Akademik Personel

Ad Soyad : Hasan Tanak
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : FİZİK
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : hasantanak@gmail.com
Dahili : 4677
Oda No :

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom ve Molekül Fiziği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2005

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom ve Molekül Fiziği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2010

Doçent

Fen Bilimleri ve Matematik, Atom ve Molekül Fiziği

Üniversitelerarası Kurul

2013


 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü         

2005 – 2010

Öğr. Gör. Dr.

Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü         

2010 – 2011

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü         

2011 – 2013

Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü         

2013 –


 

Projelerde Yaptığı Görevler : 

1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (F-476): “Yarı-deneysel yöntemlerle bazı moleküllerin enerjilerinin, yapılarının ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi.”, Görevi: Yürütücü yardımcısı, 2007-2010. 

2) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-003): “Bazı Schiff Baz Bileşiklerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi.”, Görevi: Proje Yürütücüsü, 2012-2013. 

3) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-13-045): “Bazı Ftalonitril bileşiklerinin sentezi, fiziksel ve kimyasal özeliklerinin deneysel ve kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2013-2015. 

4) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-14-077): “Moleküler Elektronik Yapı Çalıştayı – 2014 (MES – 2014)". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2014-2015.

5) TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2015” Görevi: Eğitmen, 2015.

6) Avrupa Birliği Projesi (TRH2.2.IQVETII): "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" Görevi: Kariyer ve Meslek Danışmanı, 2014-2015. 

7) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-15-091): “Kükürt içeren bazı Schiff baz bileşiklerinin sentezi, yapısal ve elektronik özelliklerinin deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmesi". Görevi: Proje Yürütücüsü, 2015-...

8) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-15-092): "Bazı anilin türevi Schiff baz Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin deneysel ve kuramsal Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi yöntemleri ile incelenmesi" Görevi: Araştırmacı, 2015-...

9) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0175): "Bazı Schiff baz ve metal komplekslerinin X-ışınları kırınımı, titreşim spektroskopisi ve kuantum mekaniksel yöntemlerle yapılarının incelenmesi" Görevi: Yürütücü, 2016-...

10) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0173): "Metalik Anti-Perovskites AXD3 (A=Ge, Sn, Pb, Al, Zn, Ga; X=N, C; D=Ca, Fe, Co) bileşiklerinin temel fiziksel özeliklerinin deneysel ve teorik yöntemler ile incelenmesi" Görevi: Araştırmacı, 2016-...

11) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0174): "Şekil Hatırlamalı Alaşımların; Yapısal, Kristolografik, Termodinamik ve Magnetik Özellikleri." Görevi: Araştırmacı, 2016-...

12) Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (FMB-BAP-16-0169): "Bazı Formzan Bileşiklerinin Sentezi, Fiziksel ve Kimyasal Özeliklerinin Deneysel ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi" Görevi: Araştırmacı, 2016-...

 

ESERLER

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A60. H. Tanak, K. Pawlus, M.K. Marchewka

"Molecular structure, vibrational spectra and DFT computational studies of melaminium N-

 acetylglycinate dihydrate"

Journal of Molecular Structure 1121 (2016) 142-155.

 

A59.  Şadiye Karataş, Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar

"Crystal Structure of (E)-3-Fluoro-N-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)aniline"

 Crystallography Reports, 61 (2016) 410-413.

 

A58.  Nihal Kan Kaynar, Hasan Tanak, Songul Şahin, Necmi Dege, Erbil Ağar, Metin Yavuz

 " Molecular and Crystal Structure of 2-{(E)-[(4-Methylphenyl)imino]methyl}-4-nitrophenol:

A Redetermination"

Crystallography Reports, 61 (2016) 239-242.

 

A57.  Meryem Evecen, Gülcan Duru, Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar

 " Synthesis, crystal structure, spectral analysis and DFT computational

studies on a novel isoindoline derivative"

Journal of Molecular Structure 1118 (2016) 1-9.

 

A56.  Hasan Tanak, Figen Koçak, Erbil Ağar

" A combined experimental (XRD, FT-IR, and UV–Vis) and DFT computational

studies on (E)-N-[4-bromo-2-(trifluromethoxy)phenyl]-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanimine"

Molecular Physics 114 (2016) 197–212.

 

A55.  Meryem Evecen, Hasan Tanak, Feyza Tınmaz, Necmi Dege, Ilhan Ozer Ilhan

" Experimental (XRD, IR and NMR) and theoretical investigations on 1-

(2-nitrobenzoyl)3,5-bis(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole"

Journal of Molecular Structure 1126 (2016) 117-126.

 

A54. Mehmet Toy, Hasan Tanak.

 " Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of 3-chloro-4-           

 dimethylamino azobenzene by DFT calculations"

Spectrochimica Acta Part A 152 (2016) 530–536

 

A53.  Hasan Tanak, Mehmet Toy.

" Molecular structure and vibrational assignment of 1-[N-(2-pyridyl)aminomethylidene}-

2(1H)-Naphtalenone by density functional theory (DFT) and ab initio Hartree–Fock (HF) calculations"

Spectrochimica Acta Part A 152 (2016) 525–529

 

 A52. Figen Koçak, Hasan Tanak, Erbil Agar, Onur Erman Dogan, Namık Özdemir

"Crystal structure of 2-{[(5-nitrothiophen-2-yl)methylidene]amino}phenol"

Acta Cryst. E 71 (2015) o418.

 

A51. Hasan Tanak.

" Molecular structure, spectroscopic and DFT computational studies on 4,5-bis(tert- 

butylsulfanyl)phthalonitrile"

Journal of Molecular Structure 1090 (2015) 86–92

 

A50. Mehmet Toy, Hasan Tanak, Hülya Şenöz.

" Identification of structural and spectral properties of synthesized3-(p-isopropylphenyl)-5-   

(o,m,p-nitrophenyl)-1-phenylformazans: A combined experimental and DFT study"

 Dyes and Pigments 113 (2015) 510-521.

 

 A49. Hasan Tanak.

 "Molecular and Crystal Structure of 3-Benzyl-4-(4-carboxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-       

 triazol-5-one"

Crystallography Reports, 59 (2014) 1–5.

 

A48. Hasan Tanak, Şamil Işık.

 " Crystal Structure of 4-[(Benzylidene-amino)]-2-(2-oxo-2-phenyl-ethyl)-5-thiophen-2-

ylmethyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one"

 Crystallography Reports, 59 (2014) 969–973.

 

A47. Hasan Tanak, Mehmet Toy.

" Molecular structure, spectroscopic and quantum chemical studies on 2'-chloro-4-

dimethlamino azobenzene"

Journal of Molecular Structure 1068 (2014) 189–197.

 

A46. Hasan Tanak.

" Molecular structure, spectroscopic (FT-IR and UV-Vis) and DFT quantum-chemical  

studies on 2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-6-methylphenol"

 Molecular Physics 112 (2014) 1553–1565.

 

A45. Hasan Tanak, K. Pawlus, M.K. Marchewka, A. Pietraszko.

 "Structural, vibrational and theoretical studies of anilinium trichloroacetate: New hydrogen bonded molecular crystal with nonlinear optical properties"

Spectrochimica Acta Part A 118 (2014) 82-93.

 

 A44. Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar, Orhan Büyükgüngör.

 "Experimental (XRD, FT-IR and UV-Vis) and theoretical modeling studies of Schiff base (E)-N’-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-phenoxyaniline"

Spectrochimica Acta Part A 118 (2014) 672-682.

 

 A43. Hasan Tanak.

" Crystal Structure of 4-[Benzylideneamino]-3-thiophen-2-yl-methyl-4,5-dihydro-1H-[1,2,4] 

 triazole-5-one"

Crystallography Reports, 58 (2013) 1103–1106.

 

A42. Hasan Tanak, Mehmet Toy.

"Molecular structure, vibrational spectra, NLO and MEP analysis of bis[2-hydroxy-кO-N-(2-pyridyl)-1-naphthaldiminato-кN]zinc(II)"

Spectrochimica Acta Part A 115 (2013) 145-153.

 

 A41. Hasan Tanak, F. Toğurman, S. Kalecik, N. Dege, M. Yavuz.

 "2-{(E)-[(2-Methyl-3-nitrophenyl)imino]methyl}-4-nitrophenol"

 Acta Crystallographica Section E, 69 (2013) o1085.

 

 A40. Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar, Orhan Büyükgüngör.

"Combined experimental and DFT computational studies on (E)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanimine"

Journal of Molecular Structure 1048 (2013) 41-50.

 

A39. Hasan Tanak, Mariusz K. Marchewka, Marek Drozd.

Molecular structure and vibrational spectra of Bis(melaminium) terephthalate 

 dihydrate: A DFT computational study

 Spectrochimica Acta Part A, 105 (2013) 156-164.

 

A38. Hasan Tanak, Mariusz K. Marchewka.

 “FT-IR, FT-Raman, and DFT computational studies of melaminium nitrate molecular- 

 ionic crystal

 Journal of Molecular Structure, 1034 (2013) 363-373.

 

 A37. Esra Düğdü, Yasemin Ünver, Dilek Ünlüer, Hasan Tanak, Kemal Sancak, Yavuz Köysal, Şamil Işık.

 "Synthesis, Structural Characterization and Comparison of Experimental and Theoretical   

Results by DFT level of molecular structure of 4-(4-methoxyphenethyl)-3,5-dimethyl- 4H-1,2,4-triazole"

 Spectrochimica Acta Part A, 108 (2013) 329-337.

 

 A36. Hasan Tanak

 “Density functional computational studies on 2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-3,5-dimethoxyphenol”

 International Journal of Quantum Chemistry, 112 (2012) 2392-2402.

 

 A35. Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar, Orhan Büyükgüngör.

“Quantum-chemical, spectroscopic and X-ray diffraction studies of (E)-2-[(2-Bromophenyl) iminomethyl]-4-trifluoromethoxyphenol”

Spectrochimica Acta Part A, 87 (2012) 15-24.

 

 A34. Yavuz Köysal, Hasan Tanak

 “Crystal structure, spectroscopic investigations and density functional studies

 of 4-(4-methoxyphenethyl)-5-benzyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one monohydrate”

 Spectrochimica Acta Part A, 93 (2012) 106-115.

 

 A33. Mehmet Toy, Hasan Tanak

 “DFT Quantum Chemical Studies on 1-[N-(2-pyridyl)aminomethylidene]-2(1H)-naphtalenone”

 Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 11 (2012) 745-762.

 

 A32. Hasan Tanak

 “Crystal Structure, Spectroscopy, and Quantum Chemical Studies of (E)-2-[(2-Chlorophenyl) iminomethyl]-4-trifluoromethoxyphenol“

 Journal of Physical Chemistry A, 115 (2011) 13865-13876.

 

A31. Hasan Tanak

DFT computational modeling studies on 4-(2,3-Dihydroxybenzylideneamino)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

 Computational and Theoretical Chemistry, 967 (2011) 93-101.

 

 A30.  Hasan Tanak, Yavuz Köysal, Şamil Işık, Hanifi Yaman, Vefa Ahsen

 “Experimental and Computational Approaches to the Molecular Structure of 3-(2-Mercaptopyridine)phthalonitrile”

 Bulletin of Korean Chemical Society, 32 (2011) 673-680.

  

A29. Hasan Tanak, Ayşen Ağar, Metin Yavuz

“Combined Experimental and Computational Modeling Studies on 4-[(2-Hydroxy-3-

methylbenzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one”     

 International Journal of Quantum Chemistry, 111 (2011) 2123-2136.

 

 A28. Nevin Karabocek, Mine Armutcu, Serdar Karabocek, Hasan Tanak, Samil Isik, Oya Baskan

 “Synthesis and structural and biochemical activity studies of dioxime ligand, and its 

 mononuclear Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes “

 Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 41 (2011) 1249-1256.

 

 A27. Ümit Ceylan, Hasan Tanak, Ercan Türkkan, Ömer Dereli, Orhan Büyükgüngör

 “(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium chloride”

 Acta Crystallographica Section E, 67 (2011) o641.

 

 A26. Ümit Ceylan, Hasan Tanak, Sümeyye Gümüş, Erbil Ağar

 “2-Ethyl-N-[(5-nitrothiophen-2-yl)methylidene]aniline”

 Acta Crystallographica Section E, 67 (2011) o2004.

  

A25. Hasan Tanak

“Quantum chemical computational studies on 2-methyl-6-[2-(trifluoromethyl)phenyl iminomethyl] phenol”

 Journal of Molecular Structure THEOCHEM, 950 (2010) 5-12.

 

 A24. Hasan Tanak, Metin Yavuz.

 “Density functional computational studies on (E)-2-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)-iminiomethyl]-4-nitrophenolate”

 Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 235-241.

 

 A23. Hasan Tanak, Yavuz Köysal, Yasemin Ünver, Metin Yavuz, Şamil Işık, Kemal Sancak

 “An experimental and DFT computational study on 4-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-5-methyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one monohydrate”

 Molecular Physics, 108 (2010) 127-139.

 

 A22. Hasan Tanak, Yavuz Köysal, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör, Kemal Sancak

 “Experimental and DFT computational studies on 5-benzyl-4-(3,4-dimethoxy- phenethyl)-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one”

 Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 447-457.

 

 A21. Hasan Tanak, Ayşen Ağar, Metin Yavuz

 “Experimental and quantum chemical calculational studies on 2-[(4-Fluorophenylimino)methyl]-3,5-dimethoxyphenol”

 Journal of Molecular Modeling, 16 (2010) 577-587.

  

A20. Gökhan Alpaslan, Hasan Tanak, Ayşen Alaman Ağar, Ahmet Erdönmez, Şamil  Işık

 “Experimental and computational studies on zwitterionic (E)-2-(1-(2-(4-methylphenylsulfonamido) ethyliminio)ethyl) phenolate”

  Structural Chemistry, 21 (2010) 1027-1036.

  

A19. Ayşen Alaman Ağar, Hasan Tanak, Metin Yavuz.

“Experimental and quantum chemical calculational studies on 2-[(4-  propylphenylimino)methyl]-4-nitrophenol”

 Molecular Physics, 108 (2010) 1759-1772.

 

 A18. Reşat Ustabaş, Nevin Süleymanoğlu, Hasan Tanak, Yelda Bingöl Alpaslan, Yasemin  Ünver, Kemal Sancak

 “Experimental and theoretical studies of the molecular structure of 4-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-5-p-tolyl-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one” 

 Journal of Molecular Structure, 984 (2010) 137-145.

 

A17. Metin Yavuz, Hasan Tanak

“Density Functional Modeling Studies on N-2-Methoxyphenyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidenemethylamine”

 Journal of Molecular Structure THEOCHEM, 961 (2010) 9-16.

 

 A16. Hasan Tanak, Ferda Erşahin, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör.

 “2-amino-4-nitrophenol monohydrate”

 Acta Crystallographica Section E, 66 (2010) o2544.

 

A15. Yavuz Köysal, Hasan Tanak, Dilek Ünlüer, Şamil Işık.

 “4-(4-Methoxy phenethyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one”

Acta Crystallographica Section E, 66 (2010) o2158.

 

 A14. Yasemin Ünver, Yavuz Köysal, Hasan Tanak, Dilek Ünlüer, Şamil Işık.

“Ethyl 4-(3-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-4-yl)benzoate”

Acta Crystallographica Section E, 66 (2010) o1294.

 

A13. Kemal Sancak, Yasemin Ünver, Hasan Tanak, İsmail Değirmencioğlu, Esra Düğdü, Mustafa Er, Şamil Işık.

“The synthesis of some new imidazole and triazole derivatives:crystal Structure and DFT-TDDFT investigation on electronic structure”

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 67 (2010) 325-334.

 

A12. Hasan Tanak, Metin Yavuz, Zeliha Lagap, Orhan Büyükgüngör

“1-Benzoyl methyl-3-(2-thienylmethyl)-4-(2-thienylmethyleneamino)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one”

  Acta Crystallographica Section E, 66 (2010) o301.

 

A11. Gonca Özdemir Tarı, Hasan Tanak, Mustafa Macit, Ferda Erşahin, Şamil Isık

“(E)-4-Methyl-2-{[tris(hydroxymethyl)-methyl]iminiomethyl}phenolate”

Acta Crystallographica Section E, 66 (2010) o85.

 

A10. Hasan Tanak, Ferda Erşahin, Yavuz Köysal, Erbil Ağar, Şamil Işık, Metin Yavuz

“Theoretical modeling and experimental studies on N-n-Decyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidene-methylamine”

Journal of Molecular Modeling, 15 (2009) 1281-1290.

 

A9. Hasan Tanak, Yavuz Köysal, Yasemin Ünver, Metin Yavuz, Şamil Işık, Kemal Sancak

 “Experimental and DFT studies of ethyl N’-3-(1H-imidazol-1-yl)propyl- carbamoyl benzohydrazonate monohydrate”

Structural Chemistry, 20 (2009) 409-416.

 

A8. Yasemin Ünver, Kemal Sancak, Hasan Tanak, İsmail Değirmencioğlu, Esra Düğdü, Mustafa Er, Şamil Işık

 “5-Benzyl-4-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]- 2H-1,2,4-triazol-3(4H)-ones: Synthesis, spectroscopic characterization, crystal structure and a comparison of theoretical and experimental IR results by DFT calculations”

 Journal of Molecular Structure, 936 (2009) 46-55.

 

A7. Hasan Tanak, Mustafa Macit, Metin Yavuz, Şamil Işık

 “2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde”

 Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o3056-o3057.

  

A6. Hasan Tanak, Yavuz Köysal, Metin Yavuz, Şamil Işık, Gülşah Gül

“4-(2,3-Dihydroxybenzylideneamino)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one”

 Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o3039.

 

 A5. Hasan Tanak, Ferda Erşahin,  Erbil Ağar, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör

  “2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-6-methylphenol”

 Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o2291.

 

 A4. Yelda Bingöl Alpaslan, Hasan Tanak, Ferda Erşahin,  Erbil Ağar

 “2-[(E)-(2-Morpholinoethyl)iminiomethyl]-4-nitro-1-oxocyclohexadienide”

 Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o1842.

  

A3. Hasan Tanak, Yelda Bingöl Alpaslan, Metin Yavuz, Erbil Ağar, Ferda Erşahin,  Orhan Büyükgüngör

 “2-[(2,4-Dimethylphenyl)iminomethyl]-3,5-dimethoxy- phenol”

Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o1572.

 

A2. Hasan Tanak, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör

“2-Methyl-6-[2-(trifluoro-methyl)phenyliminomethyl]phenol” 

Acta Crystallographica Section E, 65 (2009) o2949.

  

A1. Hasan Tanak, Ferda Erşahin, Erbil Ağar, Orhan Büyükgüngör, Metin Yavuz

“Crystal Structure of N-2-Methoxyphenyl-2-oxo-5-nitro-1-benzylidene methylamine”

Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online, 24 (2008) 237-238.