KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğretim Üyesi (Dekan Yardımcısı)

Fatih ÖZÇELİK

Başkan

Fakülte Sekreteri 

Ayşe DEĞİRMENCİ

Üye

Kalite Sorumlusu

Berna GÖRKEM

Üye