Fakültemiz dekanlık görevini Şubat 2020 tarihinden beri vekaleten yürüten Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24.03.2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararı ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atanmıştır.

Atanma kararıyla ilgili olarak Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ, "Sayın Rektörümüzün onayı ve teklifleri ile; bir senedir vekaleten yürüttüğüm Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atanmam sebebiyle, beni bu göreve layık gören Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman ELMACI'ya ve YÖK Genel Kurulu Üyelerine teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Dekan