Akademik Personel

Ad Soyad : Ümmü Gülsüm TARAKÇI GÜL
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : tggulsum@hotmail.com
Dahili : 4681
Oda No :

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Lisans Bilgileri

1991-1995 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü SAMSUN

Yüksek Lisans Bilgileri

1995-1998 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü SAMSUN

Tez Konusu: 'Nihat Sami Banarlı'                                    Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI

Doktora Bilgileri

2011 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü SAMSUN

Tez Konusu: 'Tarık Buğra'nın Türk Tarihini Konu Alan Romanlarındaki Roman Başkişisinin Yaşadığı Değişim Olgusu'

Tez Danışman: Prof. Dr. Şaban SAĞLIK

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS 65)


YAYINLAR

1.Mehmet Kaplan'a Göre Dil, Yediveren, Sanat-Kültür-Edebiyat Dergisi, Y.1, S.2, Mart 1997, s.48-49.

2.Arif Nihat Asya'nın Mısralarıyla Fatih ve Fetih, Kafdağı, Fikir Sanat Edebiyat Dergisi, Mayıs 2000, N.52, s.49-54.

3.Yapısalcılık Açısından Mustafa Kutlu'nun İki Hikayesine Bir Yaklaşım Denemesi, Mustafa Kutlu Kitabı, Nehir Yayınları, (Haz. Kemal Aykut, Nusret Özcan), Aralık 2001, I. Baskı, İstanbul, s.157-179.

4.İki Roman Örneğinde Milli Roman, Hece Türk Romanı Özel Sayısı, Y.6, S.65/66/67, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002, s.481-492.