Akademik Personel

Ad Soyad : Ömer GÜVEN
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünvanı : Arş. Gör. Dr.
E-Posta : omer.guven@amasya.edu.tr
Dahili : 4719
Oda No : 43

Adı Soyadı: Ömer GÜVEN

Doğum Tarihi: 10.11.1988, Sivas/Zara

İletişim: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İpekköy Yerleşkesi 05200 Amasya/Türkiye 

Telefon: 0.358-218 01 60 / Dahilî: 4719

Faks: 0.358-218 01 04

e-posta: omer.guven@amasya.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

Unvan                                        Alan                                  Üniversite                           Yıl

 

Lisans                               Türk Dili ve Edebiyatı              İstanbul Üniversitesi         2007-2011

Yüksek Lisans                    Yeni Türk Dili                          İstanbul Üniversitesi         2011-2014

Doktora                             Yeni Türk Dili                          İstanbul Üniversitesi         2014-2019

 

Akademik Unvanlar:

 

Araştırma Görevlisi – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 2012-2017

Araştırma Görevlisi- Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2018-2019

Araştırma Görevlisi Dr. - Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019- ……..

 

Yayınlar:

 

Yüksek Lisans Tezi: Sivas İli Zara İlçesi Ağzı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.  Danışman: Doç. Dr. Hatice TÖREN

 

Doktora Tezi: KİTÂB-I ESRÂRÜ’L-ʿÂRİFÎN: DİL İNCELEMESİ-METİN-SÖZLÜK-TIPKIBASIM,İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019, (Danışman: Prof. Dr. Hatice TÖREN) 

 

Makale

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Ömer Güven, “Zara (Sivas) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt / Sayı LI, İstanbul 2014, s. 63-78.

 

Ömer Güven, Sivas İli Zara İlçesi Ağızlarında Kullanılan Deyimler Üzerine Bir İnceleme, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt / Sayı LV, İstanbul 2016, s. 35-50.

 

Ömer Güven,Zara (Sivas) Ağzı Ses Bilgisi–Ünsüzler-”, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 13, Ağustos 2017, s. 451-469

 

Ömer Güven-Berker Keskin, “Birkaç Sure Tefsir ve Tercümesi Üzerine”, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 17, Aralık 2017, s. 635-673.

Bildiri

 

Uluslararası Toplantılardaki Sunulan Bildiriler

 

Ömer Güven, “Sivas İli Zara İlçesi Ağzında Kullanılan Deyimler Üzerine Bir İnceleme” VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale.

 

Ömer Güven, Sivas İli Ağızlarında Bitki Adları, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017, Malatya.

 

 

Diğer Yayınlar

 

Ömer Güven, “Uğur Gürsu, Kazak Atasözleri”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017,  İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 57 İstanbul 2017, s. 275-277  (Tanıtma)

 

PROJELER

"Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni" Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Araştırmacı). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Tamamlandı)