Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 104.01.07.01-260  sayılı ve Pedagojik Formasyon Eğitimi konulu yazısı gereği formasyon eğitimi verilecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus olmak üzere; Lisans  öğrenimi  sırasında  seçmeli  ders  olarak  alınabilecek  pedagojik  formasyon  derslerinin  son  sınıf (mezuniyet  aşamasında  olan)  öğrencilerine  öncelik  verilmesi  kaydıyla  uygulanacaktır.

Not: 2023-2024 Eğitim Öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon  eğitimi  derslerinin;  formasyon  eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için seçmeli ders olarak üçüncü  yarıyıldan itibaren verilecektir. 

Son  sınıf (mezuniyet  aşamasında  olan) öğrencilerimizin 12.01.2023 tarihine kadar Ek'te belirtilen dilekçenin Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı

Ek-1