Akademik Personel

Ad Soyad : Mevlüt İLHAN
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : mevlut.ilhan@amasya.edu.tr, ilhanmevlut@gmail.com
Dahili : 4719
Oda No : 43

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 20.11.1987

Doğum Yeri: Acıpayam/DENİZLİ

Yazışma Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İpekköy Yerleşkesi 05200   Amasya/Türkiye

Telefon: 0.358-218 01 60 / Dahilî: 4719

Faks: 0.358-218 01 04

e-posta: mevlut.ilhan@amasya.edu.tr / ilhanmevlut@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2010.

 

Yüksek Lisans: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016.

Tez Adı: Kasîde-i Emâlî'nin Türkçe Tercümeleri. (Danışman: Prof. Dr. Hasan Ali ESİR).

 

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Devam Ediyor...

Tez Adı: Hızır Şeyyad'ın Ebâ Müslinnâmes'si (İnceleme-Metin-Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük). (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK).


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Araştırma Görevlisi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2013-...

 

ÇALIŞMALAR

1. KİTAPLAR

1.1. Telif Kitaplar

1.1.1. Köksal M. Fatih, Kaçar Mücahit, İlhan Mevlüt (2018). Prof. Dr. Mahmet Fatih Köksal Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu. İstanbul: Kesit Yayınları.

1.2. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

1.2.1. Köksal M. Fatih, Kaçar Mücahit, İlhan Mevlüt (2017). Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Kibatek Yayınları.

1.2.2. Köksal M. Fatih, Güzel Cavit, Cevger Gürkan, Özbayraktar Aykut, İlhan Mevlüt (2017). Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat) Bildiriler Kitabı (2 cilt). Ankara: Kibatek Yayınları.

1.2.3. Köksal M. Fatih, Murad Sibel, İlhan Mevlüt (2018). Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni Bildiriler Kitabı. Ankara: Kibatek Yayınları.


2. MAKALELER

2. 1. İlhan Mevlüt (2015). "Mütercimi Belli Olmayan Mensûr Bir Kasîde-i Emâlî Tercümesi". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. C.1, S.1, s. 9-26.

2. 2. İlhan Mevlüt (2017). "Na'îmî'nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. C.3, S.4, s. 42-61.

 

3. BİLDİRİLER

3. 1. Kaçar Mücahit, İlhan Mevlüt, Akdağ Ahmet (2016). "Kastamonulu Âlim ve Şairlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri". I. Uluslararası Abana Sempozyumu Kastamonu/Abana: 20-21 Mayıs 2016.

3. 2. İlhan Mevlüt (2017). "Osmanlı'nın Kadın Şairleri Üzerine Yapılmış Çalışmalara Genel Bir Bakış". Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu. Amasya: 4-6 Mayıs 2017.

3. 3. İlhan Mevlüt (2017). "Osman Fevzi Olcay’ın Muhtasar Menakıb-ı Mevlâna Adlı Eserine Dair". Uluslararası Amasya Sempozyumu (Dil-Tarih-Kültür-Edebiyat). Amasya: 4-7 Ekim 2017.

3. 4. İlhan Mevlüt (2018). "Kasîde-i Emâlî'nin Türkçe Tercümeleri Üzerine". Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu. Kırgızistan/Oş: 10-11 Mayıs 2018.

 

4. PROJELER

4. 1. M. Fatih Köksal'ın Şahsî Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazma Eserlerin Kataloglanması (2018). Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Araştırmacı). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Tamamlandı)

4. 2. Tarihî Metinler Sözlüğü (2018). Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Araştırmacı). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mücahit KAÇAR (Devam ediyor)