Fakültemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT "Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Ziyere" adlı kitabını yayımladı.

Yaşadığımız coğrafyanın tarihinin araştırılması, öğrenilmesi ve yeni nesillere öğretilmesi tarih biliminin önemli hedefleri arasındadır. Bu amaç çerçevesinde ele alınan "Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Ziyere" adlı kitapta Doç.Dr. Songül KEÇECİ KURT tarafından Osmanlı döneminde köy statüsünde olup uzun yıllar bu şekilde yönetilmiş Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde belediyelik bir kasaba haline gelen Amasya'nın önemli beldelerinden Ziyere (Ziyaret)’nin tarihi araştırılmıştır. Amasya’ya yakınlığı, zengin bağları, verimli toprakları ile gelişmeye müsait bir yer olarak padişahların dahi dikkatini çeken bu beldede geçmişte yaşayan insanların adlarına ve lakaplarına, icra ettikleri mesleklerine, İstanbul’un fethine katılanlara, beylerbeyliği gibi önemli görevler üstlenenlere, kadılara, müftülere, müderrislere ve tarikat erbablarına, Celali isyanlarında aktif rol oynayanlara, eşkıyaların zulüm ve baskılarına, bazı nüfuz gruplarının güç mücadelelerine, ekonomik olarak vergilerin meydana getirdiği sıkıntılara, imparatorluğun bir unsuru olan gayrimüslimlere, ayrıca canlı tanıkların ve fotoğrafların dilinden Ziyere’nin tarihine ve kültürüne ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Dekanımız Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ Amasya tarihine katkı sunan bu çalışması nedeniyle Doç.Dr. Songül KEÇECİ KURT'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi...

 2Eylul