Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu Azerbaycan Batı Caspi Üniversitesi tarafından, 24 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Edebiyatta Karabağ” konusu konferansa katıldı. Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasından sonra yapılan ilk Karabağ konferansı olan programda Karabağ’ın edebiyat yönünden zenginlikleri ortaya konuldu. Hakverdioğlu, Karabağ şairlerini bir araya getiren Müctehidzade’nin Riyâzü’l-Âşıkîn tezkiresini tanıttı. Ayrıca ünlü Azerbaycan şairi Vâkıf’ın Tiflis Güzellemesi adlı şiirini de şerh eden hocamız, Türk milletinin önündeki engellerin kültürel sahada da bir bir kalktığını görmekten memnun olduğunu, söyledi.