Akademik Personel

Ad Soyad : Birol TEKİN
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : İSTATİSTİK
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : biroltekin95@mynet.com
Dahili : 4705
Oda No :

                                                      ÖZGEÇMİŞ

    1961 yılında Gümüşhane’nin Zigana Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğretimini köyünde, lise öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda Matematik Öğretmeni olarak göreve başladı ve yurdun çeşitli illerindeki Anadolu Liselerinde yaklaşık 23 yıl Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. Bir dönem Açık Öğretim Fakültesi İşletme/İktisat programlarında öğrenim gören öğrenciler için Amasya İl bürosunda Matematik ve İstatistik derslerini yürüttü. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversite Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

    2012 yılında Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atanan Birol Tekin aynı okulda 343-Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığını iki yıl yürüttü. Ayrıca Ticari Matematik, Finans Matematiği, Sigorta Matematiği, Temel Matematik ve İstatistik derslerini verdi. Bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan araştırmacının; Milli Eğitim’de çeşitli hizmet içi eğitim seminerine katılmış olmakla birlikte çeşitli hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 

                                                 YAYINLAR LİSTESİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Tekin, B. (2008).  Lise Öğrenciliğinin Logaritma Fonksiyonu Konusundaki Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin Araştırılması.  Milli Eğitim Dergisi, 177, 129-137.
 2.  Tekin, B., Konyalıoğlu,  A.C ve Işık,  A.  (2009).  Ortaöğretim Öğrencilerinin Fonksiyon  Grafiklerini Çizebilme  Becerilerinin  İncelenmesi.  Kastamonu Eğitim Dergisi,  17(3),  919-932.
 3.  Tekin,  B.  ve  Konyalıoğlu,  A.C.  (2010).  Trigonometrik Fonksiyonların Toplam ve Fark  Formüllerinin  Ortaöğretim  Düzeyinde  Görselleştirilmesi.  Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  Cilt 5,  Sayı I-II, 24-37.

     

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Tekin,  B.  ve Tekin,  S.  (2004).  Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Matematik Etkinlikleri 2004-Matematik Sempozyumu ve Sergileri,  Matematikçiler Derneği.  Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catit=8:matematik-kosesi-makaleleri&id=77:matematik-ogretmen-adaylarinin –matematiksel-okuryazarlık-duzeyleri-uzerine-bir-arastirma-&Itemid=38.
 2. Tekin,  B.  (2006).  Lise  1.  sınıf  öğrencilerinin fonksiyonlar konusunda yaptıkları hatalar ve kavram yanılgıları.  VII.  Ulusal  Fen  Bilimleri  ve  Matematik  Eğitimi Kongresi  Bildiriler  Kitabı,  1376- 1380.
 3. Tekin,  B.  ve  Konyalıoğlu,  A.C.  (2009).  Görselleştirmeye  Dayalı  Çalışma  Yapraklarının  Öğrencilerin  Trigonometri  Başarılarına  Etkisinin   Araştırılması.  Matematikçiler  Derneği  8. Matematik  Sempozyumu,  Ankara.  http://www.matder.org.tr/images/stories/tammetinler/gorsellertirmeye-dayali- calisma.pdf  
 4. Tekin,  B.  ve  Konyalıoğlu,  A.C.  (2009).  Dönüşüm ve Ters  Dönüşüm Formüllerinin  İspatlarının  Ortaöğretim  Düzeyinde  Görselleştirilmesi.  Matematikçiler  Derneği  8.  Matematik Sempozyumu,  Ankara.  http://www.matder.org.tr/i images/stories/tammetinler/Tekin.pdf
 5. Tekin,  B.  ve  Konyalıoğlu,  A.C.  (2010).  Temel  Trigonometrik Özdeşliklerin Ortaöğretim Düzeyinde Görselleştirilmesi.  Matematikçiler Derneği  9.  Matematik Sempozyumu  Özetler  Kitabı,  172-173.
 6. Tekin,  B.  ve  Konyalıoğlu,  A.C.  (2010).  Trigonometride  Görselleştirmeli Öretimin  Öğrencilerin  Kavramsal  Anlama  Düzeylerine  Etkisi ve  Öğrenci Görüşlerinin Tespiti  Matematikçiler  Derneği  9.  Matematik Sempozyumu  Özetler  Kitabı,  200-201.

 

KATILDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI VE ÇALIŞMALARI

 1. Matematik Eğitimi ve Teknoloji Çalıştayı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7-11 Şubat 2011.
 2. Bilgisayar Donanım Kursu, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü.
 3. Bilgisayar Kullanım Kursu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
 4. Bilgisayar Kursu (Flash), Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
 5. Çeşitli hizmet içi eğitim seminerleri, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.