Europass Nedir?

Avrupa Birliğinin hayat boyu öğrenmeyi desteklemeye, iş gücünün niteliğini ve verimliliğini artırılmaya yönelik politikaları doğrultusunda ortaya çıkan ve Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Europass, kariyer yönetimini ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen çevrimiçi bir platform aracılığıyla bireylere faydalanabilecekleri merkezi bilgi kaynakları ve web tabanlı araçlar sunar. Tamamen ücretsiz olan Europass platformunu kullanan bireyler, becerini ve yeterliliklerini daha etkili şekilde sergileyebilmekte, Avrupa eğitim ve iş fırsatlarına daha kolay erişebilmektedirler.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Europass, ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olup, 29 dilde hizmet sağlamaktadır.

 

Europass ile bireyler;

 • Bilgi, beceri ve deneyimlerin kaydını içeren kişisel bir Europass profili oluşturabilirler, seçtikleri kişilerle paylaşabilirler,
 • Sadece birkaç tıkla farklı dillerde ve şablonlarda CV’ler ve niyet mektupları oluşturabilirler, şablonları kişiselleştirebilirler,
 • CV, niyet mektubu, diploma, sertifika vb. belgelerini güvenli elektonik ortamda saklayabilirler,
 • Avrupa’da iş ve staj başvuruları yapabilirler,
 • Avrupa’nın dört bir yanında iş ve eğitim arayabilirler,
 • Profil ve ilgi alanları ile eşleşen iş ve eğitim önerileri alabilirler,
 • Avrupa’da yaşama, çalışma, öğrenim, staj ve gönüllülük için gereken bilgilere ve irtibat noktalarına tek noktadan erişebilirler,
 • Europass Sertifika Eki, Diploma Eki ve Hareketlilik Belgesi, dijital yeterlilik belgesi gibi araçlar yardımıyla örgün ve mesleki eğitim, işbaşı eğitim, staj, çalışma deneyimleri, gönüllülük faaliyetleri ve yurt dışı hareketlilikler dahil olmak üzere örgün, yaygın ve serbest öğrenme yoluyla edinilen tüm beceri ve yeterliliklerini ispat edebilir ve daha iyi açıklayabilirler.

 

BÖLÜM II: DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE YENİ EUROPASS

Kullanıcıların ihtiyaçları ve dijital çağın ihtiyaçlarına uygun olarak Europass’ın geliştirilmesi amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından Europass’ı güncellenme, gözden geçirme ve revizyon çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte Europass’ın yasal dayanağı olan 2241/2004 / EC sayılı Kararı değiştirilmiş, hazırlanan Yeni Europass Karar tasarısı 15 Mart 2018'de Avrupa Parlamentosu tarafından, 12 Nisan 2018'de Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş ve 18 Nisan 2018 tarihinde Yeni Europass Kararı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak 22 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Mevuzat çalışmaların ardından, AB şeffaflık araçları arasındaki en yagın kullanıma sahip araç olan Europass’ın; dijitalleşmesi, diğer çevirimiçi AB araç ve hizmetlerini kapsayabilmesi ve bunlarla birlikte işler hale getirilmesi, Avrupa’da eğitim almak, çalışmak veya gönüllülük yapmak isteyen bireylere kapsamlı bilgi ve rehberlik sunması, ilgili AB araçlarına ve hizmetlerine tek noktadan erişimi mümkün kılması amaçlarıyla Avrupa Komisyonu himayesinde iki yıl süren çalışmalar neticesinde yeni bir dijital platform oluşturulmuş, Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) tarafından yönetilen eski dijital platform erişime kapatılarak, 1 Temmuz 2020 tarihinde Yeni Europass Platformu erişime açılmış ve kamuoyuna tanıtılmıştır.

Yeni Europass Kararı ile;

 • 2241/2004/EC sayılı Eski Europass Kararı yürürlükten kaldırılmış,
 • Hizmete sunulacak yeni Europass Platformunun içeriği, temel çalışma prensipleri ve özellikleri ayrıntılı olarak tanımlanmış, sunulacak dijital hizmetlerin ve bilgilerin çerçevesi çizilmiş,
 • Avrupa Komisyonu’nun, Ulusal Europass Merkezleri’nin ve üye devletlerin görev ve sorumlulukları ile ilgili maddeler yeniden düzenlenmiş,
 • Kişisel verilerin AB mevzuatına uygun olarak işlenmesi ve korunması için düzenleme eklenmiş,
 • Europass Belgeleri arasından Europass Dil Pasaportu çıkarılmış ve Europass Belgelerinin sayısı dörde düşürülmüş,
 • Europass Sertifika Eki ve Europass Diploma Eki, Europass Ekleri olarak gruplandırılmış, Eski Europass Kararı ekinde yer alan Europass belgeleri için belirlenmiş ortak şablonlar çıkarılarak, şablonların Komisyon tarafından paydaşlarla ortak olarak şekillendirileceği belirtilmiş,
 • Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezinin (CEDEFOP) koordinasyon görevi kaldırılmış,
 • Komisyon tarafından geliştirilen Avrupa Beceriler, Yetkinlikler, Yeterlilikler ve Meslekler Sınıflandırmasını (ESCO) tanımlayan, ESCO’nun Europass dahilinde kullanımını sağlayan düzenleme eklenmiş, böylelikle ESCO’ya yasal dayanak kazandırılmıştır.

Europass’ın dönşüm süreci çalışmaları kapsamında ayrıca, AB menşeini ön plana çıracak şekilde yeni br Europass logosu tasarlanmış ve eski logonun kullanımına son verilmiştir.

                                     europass hakkinda

BÖLÜM III: EUROPASS BELGELERİ VE HİZMETLERİ

3.1 Europass Belgeleri

Europass; bilgi, beceri, yeterlilik ve deneyimlerin kayıt altına alınmasını, tanınmasını ve şeffaflığı sağlayan öz geçmiş (CV), Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki olmak üzere toplamda 4 belgeden oluşmaktadır.

3.1.1           Europass CV

Europass CV, bireylerin bilgi beceri, deneyim ve başarıları ile eğitim ve çalışma geçmişlerini etkili şekilde ortaya koyabilmeleri için standart şablonlar sunan, ve içeriği bireyler tarafından çevrimiçi oluşturulan kişisel bir belgedir. Europass CV www.europass.eu adresinden 29 dilde ve ücretsiz oluşturulabilmektedir. Europass CV, boş bir belge üzerinde öz geçmiş oluşturulurken sıklıkla yapılan hataları en aza indirir, kulanıcıların yazı tipi, puntolar, hizalar, sıralama, renkler, tasarım vb. konular için harcayacağı zaman ve emeği sıfıra indirir, şekilsel düzenleme gerektirmez. Bunun yanı sıra Euuopass’ın sunduğu CV şablonları çeşitli değişiklikler yapılarak kişiselleştirilebilir. Oluşturulan CV; kişisel bilgisayarlara kaydedebilir, bir e-posta adresine gönderilebilir veya belirli bir tarih aralığında belirli kişiler tarafından görüntülenebilecek şekilde web bağlantısı haline dönüştürülebilir. Kullanıcıların kişisel cihazlarına veya Europass kütüphanelerine kayıt edilmiş olan CV’ler Platform üzerinde daha sonra güncellenebilir.

2005-2017 yılları arasında Avrupa genelinde 100 milyonun üzerinde çevrimiçi Europass CV oluşturulmuştur.

Europass Platformunda CV oluşturmak isteyen bireyler iki farklı yöntemi tercih edebilmektedir:

— Platforma kaydolarak CV oluşturma (ücretsiz):

Platforma kaydolmak için ilk adım https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresi üzerinden EU login hesabı oluşturulmasıdır. EU login hesabı oluşturulduktan sonra bu hesap aracılığıyla Europass Platformuna kayıt yapılabilmektedir. Europass Platformuna kayıtlı kullanıcılar, kişisel öğrenme geçmişlerini, becerilerini, deneyimlerini ve başarılarını yansıtan kişisel Europass profilini 29 dilde oluşturabilmektedir. CV oluşturmak isteyen kayıtlı kullanıcılar, profillerine girmiş oldukları bilgilerin tamamını veya belirli bölümlerini kullanarak yalnızca birkaç tıkla farklı şablonlarda ve dillerde diledikleri kadar CV üretebilmektedir.

2-Kayıt olmadan CV oluşturma (ücretsiz):

Bireyler Europass platformuna kayıt olmadan, yalnız www.europass.eu adresinde yer alan CV düzenleme aracını kullanarak da CV, niyet mektubu oluşturabilir, kişisel cihazlarına kaydedebilir veya başkalarıyla paylaşılabilirler. Ayrıca, platformda yer alan farklı bilgilere ulaşılabilir ve bağlantılardan faydalanılabilirler. Ancak, verileri kayıt olmayacağı için özgeçmiş ve niyet mektubu oluştururken baştan başlamak durumunda kalır, Avrupa’daki işlere başvurma, kendilerine uygun kurs ve iş önerileri alma ve Europass Dijital Yeterlilikleri edinebilme gibi Platformdaki önemli birçok araç ve hizmetten faydalanamazlar. Bu gibi özellikler yalnız kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

 

3.1.2           Europass Hareketlilik Belgesi

Hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun, kişinin eğitim veya öğrenim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği bir organize dönemi, edindiği beceri ve yeterlilikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alan ve Avrupa çapında kullanılmakta olan standart bir belgedir. Belgenin düzenlenebilmesi için asıl ülkedeki gönderen kuruluş ile kabul eden kuruluş arasında, öğrenimin içeriği, hedefleri ve süresine ilişkin yazılı bir anlaşmanın varlığı şarttır. Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından, kendileri ve ilgili kişi arasında kararlaştırılan dilde doldurulur. Hareketlilik gerçekleştirilen ülkelerin her biri Avrupa Birliğine Üye devletlerden olmalı ve/veya EFTA/EEA ülkesi olmalıdır.

İçeriği:

—katılan kişi bilgileri, gönderen ve kabul eden ortakların bilgileri, hareketliğin amacı, başka ülkede geçirilen süre, varsa eğitim veya mesleki eğitimin sonunda edinilecek yeterlilik/sertifika/diploma, işle ilgili/ örgütsel/sosyal kazanılan beceri ve yetkinlikler, kazanılan dil becerileri ve yetkinlikleri, kuruluşların imzası.

Bireyler Hareketlilik Belgesini hareketlilik sağlayan kurum/kuruluşlar aracılığıyla edinebilir. Hareketlilik Belgesi düzenlemek isteyen kurum/kuruluşların Ulusal Europass Merkezine başvuru yapması gereklidir.

3.1.3           Europass Sertifika Eki

Mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart belgedir. Üçüncü kişilerin –özellikle başka bir ülkedeki kişilerin– sertifikanın hamili tarafından edinilen yeterliklerin ne anlama geldiğini anlamasını kolaylaştırmak için esas sertifikaya eklenen bir belgedir. Birçok Avrupa ülkesinde yaygın şekilde kullanılmakta olan Europass Sertifika Ekleri ülkemizde Milli Eğitimi Bakanlığı'na bağlı orta dereceli mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere yazılı başvuruları olması halinde diplomalarıyla birlikte düzenlenmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine ise MYK tarafından sunulmaktadır.

İçeriği:

—sertifikanın orijinal ve tercüme edilmiş adı, sertifika sahibinin sahip olduğu beceri ve yeterlikler, sertifika sahibinin girilebileceği meslek çeşitleri, sertifikanın yasal dayanağı, sertifikayı almanın resmi yolları, düzenleyen ve akredite eden kurumlar, sertifikanın yeterlilik çerçevesindeki seviyesi, bir sonraki eğitim düzeyine giriş şartları ve geçiş imkanları.

3.1.4           Europass Diploma Eki

Europass Diploma Eki resmi diplomayı veya dereceyi veren yüksek öğrenim kurumları tarafından mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte verilen ve derece ve diplomaları ülke dışında daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan standart dokümandır.

Ülkemizde üniversitelerin çoğunluğu Diploma Eki sağlamaktadır. Üniversite mezunları, mezun oldukları üniversitelerden bu eki talep edebilmektedir. Bu ekler yüksek lisans, doktora ve denklik aşamalarında gerekli dokümanlar arasında sayılabilmektedir.

İçeriği

—Yeterlilik sahibinin kimlik bilgileri, yeterliliğin orijinal ve tercüme edilmiş adı, yeterliliğe ilişkin bilgiler, diplomanın yeterlilik çerçevesindeki seviyesine ilişkin bilgiler, öğrenimin içeriği ve diploma sahibi tarafından öğrenim sonunda elde edilen kazanımlar, program ayrıntıları ve not sistemi, ileri öğrenime giriş ve mesleki açıdan diplomanın fonksiyonuna ilişkin bilgiler, ulusal yüksek öğretim sistemine ilişkin bilgiler, tasdik.

 

3.2     Europass Platformu (www.europass.eu)

Sunulan Web Tabanlı Araç ve Hizmetler:

 • Tüm öğrenme geçmişi, beceri, deneyim ve başarıları yansıtan kişisel profil oluşturabilme,
 • Kişisel profilinin tamamını veya seçilen bölümlerini üçüncü kişilerle paylaşabilme,
 • Farklı şablonlarda ve farklı dillerde öz geçmişler ve niyet mektupları oluşturabilme, bunları sistemde veya kişisel cihazlarda saklayabilme, güncelleyebilme,
 • CV, niyet mektubu, diploma, sertifika vb. belgeleri kullanıcıya tanımlı kişisel elektronik alanda saklayabilme,
 • Profilin ve kişisel verilerin, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğüne uygun olarak korunması,
 • Hareketlilik ve gönüllülük dahil olmak üzere çalışma ve öğrenme deneyimleriyle elde edilen becerileri ve yeterlilikleri belgeleme,
 • Beceri ölçme ve öz değerlendirme araçları,
 • Avrupa ülkelerinde iş arayabilme ve açık iş ilanlarına başvuru yapabilme,
 • Avrupa’daki eğitim programlarına ve yeterlilik tanımlarına erişebilme,
 • Europass Profili ve kişsel beceriler ve ilgi alanları ile uyumlu iş ve kurs önerileri alabilme,
 • Avrupa’da öğrenim, staj ve gönüllülük konularında bireyi destekleyecek Avrupa Birliği hizmetlerine ve ilgili ulusal kurumlara tek noktadan erişim sağlayabilme,
 • Beceriler ve yeterliliklere ilişin dijital belge (dijital diploma, dijital sertifika vb.) düzenleyebilme ve doğrulayabilme (kuruluşlar için).

 

Bilgi ve Rehberlik Sunulan Konular:

 • Avrupa iş ve öğrenme fırsatları,
 • Yeterlilikler ve yeterlilik sistemleri,
 • Avrupa ülkelerinde yaygın ve serbest öğrenmenin doğrulanmasına ilişkin süreçler ve prosedürler,
 • Diploma ve sertifikaların tanınması ve doğrulanması,
 • Uluslararası hareketlilik ve kariyer yönetimi için rehberlik sağlayan kurum kuruluşlar,
 • Mesleklerdeki ve sektörlerdeki beceri ihtiyaçları hakkında bilgiler, veriler, analizler ve tahminler,
 • Avruap’da yaşama, eğitim alma ve iş bulma hakkında bilgiler,
 • AB ülkeleri dışındaki ülkerin vatandaşlarının entegrasyonlarını sağlamak üzere Birliğe gelmek için veya Birlik'te ikamet ederken ihtiyaç duyabilecekleri beceriler ve yeterlilikler hakkında bilgiler.

 

Europass’ın İşlevi

EUROPASS, kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/ EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada önemli bir araçtır.

Bireyler Açısından Europass Belgeleri ve Hizmetleri:

 • Eğitim ve kariyer hayatında faydalanılabilecek bir çok farklı AB araç ve hizmetini bir araya getiren, bütünleştirici bir çerçevedir ve hizmetlere tek bir noktadan erişim sağlar.
 • Kariyer gelişimi, iş ve eğitim fırsatlarına erişim ve uluslararası hareketlilikler konularında bireylere bilgi ve rehberlik sağlar.
 • Europass bireylerin yaygın ve serbest öğrenme kazanımlarını, dijital, sosyal, organizasyon ve iletişim becerilerini sergileyebildikleri kapsamlı özgeçmişler ve portfolyolar oluşturmalarına imkan tanır.
 • Detaylı içeriğe sahip ve iyi yapılandırılmış bir özgeçmiş formatı olan Europass CV, doğru hazırlandığında iş ve eğitim başvurularında avantaj sağlar.
 • Stajların ve iş başı eğitimlerin, yurtdışı deneyimlerin ve gönüllülük faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına ve belgelendirilmesine imkan tanır.
 • Özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri hakkında rehberlik ve bilgi sağlar.
 • Özgeçmişlerin izin verilen kişiler tarafından gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine imkan tanır.
 • Europass CV düzenli olarak güncellendiğinde, zaman içerisinde edinilen beceri ve deneyimler, alınan eğitimleri hakkında kapsamlı bir envanter oluşturulmasını sağlar.
 • Europass Hareketlilik, yurtdışındaki eğitim ve stajlardan edinilen kazanımları kayıt altına alırken, alışılagelmiş referans mektuplarından çok daha fazla bilgi ve güven sağlar.
 • Europass Sertifika Eki ve Europass Diploma Eki, bireylere, uluslararası iş başvurularında, sertifikalarını ve diplomalarını açıklama konusunda yardımcı olur. Ayrıca, Europass Diploma Eki akademik başvurularda ibrazı zorunlu dokümanlardan biridir.

İşverenler Açısından Europass Belgeleri ve Hizmetleri

 • İşe alma ve firma için insan kaynakları süreçlerinde kullanılması durumunda Europass Belgeleri bireylerin beceri ve deneyimlerinin anlaşılırlığını kolaylaştırır.
 • Adayların veya çalışanların detaylı içeriğe sahip, iyi yapılandırılmış ve doğrulanabilir belgeler üzerinden değerlendirilmesine imkân sağlar.
 • Adayların veya çalışanların farklı niteliklerinin ve deneyimlerinin daha kolay tespit edilmesini ve kıyaslanması sağlar.
 • Doğru kişinin doğru pozisyonla eşleştirilmesini kolaylaştırır.

Eğitim Sağlayıcılar Açısından Europass Belgeleri ve Hizmetleri:

 • Mesleki eğitim diploma ve sertifika programları kapsamında kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinliklerin AB ortak formatında tanımlanmasını sağlar.
 • Europass Diploma ve Sertifika Ekleri eğitim kurumları arasında yeterliliklerin doğrulanması ve tanınması süreçlerini kolaylaştırır.

BÖLÜM IV: ULUSAL EUROPASS MERKEZİ FAALİYETLERİ

Ulusal Europass Merkezleri

Europass Kararı, Avrupa Komisyonu genel yönetimi altında ülkemiz dahil 35 ülkede kurulmuş olan 37 Ulusal Europass Merkezi eliyle uygulanmaktadır. Bu merkezlerin görevleri;

 • İnternet tabanlı Europass araç ve hizmetlerinin kullanılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,
 • Europass kullanımını teşvik etmek; farkındalığını ve görünürlüğünü güçlendirmek,
 • Bireysel rehberlik hizmetleri (uygun hallerde) de dahil olmak üzere, kariyer yönetimi ve ulus ötesi öğrenme hareketliliği için rehberlik hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve bunları tanıtmak,
 • İlgili ulusal internet sitelerine bağlantılar da dahil olmak üzere Europass çevrimiçi platformunda öğrenme fırsatları, yeterlilikler ve tanıma süreçleri hakkında bilgi sağlamak,
 • Europass’ın yaygınlaşmasına ilgili tüm sektörlerden paydaşları dahil etmek ve sorumlulukları altındaki faaliyetlerle ilgili olarak kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek,
 • Ulusal düzeyde konuya ilişkin yürütülen faaliyetleri ve gelişmeleri Avrupa Komisyonu ile paylaşmak üzere Avrupa Ulusal Europass Merkezleri Ağı nezdinde ülkelerini temsil etmektir.

Ülkemizin Ulusal Europass Merkezi (UEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu'dur. MYK, 2008 yılında Ulusal Europass Merkezi olmuş ve Ulusal Europass Merkezleri Ağına dahil olarak faaliyetlerine başlamıştır. MYK UEM, Europass'ı kullanmak veya Europass hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm kişi veya kurumlar için ilk irtibat noktasıdır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, vatandaşlarımızın uluslararası standartlara uygun olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini ifade etmelerini sağlamak, iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmak ve uluslararası hareketliliklerini desteklemek üzere;

 • Europass platformunun iyileştirilmesi ve Europass ile ilişkili konularda Avrupa Komisyonuna bildirimler sunar.
 • Kullanıcılara telefon, e-posta, sosyal medya, web sitesi aracılığıyla düzenli olarak bilgi, rehberlik ve teknik destek sağlar.
 • Europass araç ve hizmetleri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, diğer Avrupa Birliği araç ve hizmetleri konularında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütür. Ülke genelinde gerek doğrudan hedef kitleye, gerekse hedef kitleye bilgi aktarımını sağlayabilecek farklı kişi ve kanallara yönelik eğitim, seminer, toplantı, fuar, kampanya, yarışma, tv ve radyo yayını, reklam vb. faaliyetler gerçekleştirir.
 • Europass araçlarına ilişkin ulusal bilgi sistemleri ve veri tabanları kurar ve yönetir.
 • Europass’a ilişkin sunum, haber, makale, bülten ve tanıtım malzemeleri hazırlar.
 • Europass’ın kullanımına ilişkin bilgilendirici dokümanlar ve rehberler geliştirir.
 • Hedef kitleye ulaşabilmek için için ilgili ulusal paydaşlar ile işbirliklikleri kurar.
 • Avrupa’daki UEM Ağı toplantılarına, çalışma ziyaretlerine, çalışma grubu toplantılarına katılım sağlar ve ülkemizi temsil eder. UEM ağı ile bilgi ve deneyim paylaşır, ortak dokümanlar, araştırmalar ve kampanyalar yürütür, ortak tanıtım materyalleri ve raporlar hazırlar.
 • Avrupa Komisyonu İstihdam Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Europass Danışma Grubu Toplantılarına ve Politika Ağları Ortak Toplantılarına katılım sağlar, görüş ve değerlendirmeler sunar.

Topluluk düzeyinde Europass Kararını uygulamaktan sorumlu Ulusal Europass Merkezlerinin belirli masraflarının karşılanması amacıyla AB tarafından yıllık olarak hibe desteği sunulmakta ve merkezlerin harcamalarının eş finansmanı sağlanmaktadır. Merkezler, yıllık olarak hazırladıkları proje tekliflerinin ve içeriğindeki çalışma planlarının Avrupa Komisyonu tarafından uygun bulunmasıyla hibeden faydalanmaya hak kazanmaktadır. Türkiye’de Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri, 2010 yılından günümüze Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Avrupa Komisyonu eş finansmanında yürütülmüştür.