Akademik Personel

Ad Soyad : Metin HAKVERDİOĞLU
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr
Dahili : 4708
Oda No :

 YRD. DOÇ. DR. METİN HAKVERDİOĞLU

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni Durum:       Evli

Milliyet           :      T.C.

Doğum Tarihi  :      20/ 03 /1969

Doğum Yeri     :      Amasya/ Göynücek

Anne-Baba      :      Fatma/ Turan

E-Mail             :      hakverdioglu@hotmail.com / metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr 

Yabancı Dil     :       İngilizce / YDS:66.25

İletişim          :       AmasyaÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Amasya

                             Cep: 0530 306 35 53  hakverdioglu@hotmail.com

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

İlkokul Eğitimi

1975-1983  Tuzsuz Köyü İlkokulu / Gediksaray Ortaokulu  Göynücek/ AMASYA

Ortaokul-Lise Eğitimi

1983-1986  Amasya Lisesi   AMASYA

Lisans Eğitimi                                        

1986-1990  M.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü    İSTANBUL

Yüksek Lisans Eğitimi

1995-1998  Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  ANKARA    

Doktora Eğitimi

2000- 2007   S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü   KONYA

           

 YAYINLAR

Ulusal Makaleler

      1.  Hakverdioğlu, M. (2008) .Lâle Devri ve Lâle İsimleri, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature   and History of Turkish or Turkic ,Volume 3/4 Summer.

 

      2. Hakverdioğlu, M. (2008). Fâiz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, Sayfa 131 -144.

 

       3. Hakverdioğlu, M. (2008). Lâle Devri Kaside Şâirleri ve Divanlara Girmemiş Dört Kaside Örneği, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Sayfa 247 -266.

 

      4.  Hakverdioğlu, M. (2009). Thomas Stearns Eliot ve Divan Şâirinin Ortak Dünyası, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter.

 

      5. Hakverdioğlu, M. (2009). Mihrî Hâtun’un Necâtî Bey’in Şiirlerine Nazireleri, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter.

 

        6. Hakverdioğlu, M. (2009). Orijinal Bir Durûb-ı Emsâl-i Osmânî Örneği ve Meâlî’nin Atasözleri Kasidesi, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter.

 

        7. Hakverdioğlu, M. (2012). Fuzulî'de Aşk ve Aşık Kavramı, The Journal of Academic Social Science StudiesInternational Journal of Social Science, Volume 5 Issue 1, p. 131-155, Summer.


       8. Hakverdioğlu, M. (2013). Nigârî'nin Fuzûlî'ye NazireleriTurkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer, s. 1658-1686.

       

       9. Hakverdioğlu, M.; Abdullah Çelik, (2013). Divan Edebiyatında İki Yer Demir Gök Bakır Şiiri, Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, s. 47-67.

 10. Hakverdioğlu, M., İslam Jemeney (2015). Doğu Nazım Sanatı hakkında Bir Çalışma/Şeyh Ahmed İbn-i Hudaydad Tarazî/ Fünûnu'l- Belâga, Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, s. 97-114

11. Hakverdioğlu, M. (2016). Sevgili Niçin Servi Boyludur?,Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 7, s. 215-230.

 12. Hakverdioglu, M. (2016). Mir Hamza Nigarî ve Süfyanîler, Alevilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 12, s. 115-137.

 Uluslararası Sempozyum  

Azerbaycan’dan Amasya’ya İlk Gönül Köprüsü:

İsmail Siraceddin Şirvânî

I. Uluslararası Gçö ve Kültür Sempozyumu/ Amasya 01-03. 12. 2016, (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum

 Mir Hamza Nigari'nin Fuzuli'ye Nazireleri 

Amasya Üniversitesi, Uluslararası Karabağ'dan Amasya'ya Gönül Köprüsü/ Mir Hamza Nigari Sempozyumu / Amasya, 2012, s. 191-235. 

 

Uluslararası SempozyumEbced; Sayıların Dili

VIII. uluslararası Türkoloji Kongresi/ İstanbul, 2013, s.  (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum Halvetî Bir Şaire: Mihri Hatun  Uluslararası Seyyid Yahya Şirvanî ve Halvetîlik Sempozyumu/ Eskişehir, 2013, s. 221-242.

Ulusal SempozyumReisül-Hattatin Rasim Efendi ve Nevşehirli Damad İbrahim Paşaya Sunulan Bir Kasidesi   Osmanlıdan Günümüze Kuran ve Hüsn-i hat Sempozyumu / Amasya, 2013. s. (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum


Türk Kültüründe Ebced ve Osmanzade/Şeyhzade Yümnî Efendi'nin Bilinmeyen Bir Tarih Manzumesi  TUKAS 2014 Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu / Nevşehir 12-13 Kasım 2014 (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum


 Nigarî Divanında Ehl-i Beyt Sevgisi  II. Beynelhalk Hamza Nigarî Sempzoyum/ Bakü, 20-22 Ekim 2014. (Basım Aşamasında)

Uluslararası Sempozyum


 Merzifon'da Sürgün Bir Şair: Mir Hamza Nigarî  III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya  Yöresi Sempozyumu/ Amasya, 08-10 Ekim 2015. (Basım Aşamasında)


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

      1. Hakverdioğlu, M. (1996). Nasreddin Hoca Hakkında Bir İnceleme, Bilig (Bilim ve Kültür Dergisi), 2, 89/94.

       

      2. Hakverdioğlu, M. (2010).  Çorumî-zâde Derviş Hasîb Bey’in Bir Kasidesi, Çorum Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi/1, 61-69.

3. Hakverdioğlu, M. (2016). Bir Yazmalar Hazinesi: Amasya Eski Eserler Kütüphanesi,Yök Yükseköğretim Dergisi, Sayı 2, s.,64-69

 

TEZLER

     1. Hakverdioğlu, M. (1998). Mihrî Hâtun Divanı (İnceleme- Metin)  Yüksek Lisans Tezi, Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsen,  ANKARA

 

     2. Hakverdioğlu, M. (2007). Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sevgi, KONYA

 

İDARİ GÖREVLER

 

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 2012

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı 2015

Amasya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 30. 09. 2015

 

 

BASILMIŞ KİTAPLAR

 

HAKVERDİOĞLU, Metin: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa İçin Yazılan Lale Devri Kasideleri, Sage Yayınları, Ankara 2012. 

ISBN : 9786054384587

856 sahife

 

HAKVERDİOĞLU, Metin: Mihri Hatun/ Yakarışi Tazarru-name Tahlili, Türkiye Alim Kitapları, Almanya 2014.

ISBN-13:

978-3-639-67058-5

ISBN-10:

3639670582

EAN:

9783639670585

 165 sahife

 

HAKVERDİOĞLU, Metin: Medusa Etkisi, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2014.

ISBN : 9786053240433

205 sahife

 

HAKVERDİOĞLU, Metin: Gül Kokulu Mevlanâ/ Şirvanî, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2014.

ISBN:6053243472

220 sahife


HAKVERDİOĞLU, Metin: Turan'a Doğru, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2015. 

ISBN: 9786051801407

296 sahife


 HAKVERDİOĞLU, Metin: Mihrî Hatun'u Anlamak, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2016.

 ISBN: 978-605-180-35-79

321 Sahife


ÖZGEÇMİŞ:

Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

1969 yılında Amasya’nın Göynücek ilçesi, Tuzsuz köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Amasya’da  tamamladı. 1986′da başladığı  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümündeki lisans eğitimini 1990 yılında  tamamladı.
Hatay, Sinop ve Amasya’da çeşitli liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1995 yılında  Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve  Edebiyatı Yüksek Lisans programını kazandı. Danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa İSEN’in yaptığı Yüksek Lisans programından 24.07.1998’de tamamladığı “Mihrî Hatun Divanı (İnceleme- Metin)” adlı teziyle mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Ahmet SEVGİ danışmalığında başladığı “Lâle Devri ve Damat İbrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler (İnceleme-Metin)” konulu tezini tamamlayarak 06.07.2007 tarihinde doktor unvanını aldı.
Halen Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Amasya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevlidir.

Yazarın Divan Edebiyatı, Lale Devri ve Osmanlı Kültürü üzerine muhtelif dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.