Akademik Personel

Ad Soyad : EKREM BÖLÜKBAŞI
Fakülte : Suluova Meslek Yüksekokulu
Personel türü : Akademik
Bölüm : Çevre Koruma Teknolojileri
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : ekrem.bolukbasi@amasya.edu.tr, ekrem2066@hotmail.com
Dahili : 4857--3137
Oda No :

Adı-Soyadı:           Ekrem BÖLÜKBAŞI

Ünvanı:                 Dr. Öğretim Üyesi

 

Doğum Yılı:

01.12.1985

Yazışma Adresi:

1-Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 05100 İpekköy/AMASYA

2-Amasya Üniversitesi, Suluova Meslek Yüksek Okulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Suluova/AMASYA

 

Telefon:

0358 218 01 60 (AUMAULAB)  0358 211 50 43 (ÇEVRE KOR. TEK.)

Dahili: 4857                                                    Dahili: 3137

Faks:

0358 242 00 72 (AUMAULAB)    0358 417 77 94 (ÇEVRE KOR. TEK.)

e-posta:

ekrem2066@hotmail.com

ekrem.bolukbasi@amasya.edu.tr 


Eğitim Bilgileri:

Lise

: Nuh Mehmet BALDÖKTÜ Anadolu Lisesi (2004)

Lisans

: Erciyes Üniv. Fen Fak. Biy. Böl./2005-2009.

Yüksek Lisans

: Ankara Üniv. Fen Bil. Ens./Biyoteknoloji ABD/2011-2013.

Araştırmacı

: Centre For Plant Biotechnology and Genomics U.P.M. Madrid-SPAIN 2013.

Doktora

: Ankara Üniv. Fen Bil. Ens./ Biyoteknoloji ABD/2013-2018.

        

Yüksek Lisans Tezi:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ, BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisi Tohumlarının Çimlenmesinde Çinko (Zn+2) Stresi ile Protein İçeriği, DNA ve DNA Metilasyon Modelindeki Meydana Gelen Olası Değişimlerin Moleküler Markörler ile Değerlendirilmesi  (2013).

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Sümer ARAS.

 

Doktora Tezi:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ, BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.

Bakır (Cu+), Kurşun (Pb2+) ve Kadmiyum (Cd2+) Ağır Metal Streslerine Maruz Kalmış Aspir (Carthamus tinctorious L.) Çeşitlerinde Oleik Asidin (Omega-9) Linoleik Aside (Omega-6) Çevriminden Sorumlu Olan FAD2 Geni mRNA İfade Seviyelerinin Real-Time PCR Aracılığıyla Analizi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Sümer ARAS

Akademik/Meslekte Deneyim:

Öğrenci Personel

: Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Hastaneleri Merkez Lab. 2007-2009.

Biyoloji Sınav Uzmanı

: ÖSYM 2011.

Araş. Gör.

: Amasya Üniv./Biyoloji/2011-2011.

Araştırmacı

: Centre For Plant Biotechnology and Genomics U.P.M.- Madrid-    SPAIN 2013.

Araş. Gör.

: Ankara Üniv./Biyoloji/2011-2017.

Araş. Gör. Dr.

: Amasya Üniv./Biyoloji/2018

Dr. Öğretim Üyesi

: Amasya Üniv./Çevre Koruma Teknolojileri/2019- Devam.

 

İdari Görevler

 

 

Bölüm Başkanı

AMASYA Üniversitesi, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

2019- Devam

FEDEK Komisyon Üyesi

ANKARA Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2016 - 2017

Uzmanlık Alanları:

Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Gıda Biyotekonolojisi, Moleküler Biyoloji, Bitki Moleküler Biyoloji, Metilasyon ve Genotoksitite.

Görev Aldığı Projeler

1. Regulatory networks in development and response to nutritional deficiencies. Centre for Plant Biotechnology and Genomics U.P.M.-I.N.I.A. Politecnica University/SPAIN. Researcher. 2013.

2. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisi Tohumlarının Çimlenmesinde Çinko (Zn+2) Stresi İle Protein İçeriği, DNA ve DNA Metilasyon Modelindeki Meydana Gelen Olası Değişimlerin Moleküler Moleküler Markörler ile Değerlendirilmesi. ÖYP Yüksek Lisans Projesi. Ankara Ü. ÖYP Koordinatörlüğü. 2013.Tamamlandı.

3. Yerli ve yabancı aspir Carthamus tinctorius L çeşitlerinde oleik asidin Omega 9 linoleik aside Omega 6 çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real Time PCR aracılığıyla analizi/Ankara Üniv. BAP Alt Yapı Projesi/Araştırmacı. 2015-2017.

4. Bakır (Cu2) Kurşun (Pb2) ve Kadmiyum (Cd2) Ağır Metal Streslerine Maruz Kalmış Aspir Carthamus tinctorious L. Çeşitlerinde oleik asidin (Omega-9) linoleik aside (Omega-6) çevriminden sorumlu olan FAD2 Geni mRNA İfade Seviyelerinin Real Time PCR aracılığıyla analizi. Ankara Üniv. BAP Doktora Projesi/Araştırmacı, 2016-2018.

5. Depo Zararlısı Sitophilus granarius L. (Buğday Biti) Üzerinde Aromatik Bitkilerin, Biyoinsektisit Etkilerinin Tespiti ve Sonuçların Moleküler Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Üniv. BAP Projesi/Araştırmacı, 2018-Devam.

6. Bazı Lezzet Arttırıcı Gıda Katkı Maddelerinin MCF-7 ve MCF-12A Hücrelerinde Sitotoksisiteye ve Kanser İlintili Genlerin Anlatımına Etkileri. Amasya Üniv. BAP Projesi/Araştırmacı, 2019-Devam.

7. Ağır Metal ve Asit Yağmuru Streslerinin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde, Oleik Asidin Linoleik Aside Çevriminden Sorumlu Olan FAD2 Geninin mRNA İfade Seviyeleri ve Bazı Ekofizyolojik Özellikler Üzerine Muhtemel Etkilerin Araştırılması. Amasya Üniv. BAP Projesi/Araştırmacı, 2019-Devam.

Değerlendirmede Olan Projeler

8. Amasya Üniversitesi, Aşı Teknolojileri Laboratuvarı Alt Yapı Projesi. Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, Birinci Aşamayı Geçti.

SCI ve diğer dergilerde yayınlanan makaleler

8. Keskin, S., Büyük, I., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2018. Analysis of mRNA expression of TCP gene family transcription factors using real Time PCR method in chromium (VI) stressed common bean (Phaseolus vulgaris L.). J. Plant Physiol. Pathol., 6. 32. 10.4172/2329-955X-C4-023.

7. Bölükbaşı, E., Bölükbaşı, A. and Aras, E.S. 2018. Determination of physiological, biochemical and molecular effects of zinc stress on the growth of sunflower seedlings (Helianthus annuus L.). International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 3(2); 530-536.

6. Karakaş, M. and Bölükbaşı, E. 2017. Bio-insecticide effect of black cumin against Granary weevil (Sitophilus granarius L.)  Coleoptera Curculionidae on stored wheat. International Journal of Entomology Research, 2(4); 38-40.

5. Büyük, İ., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2016. Expression of ctFAD2 gene for early selection in Safflower oleic linoleic oil content. Journal of Animal and Plant Sciences, 26(5); 1383-1388.

4. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2016. Determination of DNA methylation levels with CRED-RA technique in the genome of sunflower seedlings (Helianthus annuus L.) subjected to zinc stress. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 1(3); 438-444.

3. Bölükbaşı, E., Bölükbaşı, A. and Aras, E.S. 2016. Evaluation of Zinc Zn2 stress on protein content DNA and changes in DNA methylation models in sunflower seed germination. Journal of Biotechnology, 231, 76-77. 10.1016/j.jbiotec.2016.05.277.

2. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2015. Third Generation DNA Sequencing Technologies. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(3); 14-21.

1. Büyük, İ., Soydam-Aydın, S., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2012. Defence responses in tomato (Lycopersicum esculentum L.) contaminated with different concentration of Cu2. Journal of Biotechnology, 161, 30. 10.1016/j.jbiotec.2012.07.085.


Uluslararası Kitaplar

Bölükbaşı, E. 2017. YENİ NESİL DNA DİZİLEME TEKNOLOJİLERİ. LAP; Lambert Academic Publishing, ed.; P. Petrachi, s:77, ISBN:978-3-659-74130-2.

Karakaş, M. ve Bölükbaşı, E. 2017. SİNAPS FİZYOLOJİSİ. LAP; Lambert Academic Publishing, ed.; M. Col, s: 68, ISBN:978-3-330-03974-2.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

14. Keskin, S., Büyük, I., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2018. Analysis of mRNA expression of TCP gene family transcription factors using real Time PCR method in chromium (VI) stressed common bean (Phaseolus vulgaris L.). International Conference On Plant Science & Molecular Biology. 32. (Sözlü sunum).

13. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2017. Toxic effect of copper heavy metal on stress-related genes in tomato (Solanum lycopericum L.) Plants. International Ecology Symposium, 1(1); 832-832. (Poster sunumu).

12. Karakaş, M. and Bölükbaşı, E. 2017. Bio-ınsecticide effect of black cumin against granary weevil (Sitophilus granarius) on stored wheat. International Ecology Symposium, 1(1); 459-459. (Poster sunumu).

11. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2017. Effect of zinc heavy metal stress on FAD2 genes in safflower plants (Carthamus tinctorious L.). International Ecology Symposium, 1(1); 136-136. (Sözlü sunum).

10. Karakaş, M. and Bölükbaşı, E. 2017. Model organisms and molecular applications. International DNA Day and Genome Congress, 1(1); 128-128. (Poster sunumu).

9. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2017. Detection of physiologıcal and DNA changes in the Genome of Sunflower (Helianthus annuus L.) subjected to copper stress. International DNA Day and Genome Congress, 1(1); 25. (Sözlü sunum).

8. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2017. Innovative approaches for third generation DNA sequencing technology. International DNA Day and Genome Congress, 1(1); 126. (Poster sunumu).

7. Karakaş, M., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S 2017. Expression of stress related genes in tomato (Solanum lycopericum L.) plants exposed to zinc stress. International DNA Day and Genome Congress, 1(1), 26. (Sözlü sunum).

6. Bölükbaşı, E. 2016. Gene transfer methods and applications in plants. International Conference on Biologıcal Sciences, 1, 122. (Poster sunumu).

5. Bölükbaşı, E. and Aras, E.S. 2016. Influence of cadmium stress on DNA methylation levels in the genome of sunflower (Helianthus annuus L.) seedlings. International Conference on Biologıcal Sciences, 1, 121. (Poster sunumu).

4. Bölükbaşı, E., Bölükbaşı, A., Aras, E.S. 2016. Evaluation of Zinc Zn2 stress on protein content DNA and changes in DNA methylation models in sunflower seed germination. European Biotechnology Conference, 231(s), 76-77. (Sözlü sunum).

3. Kurt, L., Bölükbaşı, A., Özbey, B.G., Özdeniz, E. and Bölükbaşı, E. 2016. Gypsicole Vegetation of Turkey. Gypnet Meetings. Spain. (Davetli Konuşmacı).

2. Büyük, I., Bölükbaşı, E. and Aras, E.S.  2012. Defence responses in tomato (Lycopersicum esculentum L.) contaminated with different concentration of Cu2. Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, 161, 30. (Poster sunumu).

1. Bölükbaşı, E. 2009. Effect of nutrient enrichment on lead uptake by aquatic plant Lemna minor L. International Conference on Plants Environmental Pollution. 172. (Poster sunumu).

Ulusal Kongreler

Bölükbaşı, E. 2011. Elmalı Dağı (Kayseri) ve çevresinde yayılış gösteren bazı endemik bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale. (Poster sunumu).

Katıldığı Eğitim, Kurs ve Diğer Etkinlikler

1. International Conference on Plants & Environmental Pollution. 6-11 July 2009, Kayseri- Turkey.

2. Trace Elements in the Environment: Contamination Cleanup to Phytoproducts REFRESHER COURSE. 11-17 June 2010, Istanbul-Turkey.

3. Karapınar  ‘Çölleşme Modeli’ Doğa Okulu, TÜBİTAK, 24 Temmuz-6 Ağustos 2011.

4. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.

5. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 26.09.2014. Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ankara.

6. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Sergisi, 28-30 Nisan 2014.

7. European Biotechnology Congress. 5-7 May 2016, Riga-Latvia.

 

Ödüller:

Lisans Başarı Bursu (2 Kat) (Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü (Lisans) (2005-2009)

Bölüm Birinciliği, Fakülte Üçüncülüğü (Erciyes Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü (Lisans) (2009)

Doktora Başarı Bursu, TÜBİTAK 2211-Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı-Doktora Başarı Bursu (2013-2017)

 

Sınavlar:

Ales Puanı: 82.078

İngilizce Puanı: 80.000

Lisans Not Ortalaması: 3.69 / 92.76

Y. Lisans Not Ortalaması: 4.00 / 100

Doktora Not Ortalaması: 4.00 / 100

Verdiği Dersler (AMASYA ÜNİVERSİTESİ)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Hayvan Fizyolojisi Lab.

0

3

2018-2019

Güz

Biyokimya Lab.-I (Asiste)

0

3

2018-2019

Bahar

Bitki Fizyolojisi Lab.

0

3

2018-2019

Bahar

Moleküler Genetik Lab.

0

2

2018-2019

Bahar

Biyokimya Lab.-II (Asiste)

0

3


Verdiği Dersler (ANKARA ÜNİVERSİTESİ)

Dönem

Fakülte/Bölüm

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

Fen/Biyoloji

Biyokimya Lab.-I

0

3

Bahar

Fen/Biyoloji

Biyokimya Lab.-II

0

3

Güz

Fen/Biyoloji

Hayvan Fizyolojisi Lab.

0

3

Güz

Fen/Biyoloji

Genel Biyoloji Lab.-I

0

3

Bahar

Fen/Biyoloji

Genel Biyoloji Lab.-II

0

3

Fall Semester

Science/Biology

General Biology-I

4

0

Fall Semester

Science/Biology

General Biology Lab.

0

3

Spring Semester

Science/Biology

General Biology-II

4

0

Spring Semester

Faculty of Agriculture

General Zoology Lab.

0

2