Akademik Personel

Ad Soyad : EMİNE ALDIRMAZ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : FİZİK
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : ealdirmaz@gmail.com
Dahili : 4679
Oda No :

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Türkiye  Kırıkkale Üniversitesi   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  KATIHAL FİZİĞİ   Doktora  2009 
Türkiye  Kırıkkale Üniversitesi   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  KATIHAL FİZİĞİ  Yüksek Lisans  2004 
Türkiye  İnönü Üniversitesi   FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  FİZİK   Lisans  1999

 

 

Doktora       

Tez Konusu            :Cu-%9.97Al-%4.62Mn ve Cu-%13.81Mn-%3.78Al Alaşımlarında Termal ve Mekanik Etkiler ile Oluşan Yapısal Değişimlerin İncelenmesi.

Tez Danışmanı       : Prof. Dr. İlhan AKSOY

Yüksek Lisans

Tez Konusu            :Al–%40Zn, Al-%40Zn-%5Pb, Al-%40Zn-%5Tl Alaşımlarında Isıl İşlemlerin Mikroyapılara Etkilerinin İncelenmesi.

Tez Danışmanı       : Prof. Dr. İlhan AKSOY

 

YURT DIŞI YAYINLAR:

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER  

1. ALDIRMAZ EMINE,GÜLER MELEK,GÜLER EMRE,DERE AYSEGÜL,TATAROGLU ADEM,AlSehemi ABDULLAH G,AlGhamdi AHMED A,YAKUPHANOGLU FAHRETTIN (2018). A shape memory alloy based on photodiode for optoelectronicapplications. Journal of Alloys and Compounds.


2. GÜLER MELEK,ALDIRMAZ EMINE,GUL S,KOYUNCUOGLU E,KULUCAN FF,GÜNGÜNES HAKAN,GÜLER EMRE (2018). The effect of alloying element Zn on magnetic properties of martensite phase in FeNiMn alloy. Journal of Molecular Structure, 1174, 103-106., Doi:10.1016/j.molstruc.2018. 


3. KOYUNCUOGLU EREN,ALDIRMAZ EMINE,GÜLER MELEK,KULUCAN FF,GÜLER EMRE (2018). Magnetic and Kinetical Properties of Fe-27Ni-4Mn and Fe-27Ni-4Mn-2Zn Alloys Investigated by VSM and DSC. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Doi: 10.1007/s10948-018-4854-x.


4. GERDAN YE,ALDIRMAZ EMINE,GÜLER MELEK,TANAK HASAN,GÜLER EMRE (2018). Martensitic Transformation and Magnetic Properties of the CuAl,CuAlMn, and CuAlMnZn Alloys. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Doi: https://doi.org/10.1007/s10948-018-4658-z.


5. GÜLER MELEK,ALDIRMAZ EMINE,GUL S,GUL I,GÜLER EMRE (2018). Structural and Magnetic Properties of Thermal- and Deformation-Induced Martensite in an Fe-27Ni-4Mn-1Zn Alloy. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 31(2), 381-386., Doi: 10.1007/s10948-017-4215-1.

6. ALDIRMAZ EMINE (2017). Investigation of the Magnetic Behavior and Physical Properties of Cu-25.50 Mn-3.72 Zn Alloy. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30(11), 3161-3166., Doi: 10.1007/s10948-017-4143-0.


7. Çiftci Yasemin Ö,EVECEN MERYEM,ALDIRMAZ EMINE (2016). The structural, elastic, electronic and dynamical properties of chalcopyrite semiconductor BeGeAs2 from first-principles calculations. Applied Physics A, 123(1).


8. ALDIRMAZ EMINE,GULER MELEK,GULER EMRE (2016). Investigation of Magnetic Properties of Phase Transformations in Copper Based Alloys. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 1-5., Doi: 10.1007/s10948-016-3914-3.


9. CUCU SULTAN CANSEL,ALDIRMAZ EMINE (2016). Effect of Heat Treatment on the Magnetic Properties of a CuMn Alloy. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 1-5., Doi:10.1007/s10948-016-3699-4.


10. GULER EMRE,MELEK GULER,ALDIRMAZ EMINE,KARA MEHMET (2016). Some vibrational and thermodynamic properties of gallium arsenide. The Journal of Engineering and Fundamentals, 3(1), 9-16., Doi: 10.17530/jef.16.02.3.1.


11. ALDIRMAZ EMINE,GULER MELEK,GULER EMRE,KARA MEHMET (2016). The Change of Electrical Resistivity Accourding to Different Quench Techniques in Copper Manganese Alloy. The Journal of Engineering and Fundamentals, 3(1), 17-21., Doi: 10.17530/jef.16.03.3.1.

12. ALDIRMAZ EMINE,AKSOY ILHAN (2014). Investigation of deformation and microstructure of bainite in Cu 9 97 Al 4 62 mn alloy. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 50(1), 87-90., Doi: 10.2298/JMMB120704004A.


13. ALDIRMAZ EMINE (2016). Effect of Deformation on the Transformation Temperatures of Martensite and Bainite Structures in Cu 9 97 Al 4 62 Mn Alloy. Acta Physica Polonica A, 129(1), 40-42., Doi: 10.12693/APhysPolA.129.40.


14. ALDIRMAZ EMINE (2014). Effects of Pb and Tl on Microstructures Properties of the Al 40wt Zn Alloy. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(7), 5777-5784., Doi: 10.1007/s13369-3014-1122-7.


15. ALDIRMAZ EMINE,AKSOY ILHAN (2014). Effects of Heat Treatment and Deformation on 2H and 18R Martensites in Cu 9 97 Al 4 62 Mn Alloy. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1), 575-580., Doi: 10.1007/s13369-013-0871-z.


16. ALDIRMAZ EMINE,ÇELIK HARUN,AKSOY ILHAN (2013). SEM and X Ray Diffraction Studies on Microstructures in Cu 26 04 Zn 4 01 Al Alloy. Acta Physica Polonica A, 124(1), 87-89., Doi: 10.12693/APhysPolA.124.87.


17. ALDIRMAZ EMINE,ÇELIK HARUN,TEKELIOGLU ASUMAN,AKSOY ILHAN (2012). Effects of Thermal Treatments on Mechanical Properties of Cu 24 2 Mn Alloy. JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS , 14(9-10), 809-813. 


18. CELIK HARUN,ALDIRMAZ EMINE,AKSOY ILHAN (2012). Effects of deformation on microstructure of Cu Zn Ni alloy. Gazi University Journal of Science, 25(2), 337-342. 


19. CELIK HARUN,ALDIRMAZ EMINE,SARI UGUR,AKSOY ILHAN (2009). EFFECT OF COOLING RATE ON STRESS STRAIN BEHAVIOUR AND MICROSTRUCTURE OF A CU ZN SN ALLOY. BALKAN PHYSICS LETTERS, 16(161070), 1-6. 


20. ALDIRMAZ EMINE,SARI UGUR,CELIK HARUN,SENTURK MUSTAFA,AKSOY ILHAN (2009). EFFECTS OF THERMAL TREATMENTS AND THIRD ELEMENTS ON MECHANICAL BEHAVIOR OF THE AL ZN ALLOY. BALKAN PHYSICS LETTERS, 16(161063), 1-8. 

ULUSLAR ARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.  Emine Aldırmaz, Melek Güler, Emre Güler, & Mehmet Kara,  The Change of Electrical Resistivity Accourding to Different Quench Techniques in Copper-Manganese Alloy, Journal of Engineering and Fundamentals Vol.3(1), pp. 17-21, July, 2016.

2. Emre Güler, Melek Güler, Emine Aldırmaz, & Mehmet Kara,  Some vibrational and thermodynamic properties of gallium arsenide, Journal of Engineering and Fundamentals Vol.3(1), pp. 9-16, July, 2016.

3. Aldırmaz, E., Sarı, U., Çelik, H., Şentürk, M. & Aksoy, İ., Effects of  Thermal Treatments and Third Elements on Mechanical Behavior of the Al-Zn Alloy, Balkan Physics Letters (BPL), 16, 151063, (2009).

4. Çelik, H., Aldırmaz, E., Sarı, U. & Aksoy, İ., Effect of Cooling Rate on Stress-Strain Behaviour and Microstructure of a Cu- Zn- Sn Alloy, Balkan Physics Letters (BPL), 16, 151070, (2009). 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

1. E. Aldirmaz, “Bainite ve Martensite Yapılarda Elektriksel Özdirenç”  Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi,  28(2), 11-14, 2016. (Science and Eng. J of Fırat Univ. 28(2), 11-14, 2016).

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

1. Yasemin O. Ciftci, Meryem Evecen, Emine Aldirmaz, The structural, elastic, electronic and dynamical properties of chalcopyrite semiconductor Be-GeAs2 from first principles calculations, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

2. Hasan Tanak, Meryem Evecen, Emine Aldirmaz, Density functional modeling studies of (E)-4-Bromo-N-(2-chlorobenzylidene)-aniline, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

3. Emine Aldirmaz, Harun Celik, Meryem Evecen, Y. O. Ciftci, Investigation of deformation on microstructures in shape memory Cu69.95Zn26.04Al4.01 Alloy, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

4. Emine Aldirmaz, Meryem Evecen, Hasan Tanak, Study of Phase formation in rapidly and slowly quenched Cu-13.81 percent Mn-3.7 percent Al Alloy, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

ÖZET KİTABINDA ÖZETİ BASILMIŞ VE SUNULMUŞ ULUSLARARASI KONFERANS BİLDİRİLERİ

1. E. Aldirmaz, The change of microstructures accourding to different quench techniques in Cu-9.97%Al-4.62%Mn Alloy, MES 2014 Molecular Electronic Structure Workshop, p 43 Amasya/Turkey (September 01-05, 2014).

2. E. Guler, M. Guler, E. Aldirmaz, Some elastic of zinc blende ZnS, 12-13 Dec 2013, Amsterdam, The Netherlands, Multiphysics (2013).

4. E. Aldırmaz, M. Guler and E. Guler, X-Ray Diffraction study on bainite transformation in Cu-9.97%Al-4.62%Mn Alloy, International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation (NaNoNG) 2015.

6. Harun Çelik, E. Aldırmaz, I. Aksoy, Effects of Heat of Treatment on Stress-Strain Behaviour in Cu-Based Alloys 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum, Turkey.

7. Aldırmaz, E., Çelik, H., Tekelioğlu, A. ve Aksoy, İ., Effect of Cooling Rate on Thermal and Mechanical Properties of Cu-%24.2Mn Alloy,    26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum.

8. Aldırmaz, E., Güler, M., Aksoy, İ., Effects of Thermal Treatments and Third Elements on Dendrite Structural of the Al-Zn Alloy, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum.

9. Çelik, H., Aldırmaz, E. ve Aksoy, İ., Cu-Zn-Ni Alaşımının Mikroyapısı Üzerine Termal ve Mekanik Etkilerin İncelenmesi, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum.

10. Aldırmaz, E., Sarı, U., Çelik, H., Şentürk, M. ve Aksoy, İ., Al-Zn Alaşımının Mekanik Davranışı Üzerine Isıl İşlem ve Üçüncü Elementin Etkileri,    25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum

11. Çelik, H., Aldırmaz, E., Sarı, U. ve Aksoy, İ., Effect of Cooling Rate on Stress-Strain Behaviour and Microstructure of Cu-Zn-Sn Alloy,    25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.

12. Meryem Evecen, Hasan Tanak and Emine Aldırmaz, Structural, Electronic and Thermodynamic Properties of AlmZn2Xn (X=Pb,Tl; m+n = 3) ternary alloy using DFT Calculations, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19, 2016 Çanakkale, TURKEY.

13. E. Aldirmaz, M. Evecen, Y. Ö. Çiftci and H. Celik, Electrical Properties of Cu-26.04%Zn-4.01%Al Alloy, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19, 2016 Çanakkale, TURKEY.

14. E. Aldirmaz, M. Evecen, Harun Celik, Influences of Sn and Ni on microstructuresin Cu-Zn based alloys, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19, 2016 Çanakkale, TURKEY.

15. M. Evecen, Y. Ö. Çiftci, and E. Aldirmaz, Theoretical investigation of the electronic structure, elastic, dynamic properties of intermetallic compound NiBe under pressure, 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19, 2016 Çanakkale, TURKEY.

16. Yasemin O. Ciftci, Meryem Evecen, Emine Aldirmaz, The structural, elastic, electronic and dynamical properties of chalcopyrite semiconductor Be-GeAs2 from first principles calculations, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

17. Hasan Tanak, Meryem Evecen, Emine Aldirmaz, Density functional modeling studies of (E)-4-Bromo-N-(2-chlorobenzylidene)-aniline, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

18. Emine Aldirmaz, Harun Celik, Meryem Evecen, Y. O. Ciftci, Investigation of deformation on microstructures in shape memory Cu69.95Zn26.04Al4.01 Alloy, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

19. Emine Aldirmaz, Meryem Evecen, Hasan Tanak, Study of Phase formation in rapidly and slowly quenched Cu-13.81 percent Mn-3.7 percent Al Alloy, The 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META’16 Malaga – Spain.

20. EMİNE ALDIRMAZ, The Thermal properties in Al-Based Alloys, 2nd International Conference on Advanced and Functional Material Technologies (AFMAT2016), Antalya 2016.

21. E. Aldirmaz, M. Güler and E. Güler , Magnetic properties of β-Phase in Cu-25.50%Mn-3.72%Zn alloy, 2nd International Conference on Advanced and Functional Material Technologies (AFMAT2016),  Antalya 2016.

22. E. Aldirmaz, M. Guler, E. Guler, M. Kara and T. Ozdogan, MAGNETIC BEHAVIOR OF COPPER-BASED ALLOYS, Molecular Electronic Structure, Buenos Aires, Argentina, September 19-23, 2016. 

23. E. Aldirmaz, M. Guler, E. Guler, M. Kara and T. Ozdogan, INVESTIGATION OF MAGNETIC PROPERTIES THE CASTING Cu-Mn ALLOY, Molecular Electronic Structure, Buenos Aires, Argentina, September 19-23, 2016. 

Hakemlik Yapılan Bazı Dergiler :

Uluslararası Dergiler

Materials Science and Engineering C

Materials Science and Engineering B

Materials Research Innovations