Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Fakültenin tüm unsurları ile katılımcı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek,
  • Günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak,
  • Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere imkân tanımak,
  • Amasya ve çevresindeki tarihî, edebî, folklorik ve sanatsal zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yapmak,
  • Örgün-yaygın eğitim alanında tüm eğitim yöntemleri programlarını sunmak,
  • Üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma fırsatları ile tercih edilen ve tüm değerleri ile öncü bir fakülte olmaktır.