"Kimliğinden Koparılan İnsan Köksüz Ağaç Gibidir"

     Üniversitemiz Tarih Kulübü tarafından  "Bir Değişim ve Dönüşüm Projesi: İnkültürasyon" konulu konferans gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, personelimiz ve öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

İNKÜLTÜRASYON

Önce Dejenerasyon Sonra Yozlaştırma

     Kültürün bir milletin temel taşı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kemal Polat; ''Sosyal ve dinî yaşantımıza dâhil edilmek istenen yabancı kültür unsurlarına karşı mücadele etme konusunda bir farkındalık oluşturmak, ilginizi uyandırıp bilinmediğini düşündüğüm önemli bir konuda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu konferansı gerçekleştiriyoruz. Dilimize ve kültürümüze sahip çıkmadan değerlerimizin korunması ve yaşatılması zordur, hatta mümkün değildir. Geleneksel değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan toplumlarda misyonerler öncelikle toplumu dejenere etmeye ve yozlaştırmaya çalışırlar. Çünkü Ahlaki değerleri zayıflayan, dinî ve millî duyguları güçlü olmayan insanlara Hıristiyan değerlerini yerleştirme daha da kolay olacaktır. Bu yüzden inkültürasyonun ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve Türkiye'deki örneklerinin neler olduğunu anlamak da dinine, kültürüne sahip çıkmaya çalışan insanlarımız için hayati önem arz etmektedir. Konferansımın bu noktada sizlere bir nebze yardımcı olması  beni mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

     İnkültürasyonun teoloji sözlüklerinde, 'Hıristiyan mesajının ve hayat tarzının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan toplumların kültürlerine uygun tarzda sokulması' olarak tanımlandığını ifade eden Polat, inkültürasyonun 'misyonerlik faaliyetlerinin çağdaş bir metodu ve bir kültürün içine giriş süreci' olduğun söyledi. Polat; inkültürasyonun planlı şekilde ve yerli halk aracılığıyla yapıldığını, günlük hayata yansıtılarak Hıristiyan kültürünün o toplumlara farkında olmadan benimsetildiğini belirtti. Bu sürecin değişim, asimilasyon ve dönüşüm gibi çeşitli aşamalarının olduğunu öreklerle anlatan Poalt; kitaplarda, sözcüklerde, isimlerde, camilerde, kutlamalarda, eşyalarda yer alan çarpıcı inkültürasyon örneklerine de yer verdi.

inkültürasyon2

    İnkültürasyonun Hıristiyan ahlâk temelinde oluşturulmak istenen bir karakter inşası projesi olduğunu ifade eden Polat; ''Kilise'nin kuruluşundan beri sürdürdüğü, Hıristiyan olmayan kültürlere girme ve onlara nüfuz etme faaliyetlerinin yeni adıdır. Bir başka ifadeyle kilise, eski doktrinin günümüz insanına yeniden sunulmasında, 'kültür'e önemli bir rol vermiştir. Kilise nazarında inkültürasyon, onun bir 'Dünya Kilisesi' haline gelebilmesi için hâlihazırdaki en geçerli yoldur.'' dedi.

Kimliğinden Koparılan İnsan Köksüz Ağaç Gibidir

    Değerlerinden, kimliğinden koparılan insanların köksüz ağaçlar gibi olduğunu kaydeden Polat; ''En ufak bir sarsıntı onları yıkmaya yeterlidir. Türk Milletini değerlerinden, ahlâkından, tarihinden koparmaya çalışan misyonerlerin uyguladığı bu sinsi yöntem sayesinde toplumumuz Hıristiyan yaşam tarzına daha da yakalaştırılmaktadır. Dolayısıyla bu kültürel yozlaşmaya dur demek ve sağlam bir gelecek kurmak istiyorsak, bugün millet ve bireyler olarak millî ve manevi değerlerimize daha bir önemle sahip çıkmamız; yabancı kültürlerden ve zararlı cereyanlardan gençlerimizi korumaya gayret etmemiz; kullandığımız kelimelerden sergilediğimiz davranışlara; yediğimiz yemekten, giydiğimiz elbiseye; seccademizden, başörtümüze, halımızdan, yolluğumuza kadar her şeye dikkat etmeli yabancı kültür unsurlarına geçit vermemeliyiz".  ifadelerini kullandı. Konferans soru cevap kısmıyla son buldu.

    Program sonunda Prof. Dr. Kemal Polat'a Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay tarafından bir teşekkür belgesi takdim edildi.

inkültürasyon3