Fakültemiz Akreditasyon çalışmaları kapsamında sona yaklaşıyoruz. 27.05.2021 tarihinde Fakültemiz konferans salonunda, Öz Değerlendirme Raporları konusunda genel bir değerlendirme yapıldı.
-Problem çözme becerisi kazandırma konusunda öğrencilere zoom üzerinden online eğitim verilmesi.
-Dış Paydaş anketlerinin yapılması.
-Sınıf içi grup çalışması yaptıracak etkinlikler düzenlenmesi.
-Aktif öğrenme teknikleri, grup öğrenme tekniklerinin özdeğerlendirme raporlarına yansıtılması.
-03.06.2021 Perşembe günü saat 11.00’de online düzenlenecek olan “TÜBİTAK BİDEB 2209A Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Bilgilendirme Semineri”ne tüm öğretim elemanlarınızın katılımının sağlanması.
-Üniversitemiz kütüphanesinin uzem linkinin öğrencilere bildirilmesi, uzaktan eğitim materyallerinin çeşitlendirilip belgelerin özdeğerlendirme raporlarına eklenmesi.
-Öğrenci kulüp çalışmalarının aktif hale getirilmesi.
-Dönem başında daire başkanlıkları ile akredite çalışmalarımız hakkında toplantı yapılarak süreç hakkında bilgi verilmesi.
-Dönem başında öğrencilere temel bilgileri içeren seminer verilmesi.
-WEB sayfalarının sürekli güncel tutulması.
-Bölümlerin dış paydaş toplantılarını düzenli olarak yaparak toplantı kararlarının Dekanlığımıza gönderilmesi.
-Özdeğerlendirme raporunda kurumla ilgili bilgilerin aynı olması.
-Özdeğerlendirme raporlarının Dekanlığımıza teslim edilmesi.
kararları alındı.