Fakültemiz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Özer ÖZOCAK, Dekanımız Prof. Dr. Duygu Kılıç’ı ziyaret ederek yeni çıkan “Brezilya’ya Ermeni Göçü ve “Geçimsiz Elçi”nin Notları” adlı kitabını takdim etti. Dekanımız, kıymetli çalışmasından dolayı kendisini tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Brezilya'ya Ermeni Göçü ve "Geçimsiz Elçi"nin Notları adlı kitabimda Türk-Ermeni ilişkilerinin ilk dönemlerinden  başlamak üzere Ermenilerin Brezilya'ya göç süreçlerine, Suriye,Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerde karşı karşıya kaldıkları olumsuz muamelelere ve Brezilya'daki Ermenilerin ilk donemlerine değinildi. Ayrıca Türk-Brezilya ilişkilerine geçmişinin ve  Ali Turkgeldi'nin Rio de Janeiro elçiliğinin üzerinde duruldu.