Akademik Personel

Ad Soyad : Mevlüt İLHAN
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : mevlut.ilhan@amasya.edu.tr, ilhanmevlut@gmail.com
Dahili : 4719
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 20.11.1987

Doğum Yeri: Acıpayam/DENİZLİ

Yazışma Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü İpekköy Yerleşkesi 05200   Amasya/Türkiye

Telefon: 0.358-218 01 60 / Dahilî: 4719

Faks: 0.358-218 01 04

e-posta: mevlut.ilhan@amasya.edu.tr / ilhanmevlut@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Devam Ediyor...

Tez Adı:

Yüksek Lisans: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016

Tez Adı: Kasîde-i Emâlî'nin Türkçe Tercümeleri

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010 

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Araştırma Görevlisi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2013-...

 

ÇALIŞMALAR

1. MAKALELER

1. 1. İlhan M.Mütercimi Belli Olmayan Mensûr Bir Kasîde-i Emâlî Tercümesi, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2015, C.1, S.1, ss. 9-26.

1. 2. İlhan M., Na'îmî'nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2017, C.3, S.4, ss. 42-61.

 

2. BİLDİRİLER

2. 1. Kaçar M.; İlhan M.; Akdağ A., Kastamonulu Âlim ve Şairlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri, I. Uluslararası Abana Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2016, Kastamonu/Abana.

2. 2. İlhan M., Osmanlı'nın Kadın Şairleri Üzerine Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Amasya.

2. 3. İlhan M., Osman Fevzi Olcay’ın Muhtasar Menakıb-ı Mevlâna Adlı Eserine Dair, Uluslararası Amasya Sempozyumu, 4-7 Ekim 2017, Amasya.