB)

> 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı, Tutku - Dikey Yayıncılık Ankara, 2010                     (Talim Terbiye Kurulu Onaylı-MEB)

> İlköğretim Tatil Kitabı, (1-5.sınıflar için), Yarım Elma Yayıncılık, Ankara, 2008

> 4. Sınıf Türkçe Yardımcı Ders Kitabı, Seviye Yayıncılık, Ankara, 2008

> Safahat, (Hazırlayan) Yarım Elma Yayıncılık, Ankara, 2008

> Seyahatname, (Seçkiler)-(Hazırlayan)  İndeks Yayıncılık, Ankara, 2006

> Kutadgu Bilig, (Günümüz Türkçesine Nesir Şeklinde Aktarımı)-(Hazırlayan) İndeks Yay., Ankara, 2006

> Tarihî Türk Şivelerinde Hayvan İsimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı, Yayımlanmamış YÜKSEK LİSANS Tezi, Ankara, 2004

> Nazan Bekiroğlu’nun Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Yayımlanmamış Lisans Tezi,  Kayseri, 2001