Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri vermeye başlamıştır.

Fakültemiz ilk başvurusunu 2021 yılında yaparak 'Aday Fakülte' olmaya hak kazanmıştır.

Fakültemiz engelli öğrencilerimizin fiziksel mekanlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yaptığı çalışmalara yenilerini ekleyerek, 2021-2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri "Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)" ödülüne tekrar başvuru yapmıştır.

Başvurular; Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarafsız ve alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek panellerde gizli oy açık tasnif ilkesi gözetilerek değerlendirecektir.

Başvuru özelinde yerinde inceleme yapılacaktır.


Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin tıklayınız.

 Engelsiz Universite Odulleri 2021 2022 Afis1024 1