Akademik Personel

Ad Soyad : D.DUYGU KILIÇ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : Biyoloji
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : duygu.kilic@amasya.edu.tr; drduygukilic@gmail.com
Dahili : 4669
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 Lise

 

 Isparta ŞAİK Lisesi

 1993

Lisans

Amasya Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2006

Doçent  

 Üniversiteler Arası Üst Kurul

  ÜAK

2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Amasya Kırklar Dağında Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Fenolojisi”

Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“Amasya Çevresinde Bir Yükseklik Gradiyenti Boyunca Yayılış gösteren Yaprak Döken Ve Dökmeyen İki Türde (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica (Steven ex Bieb.) ve Arbutus andrachne L. ) azot ve fosfor rezorbsiyonu “

Prof. Dr Hamdi Güray KUTBAY

Görevler:

Görev Unvanı

 

Yıl

Sınıf Öğretmeni

Yeşilırmak İlköğretim Okulu/ Amasya

1998

Fen Bilgisi Öğretmeni

Doğantepe İlköğretim Okulu /Amasya

1998-1999

Fen Bilgisi Öğretmeni

Aydınca İlköğretim Okulu / Amasya

1999-2002

Biyoloji Öğretmeni

Amasya Anadolu Lisesi

2001-2002

Biyoloji Öğretmeni

Amasya Bilim ve Sanat Merkezi 

2002- 2013

Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi

2013-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Aslıhan İPEK (Tez Aşaması): Bazı Tarım Bitki Türleri Kullanılarak Kurşun Kirliliğin Şelat ve Mikorhiza Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi

Emine Ebru TUNA (Tez aşaması) Amasya ilinde yol kenarlarında yayılış  gösteren Brassicaceae Familyasına Ait Türlerde Ağır Metal Birikiminin Tespiti

Eray BOLAT (Tez aşaması): Bazı Süs Bitkileri Kullanılarak Metalik Kirliliğin Şelat Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi

Projelerde Yaptığı Görevler 

TUBİTAK DESTEKLERİ VE PROJELER

1. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2017” Tamamlandı

2. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2015” Tamamlandı

3. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2014” Tamamlandı

4. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2013” Tamamlandı

5. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı “ Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı” 2015Tamamlandı

6. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı “ Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı-II” 2016 Tamamlandı

7.PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TUBİTAK4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2018” 

8. PROJE UZMANI TUBİTAK4004(2018)-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Hitit Güneşi Bilimle Doğuyor” 

9.PROJE UZMANI : TUBİTAK 4005-(2018) "Fen Bilimleri Dersi Öğretiminde Otantik Öğrenme Yoluyla Dijital Materyal Hazırlama Eğitimi ve Uygulamaları" incelemede

 10. EĞİTMEN YEREL DÜZENLEME KURULU ÜYESİ"TÜBİTAK-BİDEB 2229. Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı “Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Fen ve Matematik Etkinlik Hazırlama Çalıştayı" 2013 " Tamamlandı

11. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması -2006

12İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması 2007

13. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması -2008

14. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması -2009

 15. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması -2010

16. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması -2011

17. İL VE BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ  TUBİTAK-EARGED Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması)-2012

 

 

BAP PROJELERİ 

 

1. BAP-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kılıç D.D., Hüseyinoğlu R.i Sürmen B. (2014) Yeşilırmak Havzasında Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Grime Stratejilerine ve Ellenberg İndikatör Değerlerine Göre Sınıflandırılması-Tamamlandı 

 

2. BAP-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kılıç D.D., Yıldırım T., Ayar A., Yavuz C. (2014) Amasya’da Farklı Ekolojik Koşullarda Yayılış Gösteren Bazı Lamiaceae ve Asteraceae Familyasına Ait Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi FMB-BAP-14-080 (Tamamlandı)

 

3. BAP-ARAŞTIRMACI  Hüseyinoğlu R, Kılıç D.D.,(2017) Giresun Dağları Eğribel Geçidi Alpin Bölgesinin Flora ve Vejetasyonu (Giresun Üniversitesi BAP Projesi) (Araştırmacı) Proje NO: FEN-BAP-A-250414-79. 

 

4. BAP-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kılıç D.D., Kutbay H.G, Taşdemir H.İ., Tuna E.E. (2016) Brassicaceae Familyasına Ait Bazı Türlerde Ağır Metal Birikimi Parametrelerinin İncelenmesi ve Biyomonitör Özelliklerinin Araştırılması. Amasya Üniversitesi BAP FMB-BAP 167 

 

5. BAP-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kılıç D.D., (2017) Akademisyenlere Yönelik Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi FMB-BAP 17-0235 

 

6. BAP-PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Kılıç D.D., İpek A. (2017) Bazı Tarım Bitkileri Kullanılarak Metalik Kirliliğin Şelat Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi

 

“Ekoloji”, MEVLANA Ders Verme Hareketliliği Programı, 18.05.2015 - 22.05.2015, Perm, RUSSIA.

Görevi: Öğretim Elemanı

“Amasya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi”, Amasya Üniversitesi BAP (SEB-BAP 14-030), Münich/ALMANYA

 

ÜYELİKLER

Bilim ve Sanat Merkezi Avrupa Birliği Eğitim Proje Komisyonu Üyeliği

Amasya İli Ekoturizm Potansiyelini belirleme komisyonu üyeliği

Bilim Sanat Merkez’leri için program geliştirme çalışma grubu üyeliği

I. ULUSAL FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 2014 Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği

Orman ve Su İşler Bakanlığı Amasya Şube Müdürlüğü Mahalli Sulak Alanlar Komisyonu üyeliği

I. ULUSAL BİYOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ 27-28 Mayıs 2016, Ankara /Bilim Kurulu

 24. Ulusal Biyoloji Kongresi 10-14 Eylül 2018 Manisa/ Bilim Kurulu 

 Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER)  06-08-2018 Amasya/Bilim Kurulu

 

GÖREVLER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2015, Tokat

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal) Hakem (Biyoloji ve Çevre Eğitimi)

International Journal of Agriculture and Biology (IJAB) Hakem

Turkısh Journal Of Botany-2017

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-2017 Hakem 

Amasya Üniversitesi BAP proje hakemliği-2015

Ordu Üniversitesi BAP proje hakemliği-2015

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Çevre Komisyonu Üyesi-2016

 

 

İdari Görevler :

Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcılığı (2009)

Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Bilim Etkinlikleri Birim Başkanlığı (2006-2008)

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Bölüm Başkan Yardımcısı (2014- 2014)

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Bölüm Başkanı (2014- 2017)

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-devam ediyor).

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2014-2017).

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü Kurulu Üyesi (2014-2017)

Amasya Üniversitesi Biyoloji Kulübü Akademik Danışman (2014-2017)

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

TÜBİTAK Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS): Bilimsel içerikli elektronik ortam sitesi üyeliği.www.arbis.tubitak.gov.tr

Ödüller :

Aşağıdaki makale Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Çerçevesinde Ödüllendirilmiştir.)

1.Kılıç D., Kutbay H.G., Ozbucak T., Huseyınova R., Foliar Resorption İn Quercus petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne Along An Elevatıonal Gradıent, Annals of Forest Science, 67:213 (2010). DOİ.10.1051/forest/2009106

2-Özbucak, B.T., Kutbay, H.G., Kılıç, D.D., Korkmaz, H., Bilgin, A., Yalçın, E.,Apaydın, Z. 2008. Foliar Resorption of Nutrients in Selected Sympatric Tree Species in Gallery Forest (Black Sea Region), Polish Journal of Ecology, 56: 2, 227-237.

3. Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi 2014

4.Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi 2015

 

Belge Tarihi

Ödül Cinsi

Veren Makam

06/11/2001 

Aylıkla ödüllendirme 

Milli Eğitim Bakanlığı

02/01/2008 

Takdir Belgesi 

Amasya Valiliği

30/12/2008 

Takdir Belgesi 

Amasya Valiliği

06.04.2009

Takdir Belgesi 

Amasya Valiliği

31/01/2011 

Takdir Belgesi 

Amasya Valiliği

01/05/2007 

Teşekkür Belgesi 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

05/08/2005 

Teşekkür Belgesi 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

24/04/2006 

Teşekkür Belgesi 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17/08/2006 

Teşekkür Belgesi 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

29.11.2006

Teşekkür Belgesi 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23/12/2008 

Teşekkür Belgesi 

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

VERDİĞİ DERSLER

 

Çevre Eğitimi

Lisans

Eğitim Fakültesi

Genel Biyoloji

Lisans

Eğitim Fakültesi

İleri Bitki Sistematiği

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Biyolojide Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Çevre ve Restorasyon Ekolojisi

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Dinamik Bitki Ekolojısı

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Ekonomık Botanik

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Ekosıstematık

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Bitki Fizyolojisi

 Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Bitki Fizyolojisi Lab.

 Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Bıtkı Ekolojısı

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Bıtkı Ekolojısı Lab.

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Bitirme Tezi

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Ekolojik GirişimciliK

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Ekolojik Tarım Uygulamalrı

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Tohumlu Bitkiler Sistematiği

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab.

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Tohumlu Bitkilerde Üretim Teknikleri

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Tohumsuz Bitki Sistematiği

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Tohumsuz Bitki Sistematiği Lab.

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi

Bitki Ekolojisi

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Bitki ve Tohum Fizyolojisi

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Botanik

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Çevrecilik

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Çevrecilik Uygulamaları

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Ekoloji

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Herboloji

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

İletişim

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Pazarlama

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Bitkiler Sistematiği

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Anatomisi

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Tohumculuk İşletme Ve Pazarlama

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

Toprak Bilgisi

Ön Lisans

Suluova Meslek Yüksek Okulu

SCI (Science Citation Index) ve SCI Expanded kapsamında  yer alan ve hakemli diğer Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler 

ESERLER 

A1. Hüseyinova R., Kutbay H.G., Bilgin A., Kılıç D.D., Horuz A., Kırmanoğlu C., Sulphur and Some Heavy Metal Contents in Foliage of Corylus avellana and Some Roadside Native Plants in Ordu Province, Turkey, Ekoloji, 18, 70, 10-16, (2009). 

 A2. Özbucak Bayrak, T., Kutbay H. G., Kılıç D., Korkmaz, H., Bilgin, A., Yalçın, E., Foliar resorption of nutrients in selected sympatric tree species in gallery forest (Black Sea Region), Polish Journal of Ecology, 56:2 227-238 (2008).

 A3. Cakır Y.B., Özbucak T., Kutbay H.G., Kılıç D., Bilgin A., Hüseyinova R., Nıtrogen And Phosphorus Resorptıon In A Salt Marsh In Northern Turkey, Turk J. Bot., 34. 311-322 (2010).

 A4. Demirayak A.,Kutbay H. G., Kılıç D.D., Bilgin A., Hüseyinova R., Heavy Metal Accumulation in Some Natural And Exotic Plants in Samsun City, Ekoloji, 20, 79, 1-11 (2011).

 A5. Kılıç D., Kutbay H.G., Ozbucak T., Huseyınova R., Foliar Resorption İn Quercus petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne Along An Elevatıonal Gradıent, Annals of Forest Science, 67:213 (2010). DOİ.10.1051/forest/2009106

 A6. Ozbucak T., Kutbay H.G., Yalcın S., Kılıç D.D., Foliar Nutrient Dynamics (N and P) and Foliar Resorption in Corylus avellana var. avellana, Ekoloji, 20, 81, 1-7 (2011).  doi: 10.5053/ekoloji.2011.811

 A7. Kılınç M., Kutbay H. G., Huseyinova R., Bilgin A., Kılıç D. D., “Ecological properties of the medicinal plant-Helleborus orientalis Lam.,” Pakistan Journal of Biological Sciences,  8 (5): 754-758, (2005).

 A8. Kılıç D. D., Karaer F., Kutbay H. GHuseyinova R.“An investigation on the phenolo gy of some endemic plants occurring in Amasya Kırklar mountain,”Pakistan Journal of Biological Sciences”, 9 (7) 1257-1264 (2006).

 A9. Aksekili E., Kılıç D. D., Kutbay H. G,. Foliar Nutrient Dynamics and Foliar Resorption in Quercus brantii Lindley along an Elevational Gradient, Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (21): 3778-3785, (2007).

 A10. Kılıç D. D., Kutbay H.G., Ozbucak T., Huseyınova R., Nıtrogen And Phosphorus Resorptıon In Two Sympatrıc Decıduous Specıes Along An Elevatıonal Gradıent, Rev. Écol. (Terre Vie), vol. 67,409-422 (2012). 

 A11. Huseyınova R, Kılınç M., Kutbay H.G., Kılıç D. D., Bilgin A., The comparison of Grime’s strategies of plant taxa in Hacı Osman Forest and Bafra Fish Lakes in Central Black Sea Region of Turkey. (2013) 37: 725-734. Turk J. Bot.   DOI: 10.3906/bot-1112-33

 A12. Gürsoy S., Kutbay H.G., Kılıç D. D., Huseyınova R., Bilgin A.,Yılmaz H., (2013) Nitrogen And Phosphorus Resorption In Two Wetland Macrophytes. Pak. J. Bot., 45(5): 1707-1714, 2013. 

 A13. Yılmaz H. Kutbay H.G., Kılıç D. D., Surmen B.,(2013) Folıar Nıtrogen And Phosphorus Resorptıon In An Undısturbed And Pinus Pinaster Ait. Planted Forest In Northern Turkey. (Rev. Écol. Terre Vie 2014, vol. 69, no1, pp. 39-48vol. 68. )

 A14. Sürmen B., Kutbay H. G., Kılıç D.D, Foliar resorption in a nitrogen-fixing Alnus glutinosa L. and non-fixing Acer. Research Journal of Biological Sciences 5(1):13-19 (2012)

 A15. Horuz A., Kutbay H.G.,Dizman M., Tutar A., Kılıç D. D., Yılmaz H Surmen B.,(2014) Nutrıent Concentratıons And Nutrıent Ratıos Of Rhododendron Ponticum L. Lıtter Along An Elevatıonal Gradıent. Ekoloji  

A16. Kutbay H.G., Kılıç D. D., Surmen B.,(2014) Determining of Risk Categories and Rare Species in Nebyan Mount Vegetation (Samsun/TURKEY) International Journal on Biological Diversity and Conservation. BioDiCon.343-0713. 

 A17. Sürmen B., Kutbay H.G., Kılıç D.D., Huseyinoğlu R., Kılınç M., (2014) Ellenberg's indicator values for soil nitrogen concentration and pH in some swamp forest from Central Black Sea Region of Turkey. Turk J. Bot.  DOI: 10.3906/bot-1311-43 

A.18. SÜRMEN, B., KUTBAY, H.G., KILIÇ, D.D. & SÜRMEN, M. Foliar resorption in nitrogen-fixing and non-fixing species in a swamp forest in northern Turkey., La Terre et la Vie - Revue d’écologie, 69, 4, 12 / 2014 

A19. YILDIRIM C, Hamdi Güray KUTBAY Arzu CANSARAN Hakan YILMAZ, Dudu Duygu KILIÇ. (2017)Nitrogen And Phosphorus Resorption In Some Sympatric Plant Species In The North Of Turkey.Revue d’Ecologie (Terre et Vie),Vol. 72 (1)  

A20.  Kutbay H.G.,  Sürmen B.,Ağır S. Kılıç.D.D (2017) Weed Species in Sand Dune Vegetations in Central Black Sea (Samsun/Turkey) Turkish Journal of Weed Science.  20(2):19-27

A21. Yavuz, C., Kılıc, D.D., Ayar, A., Yildirim, T. (2017). “Antibacterial Effects of Methanol Extracts of Some Plant Species Belonging to Lamiaceae Family”. International Journal of Secondary Metabolite, 4:3, 429-433. ISSN: 2148-6905.

A22.Kılıç, D. D., Kutbay, H. G., Sürmen, B., & Hüseyinoğlu, R. (2018). The classification of some plants subjected to disturbance factors (grazing and cutting) based on ecological strategies in Turkey. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali, 1-16. 

A23. Demirayak A., Kutbay H.G., Horuz A., Kılıç D.D., Sürmen B., (2018) Arsenic accumulation in some natural and exotic tree and shrub species in Central Black Sea Region of Turkey" International Journal of Environmental Research (incelemede) 

A24. Kılıç D.D., İpek A. (2018) .Removal of Lead Pollution from Treatment Sludge by Chelate Supported Phytoremediation Method Using Some Agricultural Crops. Turkish Journal of Weed Science (İncelemede)

A.25. Tuna, E.E., Kılıç D.D., Kutbay H.G., Sürmen B., (2018) Examination of heavy metal deposition parameters and investigation of biomonitor properties in some species of Brassicaceae family. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali,(incelemede)

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 B1Kılıç D.D., Kutbay H.G., Ozbucak T., Huseyınova R., Folıar Resorptıon İn Quercus petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne Along An Elevatıonal Gradıent. Blacksea Internatıonal Envıronmental Symposıum Poster no:447 (August 25-29, (2008) Gıresun–Turkey.

 B2.Sürmen B.,Hüseyinoğlu R.,Kılınc M., Kutbay H.G., Kılıç D.D. Relationships Between Grime's Plant Strategies And Ellenberg's Ecological Indicator Values In Swamp Forest. Uluslararası Kafkas Ormancılık Sempozyumu.24-26 Ekim 2013-Artvin  https://ekonferans.artvin.edu.tr/index.php/ICFS/ICFS/paper/viewFile/52/20

B3.Kutbay HG, Şenay Ulu Ağır Ş., Sürmen B., Kılıç DD (2017) Current Floristic Statusof Sand Dunes in Central Black Sea Region (Samsun/TURKEY) Uluslararasi Sempozyumu Ekoloji  11-13 MAYIS 2017 Kayseri, TÜRKİYE 

B4.Kutbay HG, Kılıç DD, Sürmen B., (2017) TheChange of Plant Diversity along Elevation Gradient in the Nebiyan Woodlands (Samsun/Turkey) Uluslararasi Sempozyumu Ekoloji  11-13 MAYIS 2017 Kayseri, TÜRKİYE 

B5.Kılıç DD,Kutbay HG, , Sürmen B., (2017)Use of Medical and Aromatic Plants in Phytoremediation Studies. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Konya 

B6.Kılıç DD,Kutbay HG, , Sürmen B., Tuna E.Ebru (2017) Examination of lead accumulation in Capsella bursa-pastoris (L.) Medik  used as Medical Plant I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 10-12 Mayıs 2017 Konya 

B7. Kılıç D.D., Ayar A., Yavuz C., Yıldırım T., Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Metanolik Ekstraktlarının Antimikrobial Etkileri. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 10-12 Mayıs 2017 Konya 

B8. Kılıç D.D., Ayar A., Yavuz C., Yıldırım T  Determination of Antibacterial Activities of  Different Plant Species Belonging to Asteraceae Family Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi 10-12 Mayıs 2017 Konya 

 B9. Demırayak A.,  Kutbay H.G.,  Kılıç D.D, Sürmen B. (2017) Arsenic Accumulation In Some Tree And Shrub Species In Central Black Sea Region of Turkey  Internatıonal Congress On Plant Scıence And Technology August 21-25, 2017 – Macedonia 

 B10. Kılıç D.D., Ayar A., Yavuz C. and  Yildirim T. Genotoxic and Antigenotoxic Effects of Some Plant Species of Lamiaceae Family Which Spread in Amasya. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN). 4-8 October 2017, Antalya. 

 B11.Kılıç D.D.,  Yavuz C. Ayar A. and  Yildirim T. Investigation of Genotoxic and Antigenotoxic Activities of Different Plant Extracts of Asteraceae Family. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN). 4-8 October 2017, Antalya. 

 B12.Kılıç DD., Tuna E, Kutbay HG, , Sürmen B., (2018)  İnvestigation of the usability of Lepidium draba L. (=Cardaria draba) which is spread naturally in phytoremediation method.  Internatıonal Journal On Mathematıc, Engıneerıng & Natural Scıences. 21-22 Nisan 2018  Mardin

  B13.Kılıç DD., Tuna E., Kutbay HG, , Sürmen B., (2018)  Heavy metal accumulation (Ni, Fe, Co, Mn)  in  Sisymbrium altissimum L. species that is spread at Amasya province’s roadside. Internatıonal Journal On Mathematıc, Engıneerıng & Natural Scıences. 21-22 Nisan 2018  Mardin

 B14.Bolat E.., İpek A., Kılıç DD. (2018) Examination of heavy metal (Co, Fe, Mn, Ni) accumulation parameters and investigation of biomonitor properties in Euphorbia rigida M.Bieb species. Internatıonal Journal On Mathematıc, Engıneerıng & Natural Scıences. 21-22 Nisan 2018  Mardin

 B15.İpek A., Bolat E., Kılıç DD. (2018) Removal of Metallic Pollution from Treatment Sludge by Chelate Supported Phytoremediation Method Using Some Agricultural Crops. Internatıonal Journal On Mathematıc, Engıneerıng & Natural Scıences. 21-22 Nisan 2018  Mardin

 

 


 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 E1. Kılıç, D.D., Kutbay, H. G., Kılıç M., Amasya Kırklar Dağında Bulunan Bazı Türlerin Fenolojik Özellikleri ve Grime Strateji Tipleri. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu. II. Kitap s. 1085-1096 (15-17 Haziran 2007)

 E2. Kılıç D.D., Babacan A., Amasya’nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma, 402 pp., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi. Çanakkale, (Ekim 2011)

 E3. Sürmen B., Kutbay H. G., Kılıç D.D., Hacıosman Subasar Ormanı’nda (Samsun/Türkiye) Azot Tespiti Yapan Alnus glutinosa L. ile Azot Tespiti Yapmayan Acer campestre L. Ağaç Türlerinde Yaprak Rezorbsiyonu, 394 pp., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi. Çanakkale, (Ekim 2011)

 E4.Kılıç D.D., Kutbay H. G., Bir Yükseklik Gradiyenti Boyunca Yayılış Gösteren İki Simpatrik Türde Azot ve Fosfor Rezorbsiyonu, 460 pp., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi. Çanakkale, (Ekim 2011)

 E5. Kılıç D.D., Ferahoğlu V., Karataş Ö., Amasya Boraboy gölü ve çevresinin korunan alan olması ile ilgili yerel halkın ve öğrencilerin tutumu. Kilis Ekoloji 2012 Sempozyumu. Özet Kitabı. (3–5 Mayıs 2012)

 E6. Kılıç D.D., Babacan A., Kılıç M., Amasya’da bazı kuyu sularının nitrat içeriklerinin mevsimsel değerlendirilmesi. Kilis Ekoloji 2012 Sempozyumu. Özet Kitabı.(3–5 Mayıs 2012)

 E7. Kılıç D.D., Kutbay H. G., Hüseyinova R., Grime stratejileri ve alternatif yaklaşımlar. Kilis Ekoloji 2012 Sempozyumu. Özet Kitabı.  (3–5 Mayıs 2012)

 E8. Kılıç D.D., Kalyoncu N. Amasya il sınırları içindeki Yeşilırmak nehrinin su kalitesinin belirlenmesi, Kilis Ekoloji 2012 Sempozyumu. Özet Kitabı.  (3–5 Mayıs 2012)

 E9. Kılıç D.D., Çeşitli demografik özellikteki kişilerin ormana ilişkin tutumlarının incelenmesi. Kilis Ekoloji 2012 Sempozyumu. Özet Kitabı.  (3–5 Mayıs 2012)

 E10. Horuz A., Kutbay H.G.,Dizman M., Tutar A., Kılıç D. D., Yılmaz H Surmen B., Nutrıent Concentratıons And Nutrıent Ratıos Of Rhododendron Ponticum L. Lıtter Along An Elevatıonal Gradıent. B43. “Ekoloji Sempozyum 2013 (2-4 Mayıs 2013)Tekirdağ”

 E11. Kutbay H.G.,Sürmen B., Kılıç D.D. Samsun Nebyan Dağı Ve Çevresinin Vejetasyonunda Tespit Edilen Nadir Türlerin Listesi Ve Tehlike Durumlarının Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyum 2013- B41.(2-4 Mayıs 2013)Tekirdağ”

 E12. Huseyinova R., Kılıç D.D., Kutbay H.G. Samsun-Tekkeköy-Hacı Osman Ormanı Ve Samsun-Bafra-Balık Göllerinde Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Bitki Fonksiyonel Tiplerinin (Pft)S Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyum 2013 B42.(2-4 Mayıs 2013)Tekirdağ”

 E13Kılıç D.D., Kutbay H.G., Huseyinova R., Yaprak Rezorbsiyonu, Rezorbsiyonu Etkileyen Faktörler ve Bazı Fonksiyonel Bitki Gruplarında Rezorbsiyon. Ekoloji Sempozyum 2013 B316.(2-4 Mayıs 2013)Tekirdağ”

  E15. Gökdere M., Kılıç D. D., Üstün Yetenekli öğrencilerin profilleri, Amasya Örneği. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu. II. Kitap s.1137-1156 (15-17 Haziran 2007)

 E16. Kılıç D. D., Koçal Z. D, Yılmaz N., Kalyoncu N., Yükselen F., Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Matematik ile Fen ve Teknoloji Alanlarında Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi (16-17 Mayıs 2008)

 E17. Gökdere M., Kılıç D.D., Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi. Özet Kitabı s. 43. Eskişehir (25-27 Mart 2009)

 E18. Kılıç D. D. , Yükselen F., Kılıç M., Yükselen M., “El ele öğreneceğiz” Eğitimde Fırsat Eşitliği projesi. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi. Yetişkin Bildirileri Kitabı-2.  s.551 İstanbul (Şubat 2011)

 E19. Kılıç D. D., Koçal Z.D., Çetinkaya B., Daştan E., “Bilim Ve Sanat Merkezi (Bilsem) Öğrencilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları.” 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi  (Bildiri Özetleri Kitabı s.98) 14-16 Kasım 2012.Ankara

 E20. Kılıç D. D., Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Üç Aşamalı Purdue Modeline Uygun Olarak Hazırlanmış Etkinlik Örneği. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. (Konferans Kitapçığı s.45) Sabancı Üniversitesi. 13 Nisan 2013. İstanbul.

E21. Koçal Z.D., Yılmaz N., Kılıç D. D., Bilim ve Sanat Merkezine (Bilsem) Devam Eden Öğrencilerin Velilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları “Amasya Örneği” 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 30 Ekim-1 Kasım 2013 İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu(Bildiri olarak kabul edildi)

 E22. Yılmaz N., Kılıç D. D., Gökdere M., Yetenek Hiyerarşisi ve Üstün Yetenek Türlerine Toplumun Bakış Açısı “Amasya Örneği” 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.30 Ekim-1 Kasım 2013 İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu. (Bildiri olarak kabul edildi) 

 E23. Kılıç D.D., Kutbay H.G., Sürmen B. impatrik olarak yayılış gösteren her dem yeşil ve yaprak döken iki türde sla ve lma değerlerinin çevresel parametrelere göre incelenmesi. XI Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 01-04 2013 Ekim Samsun

 E24. Huseyinova R., Kılıç D.D., Sürmen B.,Kutbay H.G. Samsun-Tekkeköy Hacı Osman Ormanı Ve Samsun-Bafra-Balık Göllerindeki Vejetasyon Tipleri İle N:P Oranları Arasında İlişkinin Araştırılması . XI Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 01-04 2013 Ekim Samsun

 E25. Kılıç D.D., Gökdere M., Kılıç M., Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Akranlarının Çevresel Bilinç ve Tutum Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi. Özet Kitabı s. 33 Eskişehir (25-27 Mart 2009)

24. Yılmaz H.- Kutbay H.G., Kılıç D. D., Surmen B.,(2012) Folıar Nıtrogen And Phosphorus Resorptıon In An Undısturbed And Pinus Pinaster Ait. Planted Forest In Northern Turkey. (Rev. Écol. Terre Vie vol. 67, 2012.)

E26. Kılıç D.D., Kutbay H.G. Huseyinova R.,  Kumul ve Tuzcul Alan Vejetasyonunda Bulunan Bazı Bitki Türlerinin Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir 23-27 Haziran 2014. 

E27. Kılıç D.D, Bektaş İ., Yıldırım C., Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğiyle Amasya Çiftçilerin Çevresel Tutumunun Belirlenmesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir 23-27 Haziran 2014. 

E28. Huseyinoğlu R., Kılıç D.D., Bitki Fonksiyonel Tipleri (PFT)s’nin Belirlenmesinde Vejetatif ve Rejenerasyon Özellikler Arasındaki İlişkinin Önemi. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir 23-27 Haziran 2014. 

 E29Kılıç D.D., Kutbay H.G., Hüseyioğlu R. Herdem yeşil ve yaprak döken iki türde Nisbi Gelişme Oranı ile (RGR) bazı yaprak parametrelerinin ilişkisinin incelenmesi. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir 23-27 Haziran 2014. 

 E30.Kılıç D.D. (2015) TÜBİTAK 4004 Doğa Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor” Kampına Katılan Öğrencilerin Çevresel Bilinç ve Tutum Bakımından İncelenmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu.6-9 Mayıs 2015.Özet Kitabı syf. 284  Sinop

 E31.Kılıç D.D. , Kutbay H.G., Sürmen B., Hüseyinoğlu R., (2015) Otlatma Baskısı Olan ve Olmayan İki Alanda Yayılış Gösteren Bitkilerin Grime Stratejileri Bakımından İncelenmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu.6-9 Mayıs 2015. Özet Kitabı syf. 384  Sinop

 E32.Kılıç D.D. , Kutbay H.G., Sürmen B., (2015).Ağaç Kesme Baskısına Maruz Kalan Alanda Ağaç ve Çalı Formundaki Bazı  Bitkilerin,  Grime Stratejilerine Göre Sınıflandırılması ve Yaprak Azot İçeriklerinin, Spesifik Yaprak Alanlarının  (SLA) İncelenmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu.6-9 Mayıs 2015. Özet Kitabı syf. 245. Sinop

 E33. Kılıç D.D. , Kutbay H.G., Sürmen B.,, Hüseyinoğlu R., Amasya Yassıçal Ve Çevresindeki Bitki Türlerinin Ellenberg Ekolojik İndikatör Değerlerine Göre Sınıflandırılması, XII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Özet Kitabı Syf. 206/ (14-17 Eylül 2015) Muğla

E34. Kılıç D.D, Kutbay H.G., Sürmen B., Kutbay H.G., Tuna E., Amasya Yassıçal Vejetasyonunun Nümerik Yöntemlerle İncelenmesi XII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresİ, Özet Kitabı Syf. 9 / 14-17 Eylül 2015) Muğla

 E35. Hüseyinoğlu R., Yalcın E., Macar O.,  Kılıç D.D., Giresun dağları Eğribel Geçidi Alpin bölgesinin florası. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Özet Kitabı Syf. 219 / 14-17 Eylül 2015) Muğla 

E.36.İpek A., Kılıç D.D., Taşdemir İ.H., Tuna E.E. (2016). Doğal Olarak Yayılış Gösteren Calepina irregularis Türünün Fitoremediasyon Yönteminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylul 2016 Gaziantep. Özet Kitabı sy. 114 Sözlü Bildiri 

 E.37.Tuna E.E., Kılıç D.D., İ.H. Taşdemir, Kutbay H.G.(2016) Amasya İli Yol Kenarlarında Yayılış Gösteren Sisymbrium loeselii L. Türünde Ağır Metal Birikimi Ve Biyomonitör Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylul 2016 Gaziantep. Özet Kitabı sy.112 Sözlü Bildiri 

E39.Kılıç D.D., İpek A., Kutbay H.G, Taşdemir İ.H.,.Tarım Bitkilerinin Fitoremediasyon Yönteminde Kullanılabilirliği. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylul 2016 Gaziantep Özet Kitabı sy. 327 Poster Bildiri

 

 

F. Katıldığı Kongre, Sempozyum, Seminer ve Toplantılar Çalıştay ve Toplantılar

1.I. Üstün Yetenekli Öğrenciler Kongresi 2004/İstanbuL

2.Üstün Yetenekli Öğrenciler Paneli 2004/İzmir

3.Üstün Yetenekli Öğrenciler Paneli2005/Tokat

4. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 2007/Amasya

5. Üstün Yetenekli Öğrenciler Kongresi (Üzyecde) 2008/ Ankara

6.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi Yeni Açılımlar 2009/ Eskişehir

7. X. Ekoloji ve Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011,Çanakkale.

8.Ekoloji 2012 Sempozyumu 03-05 Mayıs 2012, Kilis

9.I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 25/27 2010 Şubat/İstanbul

10.Üstün Yetenekliler Eğitim Çalıştayı 30 Kasım-1 Aralık 2012 Tokat

11.Araştırmacı Rehber Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Kursu/2005. Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md

12. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Kursu (Mrkz.Z.Hanım Üçler İÖO)/2004 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13.Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Kursu/2004 Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md

14.Yabancı Dil Kursu İngilizce Kursu (Mrkz.TML)/2003 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15.Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi Kurs/2002 (Eğitim Hizmetleri Merkz.) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16. Fen Bilimleri Hizmetiçi Eğitim Semineri (Eğitim Hizmetleri)/ 2002 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17.Grafik Tasarım Kursu (PhotoShop)/ 2007 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

18.Eğitimde Drama (Merkez Bahçeleriçi İÖO) 2006  İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19.Öğrenme ve Öğretmen Stratejileri Semineri (Mrkz.TML)/ 2003 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20.Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Semineri/ 2003 Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Gn.Md

21.Eğitimde Bilim Danışmanlığı (2005/ TUSSİDE/Gebze) Katılımcı

22.TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi "Amasya’daki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı" (Amasya- 22 Haziran - 1 Temmuz 2007) Katılımcı

23. TUBİTAK 2229. Üstün Yeteneklilerin Öğretmenleri için Bilimsel Araştırma yapabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma " (Amasya- 2009) Katılımcı

24.XI Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 01-04 2013 Ekim Samsun

25. 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Akademisyenlere Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

 02 – 04 Mayıs, 2014, Yozgat

26. I.Ulusal Fen Lisesi Öğrencileri Kongresi oturum başkanlığı

27. Amasya İlinde Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı 28/11/2014 Amasya

28.EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SİNOP Oturum Başkanlığı

29. Amasya İlinde Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı 12/2015 Amasya/Boraboy

30.Amasya İli Tabiat Turizmi Çalıştayı 27/05/2016 Amasya

 

 

VERDİĞİ SEMİNERLER

1. Yüksek Lisans Semineri: Fenolojik ve Ekolojik çalışmalarda Fenolojnin yeri

2. Doktora semineri: Grime stratejileri ve alternatif yaklaşımlar

3. Ekim 2006: TUBİTAK-MEB Bu Benim Eserim Proje Çalışması Amasya merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulları Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi,

4. Ekim 2007: TUBİTAK-MEB Amasya merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulları Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi 

5.Ekim 2008: TUBİTAK-MEB Amasya merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulları Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi 

6.Kasım 2009: TUBİTAK-MEB Amasya merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulları Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi 

7.Ekim 2010: TUBİTAK-MEB Amasya merkez ve İlçelerinde İlköğretim Okulları Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi

8. Amasya İlinde Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı Türkiye Bitki Biyoçeşitliliği ve Biyokaçakcılık 28/11/2014 Amasya

 

 

 

ATIF ALINAN ESERLERDEN BAZILARI

 Atıf endeksleri 

Alıntı endeksleri

Hepsi

 

Alıntılar

133+30 vd.

 

h-endeksi

7

 

i10-endeksi

4

 

http://scholar.google.com.tr/citations?user=StGRFNcAAAAJ&hl=tr

ATIF ALAN MAKALELERDN BAZILARI 

 

A1. Hüseyinova R., Kutbay H.G., Bilgin A., Kılıç D.D., Horuz A., Kırmanoğlu C., Sulphur and Some Heavy Metal Contents in Foliage of Corylus avellana and Some Roadside Native Plants in Ordu Province, Turkey, Ekoloji, 18, 70, 10-16, (2009). 

ATIF YAPAN MAKALELER

1.Foliar Nitrogen (N), Phosphorus (P) Dynamics, and Foliar Resorption of Corylus avellana var. avellana.

Author(s): Ozbucak Tugba Bayrak; Kutbay Hamdi Guray; Yalcin Sevda; et al. EKOLOJI  Volume: 20   Issue: 81   Pages: 1-7   DOI: 10.5053/ekoloji.2011.811   Published: 2011  Times Cited: 0 (from Web of Science)

2.Heavy Metal Accumulation in Some Natural and Exotic Plants in Samsun City.

Author(s): Demirayak Ali; Kutbay Hamdi Guray; Kilic Duygu; et al. Source: EKOLOJI  Volume: 20 Issue: 79 Pages: 1-11 DOI: 10.5053/ekoloji.2011.791 Published: 2011  Times Cited: 1 (from Web of Science)

3.Trace Element Contents In Plants Growıng At Mt. Akdag, Denızlı Author(s): Kula I.; Yildiz D.; Dogan Y.; et al.Source: Bıotechnology & Bıotechnologıcal Equıpment  Volume: 24   Issue: 1   Pages: 1587-1591   DOI: 10.2478/V10133-010-0010-X Published: FEB 2010  Times Cited: 3 (from Web of Science)

4. Determınatıon Of Trace Elements In The Plants Of Mt. Bozdag, Izmır, Turkey

Author(S): Yildiz D.; Kula I.; Ay G.; et al.Source: Archıves Of Bıologıcal Scıences Volume: 62 Issue: 3 Pages: 733-740   DOI: 10.2298/ABS1003733Y Published: 2010 Times Cited: 2 (from Web of Science)

5. Sulphur Pollution and its Dependency on the Altitude in the West Anatolian Scots Pine Forest

Author(s): Yucel Ersin; Guner S. Teoman.Source: EKOLOJI  Volume: 19   Issue: 76   Pages: 1-7   DOI: 10.5053/ekoloji.2010.761  Published: 2010 
Times Cited: 2 (from Web of Science)

6. Biomonitoring of Trace Elements with Lichens in Samsun City, Turkey 
Author(s): Kinalioglu Kadir; Ozbucak Tugba Bayrak; Kutbay Hamdi Guray; et al.

Source: EKOLOJI Volume: 19 Issue: 75 Pages: 64-70 DOI: 10.5053/ekoloji.2010.759 Published: 2010 Times Cited: 1 (from Web of Science)

7. Dating of the Sediment Accumulation Rate, Radioactive and Heavy Metal Pollution in the Van Lake

Author(s): Yildiz Nergiz; Yener Gungor

Source: EKOLOJI Volume: 19  Issue: 77 Pages: 80-87 DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7712  Published: 2010  Times Cited: 1 (from Web of Science)

8. Turkish Red Pine as a Biomonitor: A Comparative Study of the Accumulation of Trace Elements in the Needles and Bark

Author(s): Dogan Yunus; Ugulu Ilker; Baslar Suleyman

Source: EKOLOJI  Volume: 19   Issue: 75   Pages: 88-96   DOI: 10.5053/ekoloji.2010.7512   Published: 2010

Times Cited: 5 (from Web of Science)

9. A Study of Trace Element Contents in Plants Growing at Honaz Dagi-Denizli, Turkey

Author(s): Baslar Suleyman; Kula Ibrahim; Dogan Yunus; et al. Source: EKOLOJI  Volume: 18 Issue: 72 Pages: 1-7 Published: 2009

Times Cited: 9 (from Web of Science)

10. Osma E., Serin M., Lebbebici Z., Aksoy,(2012) Heavy Metals Accumulation in Some Vegetables and Soils in Istanbul. Ekoloji 21, 82, 1-8 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.821

11. Biomonitoring of trace element accumulation in plants growing at Murat Mountain

Author(s): I. UguluY. DoganS. Baslar and O. Varol

Source:International Journal of Environmental Science and Technology

2012, DOI: 10.1007/s13762-012-0056-4Online First™

        12. Aissa L., Kéloufi B.,(2012)Determining the Heavy Metal Pollution in Mascara (Algeria) by Using Casuarina equisetifolia. Ecologia Balkanica – Volume 4, Issue 1 (1-7)

ATIF ALAN MAKALE

A2. Özbucak Bayrak, T., Kutbay H. G., Kılıç D., Korkmaz, H., Bilgin, A., Yalçın, E., Foliar resorption of nutrients in selected sympatric tree species in gallery forest (Black Sea Region), Polish Journal of Ecology, 56:2 227-238 (2008).

ATIF YAPAN MAKALELER

13.Some soil parameters in Campanula species (sect. Quinqueloculares) from Mediterranean climate areas in Turkey Author(s): Alcitepe Emine; Everest Ayse; Sungur M. Ali

Source: Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research.  Volume: 6   Issue: 7   Pages: 1735-1743   Published: APR 4 2011

Times Cited: 0 (from Web of Science)

14. Foliar resorption and chlorophyll content in leaves of Cistus creticus L. (Cistaceae) along an elevational gradient in Turkey

Author(s): Turkis Sevda; Ozbucak Tugba

Source: Acta Botanıca Croatıca.Volume: 69   Issue: 2   Pages: 275-290   Published: OCT 2010

Times Cited: 1 (from Web of Science)

15. Nitrogen nutrition of poplar trees

Author(s): Rennenberg H.; Wildhagen H.; Ehlting B.

Source: PLANT BIOLOGY  Volume: 12   Issue: 2   Pages: 275-291   DOI: 10.1111/j.1438-8677.2009.00309.x   Published: MAR 2010

Times Cited: 9 (from Web of Science)

ATIF ALAN MAKALE

A3. Cakır Y.B., Özbucak T., Kutbay H.G., Kılıç D., Bilgin A., Hüseyinova R., Nıtrogen And Phosphorus Resorptıon In A Salt Marsh In Northern Turkey, Turk J. Bot., 34. 311-322 (2010).

ATIF YAPAN MAKALELER

16. L.B. Huana, J.H. Bai , Q.G. Wangb, C.Huang, P.P. Liua, R.Xiao. Simulation of changes in some soil properties as affected by water level fluctuation in an inland salt marsh. Procedia Environmental Sciences 13 (2012) 1494 – 1499

17.Classification of some plant species according to Grime's strategies in a Quercus cerris L. var. cerris woodland in Samsun, northern Turkey

Author(s): Kilinc Mahmut; Karavin Neslihan; Kutbay Hamdi Guray

Source: Turkısh Journal Of Botany.Volume: 34 Issue: 6 Pages: 521-529   DOI: 10.3906/bot.0912.270   Published: 2010

Times Cited: 1 (from Web of Science)

ATIF ALAN MAKALE

A4. Demirayak A.,Kutbay H. G., Kılıç D.D., Bilgin A., Hüseyinova R., Heavy Metal Accumulation İn Some Natural And Exotic Plants İn Samsun City, Ekoloji, 20, 79, 1-11 (2011).

ATIF YAPAN MAKALELER

18.Osma E., Serin M., Lebbebici Z., Aksoy,(2012) Heavy Metals Accumulation in Some Vegetables and Soils in Istanbul. Ekoloji 21, 82, 1-8 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2011.821

19.Foliar Nitrogen (N), Phosphorus (P) Dynamics, And Foliar Resorption Of Corylus Avellana Var. Avellana.

Author(S): Ozbucak Tugba Bayrak; Kutbay Hamdi Guray; Yalcin Sevda; Et Al.

Source: EKOLOJI. Volume: 20 Issue: 81 Pages: 1-7

DOI: 10.5053/Ekoloji.2011.811   Published: 2011

Times Cited: 0 (From Web Of Science)

20. Trafik Kaynaklı Partikül Madde Boyutlarının ve Siyah Duman İle İlişkisinin Araştırılması.

Author(S): Burcu ONAT, Ulku Alver SAHIN*

Ekoloji 21, 83, 77-83 (2012)

doi: 10.5053/ekoloji.2012.839

21. Road Effect on the Breeding Success and Nest Characteristics of the Eurasian Magpie (Pica pica)

Author(s): Elif YAMAC , Cihangir KIRAZLI

Ekoloji 21, 83, 1-10 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.831

ATIF ALAN MAKALE

A5. Kılıç D., Kutbay H.G., Ozbucak T., Huseyınova R., Foliar Resorption İn Quercus Petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne Along An Elevatıonal Gradıent, Annals of Forest Science, 67:213 (2010). DOİ.10.1051/forest/2009106

ATIF YAPAN MAKALELER

22.Foliar Nitrogen (N), Phosphorus (P) Dynamics, and Foliar Resorption of Corylus avellana var. avellana

Author(s): Ozbucak Tugba Bayrak; Kutbay Hamdi Guray; Yalcin Sevda; et al.

Source: EKOLOJI  Volume: 20 Issue: 81 Pages: 1-7

DOI: 10.5053/ekoloji.2011.811   

23. L. Vergutz, S. Manzoni, A. Porporato, R. F. Novais, and R. B. Jackson.  Global resorption efficiencies and concentrations of carbon and nutrients in leaves of terrestrial plants (http://dx.doi.org/10.1890/11-0416.1)