Akademik Personel

Ad Soyad : TUBA YILDIRIM
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : BİYOLOJİ
Ünvanı : DOÇ.DR.
E-Posta : yildirimt55@gmail.com
Dahili : 4666
Oda No :

 

Yazışma Adresi :

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, İpekköy Yerleşkesi 05100  Amasya/Türkiye

Telefon :

358-2421613 (4666 – 4851)

Faks :

358-2421616 

e-posta :

yildirimt55@gmail.com 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Gebze Teknik Üniversitesi 

FEN FAKÜLTESİ 

Kimya  

Doktora 

2004 

Türkiye 

Gebze Teknik Üniversitesi 

FEN FAKÜLTESİ 

Biyoloji  

Yüksek Lisans 

1996 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

FEN FAKÜLTESİ 

Biyoloji 

Lisans 

1991 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: Bursa ve Sakarya Yöreleri Kırmızı Biberlerinde Aflatoksin Çalışması

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aziz TANRISEVEN

 

Doktora Tez Başlığı ve  Tez Danışmanları :

Tez Başlığı: Anti-HBV Antikorlar Kullanılarak Anti-idiyotip Antikor Üretimi ve Aşı Geliştirme Çalışmaları (SBAG-2496)

 1. Tez Danışmanı: Prof.Dr. İ.Yavuz SEZEN
 2. Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aynur BAŞALP

 

Yüksek Lisans Tezleri

1. Gülşah GÜNDOĞDU, Çiğ süt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin

fenotipik ve genotipik yöntemlerle karakterizasyonu, 2016 (Tamamlandı).

2. Hamdi ÖZKUL, Süt orjinli Lactococcus lactis izolatlarının antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi ve identifikasyonu,  2016 (Tamamlandı).

3. İbrahim TÜRKEL, Geniş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten  Klebsiella pneumoniae izolatlarında atım pompalarının direnç gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi, 2016 (Tamamlandı).

4. Tuğçe SAAT, Amasya’da tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Enterobacteriacea üyelerinde β-laktamaz  aktivitelerinin belirlenmesi, 2017 (Tamamlandı).

 

 Doktora Tezleri  

1. Mehtap Ünlü SÖĞÜT, Seftazidime dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 ve OXA-10 benzeri betalaktamazların moleküler yöntemlerle belirlenmesi, 2008 (Tamamlandı).

2. Kemal BİLGİN, Sistemik Kandidemi etkeni Candida albicans suşlarının moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi ve SAP4 geni varlığının araştırılması, 2011 (Tamamlandı).

3. Günnur DEMİRCAN,  Aspirin’in vasküler endotel hücre kültüründe oksidatif ve nitrozatif stres üzerine etkilerinin araştırılması, 2011 (Tamamlandı).

4. Ceren YAVUZ, Hastane kökenli Pseudomonas aeruginosa suşlarının virülans faktörlerinin quorum sensing yönünden değerlendirilmesi ve epitel hücrelerindeki etkileri, 2018 (Tamamlandı).

5. Seda MESCİ,  Tez aşamasında, 2018 (Devam ediyor).


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Amasya Üniversitesi 

Türkiye 

Amasya 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Doç. Dr. 

2013-

Amasya Üniversitesi 

Türkiye 

Amasya 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. 

2007-2013

Gebze Teknik Üniversitesi 

Türkiye 

Kocaeli 

Fen Fakültesi 

Araştırma Görevlisi (Dr.) 

2004-2007

Gebze Teknik Üniversitesi 

Türkiye 

Kocaeli 

Fen Fakültesi 

Araştırma Görevlisi

1995-2004


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Mikrobiyal Genetik, Mikrobiyal Biyoteknoloji, İmmünoloji, Kanser Moleküler Biyolojisi

Monoklonal Antikor Üretimi, Hücre Kültürü, Rekombinat DNA Teknolojisi, Immunodiagnostik Teknikler, Moleküler Mikrobiyoloji ve Tiplendirme Yöntemleri


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Yeni Nesil Antrakinon Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu ve Kanser Hücreleri Üzerine Olası Etkilerinin İncelenmesi

117Z163

 

425.000, 00 TL

2017-2019

Araştırmacı/

Uzman

Ulusal

FMB-BAP 17-0241 Uygulamalı Biyoinfomatik Çalıştayı

Amasya Üniversitesi

14.979,10 TL

20.09.2017-20.03.2018

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0265

MCF-7 Hücre Hattında Iris taochia (Iridaceae)'den Elde Edilen Isoflavonların Anti-Kanser Aktivitesi

Amasya Üniversitesi

29.947,60

07.07.2017-2018

Araştırmacı

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0268 Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii klinik izolatlarındaki direnç genlerinin karakterizasyonu

Amasya Üniversitesi

30. 000 TL

20.06.2017-2018

Araştırmacı

Kurumsal (BAP v.b.)

PYO.VET.1901.17.001

Samsun’da tüketime sunulan sığır kıyma ve tavuk parça eti örneklerinden Enterobacteriaceae izolasyonu, izolatların tür düzeyinde belirlenmesi ve GSBL aktivitelerinin belirlenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5.000 TL

03.07.2017-2018

Araştırmacı

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0243 Farklı Antibiyotiklere Karşı Klebsiella pneumoniae'de

RNA-Seq Transkriptom Analizi ve GroEl Ekspresyonun Belirlenmesi

Amasya Üniversitesi

46.689,06 TL

17.07.2017-2018

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 17-0254

Β-Laktamaz Pozitif Enterobacteriaceae İzolatlarında

Biyofilm Oluşum Mekanizmalarının Araştırılması''

Amasya Üniversitesi

29.999,14 TL

20.06.2017-2018

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 15-0148

Sanayi Kuruluşlarının Analiz Taleplerine Yönelik Altyapı Güçlendirilmesi

Amasya Üniversitesi

299,313.38 TL

24.11.2015

24-02-2017

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 16-0231

PZR Temelli Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Çalıştayı

Amasya Üniversitesi

14.687.90

25.05.2016-

29.12.2016

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

 

FMB-BAP 14-0123

Çiğ sütten izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının hücresel sinyal molekülleri tarafından düzenlenen virülans faktörlerinin belirlenmesi

Amasya Üniversitesi

28.308,20

04.05.2015-

03.10.2016

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 15-099

Uygulamalı moleküler biyoloji yöntemleri lisansüstü bahar okulu

Amasya Üniversitesi

14.293,68

16.02.2015-

28.09.2015

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

 

FMB-BAP 14-079 Hastane kökenli GSBL (+) Klebsiella pneumoniae izolatlarında, efluks pompasını kodlayan gen bölgelerinin belirlenmesi

Amasya Üniversitesi

19.953,40

11.12.2014-11.01.2016

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP 14-080 Amasya’da farklı ekolojik koşullarda yayılış gösteren bazı Lamiaceae ve Asteraceae familyasına ait bitki türlerinin biyolojik aktivitesinin incelenmesi

Amasya Üniversitesi

19.690,66

11.12.2014-25.03.2016

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

1403F090

Hastane kökenli Pseudomonas aeruginosa suşlarının virülans faktörlerinin quorum sensing yönünden değerlendirilmesi ve epitelyum hücrelerdeki etkileri

Anadolu Üniversitesi

39.902,00

01.04.2014-01.04.2016

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

Tek ve çift floreniliden köprülü siklotrifosfazen bileşiklerin parabenler ile reaksiyonları, antimikrobiyal özellikleri ve DNA’ya bağlanma aktivitelerinin araştırılması

114Z641

30.000,00

15.09.2014-15.09.2016

Araştırmacı/

Uzman

Ulusal

FMB-BAP-13-040

Sığır kıyma ve köftelerinde Salmonella varlığı ve karakterizasyonu ile izolatlarda antibiyotik dirençlilik profillerinin belirlenmesi

Amasya Üniversitesi

9.996,48

01.12.2014-30.11.2015

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

FMB-BAP-012

Amasya ilinde tüketime sunulan süt ve peynirlerde Stapylococcus aureus izolatlarının ve enteretoksin gen profillerinin belirlenmesi

Amasya Üniversitesi

5.161,32

31.05.2012-30.11.2013

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

 

 

Floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve floresans, biyolojik aktivite özelliklerinin arastırılması

111T085

228.239,00

01.11.2011-01.11.2013

Araştırmacı/

Uzman

Ulusal

Araştırma ve uygulama merkezi laboratuvar oluşum projesi

2010K120490

4.000.000,00

2010-2013

Araştırmacı/Uzman

Ulusal

OMÜ (BAP) PYO.TIP.1901.10.010 Hücre kültürü modelinde elektromanyetik alanın hücre üzerine etkisinin araştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5.000,00

01.02.2010-01.02.2012

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

Yeni tip spermin türevi siklofosfazatrien bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

108T355

153.547,00

01.11.2008-01.11.2010

Araştırmacı/

Uzman

Ulusal

OMÜ (BAP) T419

Hastane infeksiyonları izlemi moleküler epidemiyoloji laboratuvarı kurulumu projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

250.000,00

01.08.2007-01.08.2009

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmesi ve immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı

104T271

18.940,00

01.05.2005-01.11.2006

Araştırmacı/

Uzman

Ulusal

GYTE (BAP) 2003-A-29

Aflatoksin B1 tanısı için ELISA test kiti geliştirilmesi

Gebze Teknik Üniversitesi

5.000,00

01.04.2003-01.04.2005

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 02-A-01-04-03 Karsinoembriyonik antijene karşı monoklonal antikor üretimi

Gebze Teknik Üniversitesi

3.000,00

15.02.2002-15.02.2004

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 01-A-01-04-37 Tümör markırı olan alfa-fetoprotein’e karşı monoklonal antikor üretimi

Gebze Teknik Üniversitesi

1.000,00

01.01.2001-01.01.2002

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)

GYTE (BAP) 01-A-01-04-36 Hepatit B’ye özgü monoklonal antikorlar kullanarak anti-idiyotip antikor üretimi

Gebze Teknik Üniversitesi

1.000,00

01.01.2001-01.08.2002

Araştırmacı/

Uzman

Kurumsal (BAP v.b.)


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

108

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

4

-

Doktora

4

1

Uzmanlık

   

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

Belgelendirilen meslek içi eğitim alma

 

 1. “Fusion FX 5 Kullanıcı Eğitimi” Vilber Lourmat Eğitim Sertifikası, Amasya, 05 Kasım, 2014.
 2. “Real time PCR ve Western Blot Yeni Gelişen Teknolojiler ve Klinik Uygulamalar” Workshop Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 26-27 Mayıs 2014.
 3. “Multiskan Go Kullanıcı Eğitimi” Thermo Fisher Scientific Eğitim Sertifikası, Amasya, 07 Kasım, 2013.
 4. “Pico Real Kullanıcı Eğitimi” Thermo Fisher Scientific Eğitim Sertifikası, 07 Kasım, Amasya, 2013.
 5.  “HPLC Kullanıcı Eğitim Sertifikası” Amasya, 02.10.2013.
 6. “Mikroskop ve Kontrast Yöntemleri, Floresan Mikroskopi Yöntemleri ve İleri Görüntüleme Teknikleri” konularına ilişkin Olympus Mikroskopi Semineri Katılım Belgesi, Ankara, 29 Mayıs, 2012.
 7. TÜBİTAK “Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” Katılım Belgesi, Amasya, 21.03.2012.
 8. “BIO-RAD CHEF Mapper XA System” Eğitim Sertifikası, MEDTEK, Samsun, Temmuz, 2007.
 9.  “BIO-RAD Gel Doc XR System” Eğitim Sertifikası, MEDTEK, Samsun, Temmuz, 2007.

 

Belgelendirilen eğitim-öğretim ile ilgili eğitim alma

 1. Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı, Gebze, 09-11 Şubat 2017.

 

 1. Akademisyenlere Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2-4 Mayıs 2014.

 

 1. “Cell Culture and Protein Researches Course” Sertifikası, İstanbul, 04-15 Mart 2013.
 2. Visiting Scientist, North Dakota State University (NDSU), Department of Biological Sciences, Stevens Hall, Fargo, June-Sep, 2010.
 3. Hibridoma Teknolojisi Uygulamalı Eğitim Kursu, TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 12-16 Mayıs, 2003.
 4. “I. Prokaryotik sistemlerde gen klonlanması ve ekspresyonu”, “II. Protein molecular biology”, “Protein saflaştırmasında sıklıkla kullanılan kromatografik tekniklerin temel ilkeleri” Gen ve Protein Moleküler Biyolojisi Lisansüstü Eğitim Kursu, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (GMBAE), Gebze/Kocaeli, 28 Haziran-9 Temmuz, 1999.
 5. Enzim Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Uygulamalar Yaz Okulu, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (GMBAE), Gebze/Kocaeli, 13-18 Temmuz, 1997.

 

Görevlendirmeler

 

 1. Tübitak Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Odak Grup Toplantısı, 2017, Ankara
 2. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Merkezleri Akademisyen Görevlendirme, 9 Şubat 2017, Gebze
 3. Tubitak-2216 - Research Fellowship Program For International Researchers Rewiever, 2017
 4. A.Ü. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2017, Amasya.
 5. A.Ü. Suluova Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2017, Amasya.
 6. Anadolu Üniversitesi, BAP Değerlendirme 2017
 7. A.Ü. BAP Değerlendirme, 2017
 8. A.Ü. Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, 2017, Amasya
 9. GOP Üniversitesi Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2017, Tokat
 10. GOP Üniversitesi Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi, 2017, Tokat
 11.  “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Merkezleri Çalıştayı III” Artvin Çoruh Üniversitesi, 1-3 Haziran 2016, Artvin.
 12. Sinop Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Sinop
 13. GOP Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Tokat
 14. OMÜ Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2016, Samsun
 15. “2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II” (Uluslar arası Katılımlı) Dumlupınar Üniversitesi, 5-7 Kasım 2015, Kütahya.
 16. Türk Biyoloji Dergisi Hakemlik, 2015
 17. Sinop Üniversitesi Y.Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi, 2015, Sinop
 18. International Food Research Journal Reviewer 2015.
 19. TUBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı “ Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı” 7-12 Eylül 2015, Amasya.
 20. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2015, Ankara.
 21. Suluova Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyesi, 2015, Amasya.
 22. Türkiye Bilimler Akademisi “Üniversite Konferansları Programı” Üniversite Yetkilisi, 2015.
 23. “Middle Blacksea Journal of Health Science” dergisi editor kurulu üyesi, 2014.
 24. “Sağlık Çalışanları ve Bulaşıcı Hastalıklar” konulu Panel. Durupınar, B., Sırıken, B., Yıldırım, T. Fen-Edebiyat Fakültesi, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu, 30 Nisan 2014, Amasya.
 25. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2014, Ankara.
 26. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2013, Ankara
 27. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2012, Ankara.
 28. Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Değerlendirme Komisyonu Üyesi, 2012, Amasya.
 29.  “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)" konulu Panel. Dursun, A., Nergiz, Ö, Yıldırım, T. Fen-Edebiyat Fakültesi, İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonu, 18 Mayıs 2012, Amasya.

 

İdari Görevler

Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu (2017-   )

Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği (2017-   )

Biyoteknoloji Anabilimdalı Başkanı (2016-  )

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü (2015-)

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (2014- 2016)       

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdür Yardımcısı (2013-2015)

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Yönetim Kurulu Üyesi (2013- )

Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi (2011- 2014)

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı    (2009 - 2013)

Fen Edebiyat Fakültesi Burs Komisyon Başkanı-Üye (2009 - 2013)

Fen Edebiyat Fakültesi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan Vekili Üye (2012-2013)

Fen Bilimleri Enstitü Müdür Vekili (2008 - 2009) 

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı


SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

C. Yavuz, D. D. Kılıç, A. Ayar, T. Yıldırım, Antibacterial Effects of Methanol Extracts of Some Plant Species Belonging to Lamiaceae Family, International Journal of Secondary Metabolite, 2018 (in press)

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Determination of Antibacterial Activities of Different Plant Species Belonging to Asteraceae Family, International Journal of Secondary Metabolite, 2018 (in press)

Opuş, T. Yıldırım, A. Birinci, B. Durupınar, Investigation of the relationship between class-1 integrons and per-1 enzyme in ceftazidime resistant Pseudomonas aeruginosa. Biomedical Research, 28 (6):  2689-2695, 2017. ISSN 0970-938X

B. Sırıken, T. Yıldırım, A.K.Güney, I. Erol, B. Durupınar, Prevalence and molecular characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in foods of animal origin, Turkey. Journal of Food Protection, 79 (11):1990–1994, 2016. doi:10.4315/0362-028X.JFP-16-161

G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, S. E. İncir, F. Yüksel, Z. Ölçer, T. Yıldırım, A. Kılıç, Y. Uludağ, First paraben substituted cyclotetraphosphazene compounds and DNA interaction analysis with a new automated biosensor. Biosensors and Bioelectronics. 80:331–338, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2016.01.061

B. Sırıken, H. Türk, T. Yıldırım, B. Durupınar, I. Erol, Prevalence and characterization of Salmonella isolated from chicken meat in Turkey.  Journal of Food Science. 80(5): 1044-1050, 2015. DOI: 10.1111/1750-3841.12829

H. Randhawa, S. Chikara, D. Gehring, T. Yıldırım, J. Menon, K. M. Reindl, Overexpression of peptide deformylase in breast, colon, and lung cancers. BMC Cancer. 13(321): 2407-13, 2013. DOI: 10.1186/1471-2407-13-321

M. Bilgin, T. Yıldırım, M. Hökelek, In vitro effects of ivermectin and sulphadiazine on Toxoplasma gondii. Balkan Med. J. 30:19-22, 2013. DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.098

B. Sırıken, T. Yıldırım, I. Erol, B. Durupınar, A. Çiftci, E. E. Onuk, Prevalence and characterization of coagulase positive Staphylococci isolated from salted anchovy. Journal of Aquatic Food Product Technology. 22(4):339-352, 2013. DOI:10.1080/10498850.2011.651773

G. Yenilmez Çiftçi, E. Tanrıverdi Eçik, T. Yıldırım, K. Bilgin, E. Şenkuytu, F. Yuksel, Y. Uludağ, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new cyclotriphosphazene compounds. Tetrahedron. 69:1454-1461, 2013. DOI: 10.1016/j.tet.2012.12.027

T. Yıldırım, K. Bilgin, G. Yenilmez Çiftçi, E. Tanrıverdi Eçik, E. Şenkuytu, Y. Uludağ, L. Tomak, A. Kılıç, Synthesis, cytotoxicity and apoptosis of cyclotriphosphazene compounds as anticancer agents. European Journal of Medicinal Chemistry. 52: 213-220, 2012. DOI: 10.1016/j.ejmech.2012.03.018

A.Y. Çoban, Y. Tanrıverdi Çaycı, T. Yıldırım, Z. Erturan, B. Durupınar, B. Bozdoğan, Investigation of plasmid-mediated quinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients. Mikrobiyol Bul. 45:602-8, 2011.

M. Ünlü Söğüt, T. Yıldırım, A. Birinci, B. Durupınar, Determination of PER-1 and OXA-10-like β-Lactamases in ceftazidime-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates by molecular methods. J Med Sci. 31(5):1227-35, 2011. DOI:10.5336/medsci.2010-22180

Ö. Büyüktanır, T. Yağcı, A. Fındık, T. Yıldırım, N. Yurdusev, Generation of mouse hybridomas secreting anti-Salmonella enteritidis antibodies and their preliminary characterization. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17(4): 667-670, 2011. DOI: KVFD-2011-4102

O.S. Cirit, T. Yıldırım, A.Y. Çoban, Investigation of Panton-Valentine Leukocidine presence in the clinical strains of Staphylococcus aureus. Balkan Med. J. 28:119-124, 2011. DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3

A.Y. Çoban, U. Demirpek, T. Yıldırım, Y. Tanrıverdi Çaycı, T. Kocagöz, B. Durupınar, Rapid detection of methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates; evaluation of colorimetric quicolor ES agar and determination of breakpoint inhibition zone diameters of cefoxitin. World J Microbiol Biotechnol. 27:1901–1904, 2011. DOI: 10.1007/s11274-011-0649-y

A. Çiftçi, E.E. Onuk, A. Fındık, T. Yıldırım, M. Ünlu Sögüt, Molecular typing of Staphylococcus aureusstrains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction based on coagulase and protein A gene polymorphisms. J Vet Diagn Invest. 21:849–853, 2009. DOI: 10.1177/104063870902100614

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, O. Genç, N. Yurdusev, Recombinant PvpA protein-based diagnostic prototype for rapid screening of chicken Mycoplasma gallisepticum infections. Veterinary Microbiology. 129:139–149, 2008. DOI:10.1016/j.vetmic.2007.11.028

T. Yıldırım, F. Şentürk Akfırat, E. Derebay, I.Y. Sezen, Mab against carcinoembryonic antigen (CEA). Hybridoma. 24(6):319-320, 2005.

F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, A. Başalp, and I.Y. Sezen, Production of Mabs against alpha-fetoprotein. Hybridoma and Hybridomics. 23(4):262-263, 2004.

T. Yıldırım, A. Başalp, F. Yücel, A.I. Manav, and I.Y. Sezen, Generation of anti-idiotypic antibodies that mimic HBsAg and vaccination against hepatitis B virus. Hybridoma and Hybridomics. 23(3):192-197, 2004. DOI: 10.1089/1536859041224307

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

G. Demircan, E. Diraman, Y. Yılmaz Miroglu, S. Demircan, Z. Yazıcı, A.Y. Çoban, T. Yıldırım, A. Bilir, Effects of aspirin on oxidative and nitrosatve stress in vascular endothelial cell culture. J.Exp.Clin.Med. 33(3):129-137, 2016. doi: 10.5835/jecm.omu.33.03.002

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Çiğ süt ve peynirlerde koagulaz pozitif  Stafilokoklar. Vet Hekim Der Derg. 87(2), 2016. ISSN: 0377-6395

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Sığır kıyma ve köftelerinde Salmonella spp varlığı. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 87(1),  2016. ISSN: 10377-6395

A. K. Güney, T. Yıldırım, B. Durupınar, A study on class I integrons and antimicrobial resistance among clinical Staphylococci isolates from a Turkish hospital.  Clin Microbial. 3(6):1-4, 2014.

http://dx.doi.org/10.4172/2327-5073.1000173

T. Yıldırım, A. Tanrıseven, Ş. Özkaya, Bursa ve Sakarya kırmızı biberlerinde aflatoksin çalışması.

Gıda Teknolojisi, 2(6):60-64, 1997.

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

D. D. Kılıç, C. Yavuz, A. Ayar, T. Yıldırım, Investigation of Genotoxic and Antigenotoxic Activities of Different Plant Extracts of Asteraceae Family, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), P.763, 4-8 October 2017, Antalya-Turkey

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Genotoxic and Antigenotoxic Effects of Some Plant Species of Lamiaceae Family Which Spread in Amasya, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), P.762, 4-8 October 2017, Antalya-Turkey

B. Sırıken, C. Yavuz and T. Yıldırım, Presence of Salmonella spp. in ground beef and cattle meatball. 7th International Veterinary Congress, P.74, September 04-05, 2017, Paris, France

J Vet Sci Technol 2017, 8:4(Suppl) DOI: 10.4172/2157-7579-C1-024.

T. Yıldırım, E. Şenkuytu, Y. Uludağ, G. Yenilmez Çiftçi,  First fluorenylidene double bridged paraben substituted cyclotriphosphazene compounds and DNA interaction analysis. A Panel on Recent Trends of Chemistry in Pharmaceutical and Clinical Research, Panel on New Potent Bioactive Azole Derivatives Containing Pharmacophore Groups, 5th Annual International Conference on Chemistry, P:37-38, 17-20 July 2017, Athens, Greece

C. Yavuz, R. Güçkan, Ç. Kılınç, B. Yazgan, S. Mesci, T. Yıldırım,  Analyses of antibiotic resistance related to biofilm activity and ESBL genes of Klebsiella pneumoniae. VI. International Molecular Medicine, PP-122, 241, 22-25 May 2017, İstanbul.

B. Yazgan, İ. Türkel, R. Güçkan, Ç. Kılınç, T. Yıldırım, Investigation of efflux pumps in antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae. VI. International Molecular Medicine, PP-120, 239, 22-25 May 2017, İstanbul.

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Determination of antibacterial activities of different plant species belonging to Asteraceae family. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS- 7, Submission ID: 901, 996, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

D. D. Kılıç, A. Ayar, C. Yavuz, T. Yıldırım, Antibacterial effects of methanol extracts of some plant species belonging to Lamiaceae family. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS-7, Submission ID: 904, 1000, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

C. Yavuz, S. Maraklı, T. Yıldırım, Antibacterial activities of the essential oil of Thymus spp., Lavandula spp. and Salvia spp. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, PS-11, Submission ID: 1489, 1524, 10-12 May 2017, Konya, ISBN: 978-605-4988-14-3.

T. Yıldırım, S. Mesci, B. Yazgan, B. Sırıken, ATP-binding cassette transporters. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-PP-194, 211, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, T. Yıldırım, C. Yavuz, Salmonella pathogenicity islands. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-PP-138, 158,  April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, G. Onat, T. Yıldırım, C. Yavuz, A. Çiftçi, İ. Erol, Some characterisation of coagulase positive Stapylococci isolated from cheese samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-209, 114, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

T. Yıldırım, C. Yavuz, B. Sırıken, Determination of biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa isolated from raw milk samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-166, 75, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

B. Sırıken, G. Onat, C. Yavuz, T. Yıldırım, A. Çiftçi, İ. Erol, Some characterisation of coagulase positive Stapylococci isolated from raw milk samples. International DNA Day and Genome Congress, IDDGC17-OP-147, 57, April 24-28, 2017, Ahi Evran University, Kırşehir.

T. Yıldırım, G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, E. Ergene, DNA binding properties of fluorenylidene bridged cyclotriphosphazenes. 4th International  BAU Drug Design Congress, PP – 113, 13-15 October 2016, Bahçeşehir University School of Medicine, İstanbul.

B. Siriken, T. Yildirim, A. K. Guney, I. Erol and B. Durupinar, Phenotypic and genotypic characterization of Staphylococcus aureus strains from some food stuff of animal origin. J Biotechnol Biomater Vol. 6, Issue 6(Suppl), 2nd World Congress on Bio Summit & Molecular Biology Expo, P-68, October 10-12, 2016, Dubai, UAE

İ. Türkel, Y. Yılmaz, B. Yazgan, T. Yıldırım,  Detection of biofilm formation in ESBL producing Klebsiella pneumoniae by three different methods. The FEBS Journal, 283 (Suppl. 1), 437, September 2016, Kuşadası. P-02.06.4-001, DOI: 10.1111/febs.13903.

T. Saat, T. Yıldırım, Amasya’da tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Enterobacteriaceae türlerinde β-laktamaz aktivitelerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 18-21 Temmuz 2016, Konya.

B. Sırıken, T. Yıldırım, A.K. Güney, I. Erol, B. Durupınar, Prevalance and molecular characterization of MRSA in foods of animal origin, Turkey. 3rd International VetIstanbul Group Congress, 112, 17-20 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

T. Yıldırım, B. Sırıken, C. Yavuz, Coagulase positive Staphylococci in milk. 3rd International VetIstanbul Group Congress, 110, 17-20 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

C. Yavuz, H. Sivas, M. Bilgin, T. Yıldırım, Klinik örneklerden izole edilen seftazidim dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılık oranları. 30. KLİMİK, 151,  9-12 Mart 2016, Antalya.

İ. Türkel, T. Yıldırım, B. Yazgan, M. Bilgin, E. Başbulut, GSBL pozitif Klebsiella pneumoniae izolatlarında acrA ve KdeA efluks pompa genlerinin real time PCR ile belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya.

C. Yavuz, T. Yıldırım, G. Gündoğdu, B. Sırıken, Kıyma kökenli Enterobacteriaceae izolatlarında  antibiyotik direnci ve integron varlığı. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, 6, 12-14 Kasım 2015, İzmir-Selçuk.

B. Sırıken, H. Türk, T. Yıldırım, B. Durupınar, İ. Erol, Prevalence and characterization of Salmonella isolated from chicken meat in Turkey. 32nd World Veterinary Congress, 40,  13-17 September 2015, İstanbul.

G. Gündoğdu,  T. Yıldırım, Çiğ süt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin fenotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara Üniversitesi, 10 – 14 Ağustos 2015, Ankara.

H. Özkul, T. Yıldırım, Amasya'da tüketime sunulan çiğ sütlerden Lactococcus lactis ve Leuconostoc spp. izolasyonu ile antimikrobiyal aktivitenin ve bakteriyosin özelliğinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Ankara Üniversitesi, 10 – 14 Ağustos 2015, Ankara.

K. Bilgin, A. Birinci, T. Yıldırım, Sistemik Kandidemi etkeni Candida albicans suşlarının moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi ve SAP4 geni varlığının araştırılması. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, PS-290, 330, 12-16 Kasım 2014, Antalya.

T. Yıldırım, O.E. Bilici, S. Çıtak, Z. Kal, Peynir ve çiğ süt örneklerinden koagülaz negatif Stafilokokların belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 85, 1-5 Eylül 2014, Trabzon.

C. Yavuz, M. Demir, T. Cengiz, T. Yıldırım,  Amasya ilinde tüketime sunulan kıyma örneklerinden izole edilen Koliform bakterilerinin antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, M-P2-27, 1494, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

C. Yavuz, T. Yıldırım, B. Sırıken, T. Saat, Kıyma örneklerinden izole edilen Koliform grubu bakterilerin antibiyotik direnci ve integraz gen varlığının saptanması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, PP-039, 104, 04-07 Haziran 2014, Ankara.

G. Yenilmez Çiftçi, E. Şenkuytu, S.E. İncir, E. Tanrıverdi Eçik, M. Durmuş, T. Yıldırım, E. Ergene, A. Kılıç, Floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin naftol ile reaksiyonları: Floresans özelliklerinin ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-044, 136, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.

E. Şenkuytu, G. Yenilmez Çiftçi, S.E. İncir,   T. Yıldırım, A. Kılıç, Floreniliden köprülü aminosiklotrifosfazen bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi, IP-EN-033, 114, 1-6 Ekim, 2012, Muğla.

A.K. Güney, T. Yıldırım, B. Durupınar, Metisilin dirençli Stafilokoklarda sınıf 1 integron varlığının araştırılması ve antibakteriyel direnç ile ilişkisinin belirlenmesi. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, PP-024, 237, 5-8 Haziran, 2012, Ankara.

T. Yıldırım, B. Sırıken, A. K. Güney, İ. Erol, B. Durupınar, Orta Karadeniz Bölgesi’nde tüketilen hayvansal gıdalardan elde edilen Staphylococcus aureus suşlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu. I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, PP-148, 12-16 Kasım, 2011, Antalya.

A. Akar, T. Yıldırım, E. Sunan, K. Bilgin, C. Yavuz, L. Tomak, 1.8 GHZ radyo frekans radyasyonun Vero ve Hep2 hücrelerine etkileri. 23. Ulusal Biyofizik Kongresi, Trakya Üniversitesi, P-56, 71, 13-16 Eylül, 2011, Edirne.

E. Şenkuytu, G. Yenilmez Çiftçi, A. Kılıç, T. Yıldırım, K. Bilgin, 2,2-Bis(Anilino)-4,4,6,6-tetraklorosiklotrifosfazen bileşiğinin spermin ile reaksiyonları ve biyolojik aktivite çalışmaları. II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, P65, 95, 16-19 Mayıs, 2009, Elazığ.

M. Ünlü Söğüt, A. Birinci, T. Yıldırım, B. Durupınar, Seftazidim dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında PER-1 ve OXA-10 benzeri beta-laktamazların moleküler yöntemlerle belirlenmesi. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 674-675, 21-25 Ekim, 2008, Bodrum.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, O. Genç, C. Yakıcıer, N. Yurdusev, Rekombinant DNA Teknolojisi ile üretilen Mycoplasma gallisepticum PvpA adezini ve fraksiyonlarının immunoreaktifliklerinin tanımlanması. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 36, 07-09 Ekim, 2008, Van.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, O. Genç, N. Yurdusev, Kanatlılarda Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonları taramalarında kullanıma yönelik rekombinant PvpA tanı antijenleri üretimi ve enzimatik hızlı tarama test modeli (ERIFA) geliştirilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 113-114, 23-27 Haziran, 2008, Trabzon.

O. Genç, Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, G. Terzi, A. Fındık, N. Yurdusev, Sığırlarda anti-Brucella antikorlarının tespiti için kalitatif ve kantitatif test prototipleri. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34-35, 26-28 Eylül, 2006, Side/Antalya.

Ö. Büyüktanır, T. Yıldırım, C. Yakıcıer, A. Fındık, O. Genç, N. Yurdusev, İmmünodiyagnostik kullanım amaçlı Mycoplasma gallisepticum rekombinant PvpA proteini üretimi ve karakterizasyonu.  VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 84-85, 26-28 Eylül, 2006, Side/Antalya.

F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, A. Başalp, İ.Y. Sezen, Alfa-fetoproteine karşı monoklonal antikor üretim çalışmaları. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 27, 14-16 Eylül, 2004, Elazığ.

T. Yıldırım, F. Yücel, İ.Y. Sezen, A. Başalp, Hepatit B virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarında anti-idiyotipik antikorlar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 43, 21-24 Haziran, 2004, Adana.

T. Yıldırım, A.  Tanrıseven, Ş. Özkaya, Bursa ve Sakarya yöreleri kırmızı biberlerinde aflatoksin çalışması. XI. Ulusal Kimya Kongresi, 100. Yıl Üniversitesi, 233, 16-20 Haziran, 1997, Van.

B. Sırıken, T. Yıldırım, I. Erol, B. Durupınar, A. Çiftçi, E.E. Onuk, Detection, genotyping and characterization for methicilline resistance, PVL gene, biofilm formation of coagulase positive Staphylococci isolated from salted anchovy. The 3rd Global Fisheries and Aquaculture Research Conference, Egypt, Proceeding for Middle East & North Africa Journal of Animal Science, Issue No. 12962, Vol.No.2, pp.144-158. Foreign Agricultural Relations (FAR), 29th November-1st December, 2010, Egypt.

M. Bilgin, T. Yıldırım, M. Hökelek, In vitro effects of ivermectin and sulphadiazine on Toxoplasma gondii. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 16(2): S625, 10-13 April, 2010, Vienna, Austria.

E. Şenkuytu, E. Tanrıverdi Eçik, A. Kılıç, T. Yıldırım, K. Bilgin, H. Dal, T. Hökelek, G. Yenilmez Çiftçi, The new dispiroansa cyclotriphosphazenes and biological activity studies. 12th JCF-Frühjahrssymposium, P-86:148, 17-20 March, 2010, Göttingen.

A. Çiftçi, E.E. Onuk, A. Fındık, T. Yıldırım, M. Ünlü Söğüt, Molecular typing of Staphylococcus aureus strains from ovine mastitis by pulsed-field gel electrophoresis and polymerase chain reaction. 34th FEBS Congress, 276(1):99, 4-9 July, 2009, Prague, Czech Republic.

E. Derebay, F. Şentürk Akfırat, T. Yıldırım, İ.Y. Sezen, Cell secreting anti-CEA antibody molecules: 8B6 and 8E1. 31st FEBS Congress, 273(1): 304, 24-29 June, 2006, Istanbul, Turkey.

T. Yıldırım, M. Akkor, F. Yücel, A. Başalp, Effect of purification conditions on the specificity of anti-idiotypic antibodies. 4th Balkan Congress of Immunology, BAIS, 9(2):136, 5-8 September, 2004, Istanbul, Turkey.

 

Diğer yayınlar

Yurdusev, N., Büyüktanır, Ö., Yakıcıer, C., Yıldırım, T. Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonları immünodiyagnostik reaktif ve araçları. Başvuru Yayın No: TR 2006-03810 A2.

Sezen, İ.Y., Yıldırım, T., Şentürk Akfırat, F., Gül Şeker, M., Derebay,  E. Hibridoma teknolojisi, monoklonal antikorların üretimi. Gümüşel F., Sezen İ.Y., Akçin A. (eds.)., Biyoteknoloji ve Endüstriyel Uygulama Alanları, Lisansüstü Eğitim Semineri, GYTE Basımevi, Gebze, 17-28 Eylül, 2002.


Düzenleme Tarihi : 12/01/2018