Akademik Personel

Ad Soyad : ECE AVULOĞLU YILMAZ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : BİYOLOJİ
Ünvanı : ARŞ. GÖR.
E-Posta : eceavuloglu@hotmail.com ece.yilmaz@amasya.edu.tr
Dahili : 4859
Oda No :

ARAŞ. GÖR. ECE AVULOĞLU YILMAZ  

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ         : Ankara

DOĞUM TARİHİ    : 13.10.1986

YABANCI DİL         : İngilizce

MEDENİ DURUM   : Evli

e-posta                        : eceavuloglu@hotmail.com

                                      ece.yilmaz@amasya.edu.tr

EĞİTİM DURUMU

2012-(Devam)         : Gazi Üniversitesi, Biyoloji A. B. D./ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Doktora öğrencisi

2009-2012               : Gazi Üniversitesi, Biyoloji A. B. D./  Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tezli Yüksek Lisans Derecesi

2009-2010               : Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

2005–2009                  : Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Lisans Derecesi

2000-2004                   Dr. Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi

İŞ DENEYİMİ

-Araştırma Görevlisi Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2011 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)

-Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü 2011-2017 (ÖYP görevlendirme, 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre)

-Araştırma Görevlisi Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2017-devam ediyor  (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)

-   LABORATUVAR DENEYİMLERİ

Genetik Toksikoloji Laboratuvarı

Kromozomal Anormallik (Chromosome Aberration) Testi

Kardeş Kromatid Değişimi (Sister Chromatid Exchange) Testi

Mikronükleus (Micronucleus) Testi  

Comet (Single cell gel electrophoresis - SCGE) Testi

UZMANLIK ALANLARI

-Sitogenetik

-Genotoksisite

-Antigenotoksisite

YAPTIĞI TEZLER            

YÜKSEK LİSANS TEZİ  : Antidepresan İlaç Etken Maddeleri Olan Trazodone Ve Mılnacıpran’ın İnsan Periferal Lenfositlerinde Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012.

DOKTORA TEZİ : Gıda Katkı Maddeleri Olarak Kullanılan Monopotasyum Glutamat, Magnezyum Diglutamat, Octyl Gallat Ve Xylitol’ün Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Ankara, devam ediyor.

 

SCI ve SCI-EXPANDED TARAFINDAN TARANAN BİLİMSEL DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

1. Avuloglu Yılmaz E., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D. (2017). Evaluation of cytogenetic and DNA damage induced by the antidepressant drug-active ingredients, trazodone and milnacipran, in vitro. Drug and Chemical Toxicology, (40):157-66,

2. Avuloğlu-Yılmaz, E., Yüzbaşıoğlu, D., Özçelik, A. B., Ersan, S., Ünal, F. (2017). Evaluation of genotoxic effects of 3-methyl-5-(4-carboxycyclohexylmethyl)-tetrahydro-2H-1, 3, 5-thiadiazine-2-thione on human peripheral lymphocytes. Pharmaceutical Biology, 55(1), 1228-1233.

YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Yüzbaşıoğlu D, Avuloğlu Yılmaz E., Ünal F. Antidepresan ilaçlar ve genotoksisite  TÜBAV Bilim 9 (1): 17-28 (2016).

PROJE DENEYİMİ

- Antidepresan ilaç etken maddeleri olan desipramine, trazodone ve milnacipranın insan periferal lenfositlerinde genotoksik etkilerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2010-44. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu. Yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Fatma Ünal, Ece Avuloğlu.

- Antihipertansif ilaç etken maddesi olan Indapamide’in genotoksik etkilerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2015-16. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu Yardımcı araştırıcı: Prof. Dr. Fatma Ünal, Arş. Gör. Ece Avuloğlu Yılmaz.

 

ÖZETİ BASILMIŞ ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞİ

1. Avuloğlu E. Yüzbaşıoğlu D. Ünal F. Sister chromatid exchanges produced by antidepressant drug trazodone in human peripheral lymphocytes. 40th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Oslo, Norway, 15-18 September, 2010.

 2. Avuloğlu E. Yüzbaşıoğlu D. Ünal F. Assessment of antidepressant drug trazodone genotoxicity in human peripheral lymphocytes using micronucleus assay. Nanosafety Congress, Antalya, Türkiye, 26-28 April, 2012

 3. Avuloğlu E. Yüzbaşıoğlu D. Ünal F. Antidepresan Milnacipran’ın in vitro genotoksik etkilerinin kromozomal anormallik ve comet testleriyle belirlenmesi. The First International Biology Congress,  Bishkek, Kyrgyzstan, 24-26 September, 2012.

 4. Avuloğlu Yılmaz E., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F. Investigation of Antidepressant Drug Desipramine Genotoxicity In Human Peripheral Lymphocytes Using Micronucleus and Comet Assays. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo Bosnia, Bosnia and Herzegovina, 02-06 June, 2014.

 5. E. Avuloğlu Yılmaz, D. Yüzbaşıoğlu, A. B. Özçelik, S. Ersan, F. Ünal, Investigation of 3-methyl-5-(4-carboxycyclohexylmethyl)-tetrahydro-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione Genotoxicity In Human Peripheral Lymphocytes Using Sister Chromatid Exchange Assay, International Gazi Pharma Symposium, 12-15 Kasım 2015, Antalya-Türkiye.

 6. Ece Avuloğlu Yılmaz, Deniz Yüzbaşıoğlu, Azime Berna Özçelik, Fatma Ünal, Seyhan Ersan. Investigation of 3-methyl-5-(4 carboxycyclohexylmethyl)-tetrahydro-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione Genotoxicity In Human Peripheral Lymphocytes Using Comet Assay. 2nd International Congress of Forensic Toxicology –Industrial and Environmental Toxicology, Ankara/Turkey, 26-30 May, 2016.

 7. Ece Avuloğlu Yılmaz, Deniz Yüzbaşıoğlu, Fatma Ünal. Assessment of Antihypertensive Drug Indapamide Genotoxicity In Human Peripheral Lymphocytes Using Chromosomal Aberration Test. 2nd International Congress of Forensic Toxicology –Industrial and Environmental Toxicology, Ankara/Turkey, 26-30 May, 2016.

 8. Ece Avuloglu Yilmaz, Deniz Yüzbasıoglu, Fatma Ünal. Determination of genotoxic effect of monopotassium glutamate by in vitro micronucleus test. 52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX). Spain/Seville, 04–07 September, 2016.

 9. Ece Avuloglu Yilmaz, Fatma Ünal, Deniz Yüzbasıoglu. Evaluation of the genotoxic effects of indapamide in human lymphocytes in vitro by sister chromatid exchange test. 52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX). Spain/Seville, 04–07 September, 2016.

 10. Deniz Yüzbasıoglu, Ece Avuloglu Yilmaz, Fatma Ünal. Antihypertensives and genotoxicity. 1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, Konya/Turkey, 10-12 May 2017.

 11. Kübra Sevimli Can, Deniz Yüzbaşıoğlu, Ece Avuloğlu Yılmaz, Fatma Ünal. Investigation of Retinol (Vitamin A) Potential Antigenotoxic Effects on Mitomycin-C Genotoxicity by Chromosomal Aberration Test. 1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, Konya/Turkey, 10-12 May 2017.

 12. Kübra Sevimli Can, Fatma Ünal, Ece Avuloğlu Yılmaz, Deniz Yüzbaşıoğlu. Assessment of in vitro Antigenotoxic Effect of α-Tocopherol Against Mitomycin-C Induced Micronucleus Formation. 1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, Konya/Turkey, 10-12 May 2017.

 13. Ece Avuloglu Yilmaz, Fatma Ünal, Deniz Yüzbasıoglu. Assessment of The Possible Genotoxicity of Magnesium Diglutamate, a Food Additive, by Micronucleus Test in Human Lymphocytes. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk/Belarus, 05-08 July 2017. (Sözlü sunum)

 14. Ece Avuloglu Yilmaz, Fatma Ünal, Deniz Yüzbasıoglu. Evaluation of the Genotoxic Effects of Monopotassium Glutamate in Human Lymphocytes in vitro by Sister Chromatid Exchange Test. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk/Belarus, 05-08 July 2017.

 

ÖZETİ BASILMIŞ ULUSAL KONGRE TEBLİĞi

1.Avuloğlu E., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F. Milnacipran is an antidepressant drug induced micronucleus in human peripheral lymphocytes. 8. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Kemer, Antalya 14-18 Kasım 2012.

 2. Avuloğlu Yılmaz E., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F. Antidepresan İlaç Etken Maddesi Olan Milnacipran’ın In vitro Genotoksik Etkilerinin Kardeş Kromatit Değişimi Testiyle İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Meşelik, Eskişehir 23-27 Haziran 2014.

3. E. Avuloğlu Yılmaz, D. Yüzbaşıoğlu, A. B. Özçelik, S. Ersan, F. Ünal, 3-metil-5-(4-karboksisikloheksilmetil)-tetrahidro-2H-1,3,5-tiyadiazin-2-tiyon Bileşiğinin Genotoksik Etkilerinin Kromozomal Aberasyon Testi ile Değerlendirilmesi, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,  21-25 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.

4. E. Avuloğlu Yılmaz, F. Ünal, D. Yüzbaşıoğlu, Kardeş Kromatit Testi Kullanılarak Antidepresan İlaç Desipramin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde Genotoksisitesinin İncelenmesi, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,  21-25 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.

5. E. Avuloğlu Yılmaz, D. Yüzbaşıoğlu, A. B. Özçelik, F. Ünal, S. Ersan, Tetrahidro-1,3,5-tiyadiazin Türevinin Mikronükleus Testi ile Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, 7. DETAE (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü) Günleri, 11-12 Kasım 2015, İstanbul-Türkiye.

 

 

KATILDIĞI KURSLAR

07.2007          : Kemaliye (Erzincan) ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi (Tübitak destekli).

12.2011          : X. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Gazi Üniversitesi,

                          Ankara

02.2012          : AB Çerçeve Programı Proje Kapasitesinin Arttırılması, Gazi Üniversitesi,

                          Ankara

03.2014          : Hematolojik Malignitelerde Uygulamalı Real-Time PCR ve FISH Kursu, 5. Ege Tıp Çalıştayı, Ege Üniversitesi, İzmir

ALDIĞI BURSLAR

Doktora öğreniminde Tübitak 2211-A Genel yurt içi doktora burs programından (2013/1) burs aldı.

ÖDÜLLER

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülte Birinciliği Ödülü, 2009.

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Birinciliği Ödülü, 2009.