Prof. Dr.Dudu Duygu KILIÇ (Bölüm Başkanı)

 Öğr. Gör. Emel Çakır (Bölüm Başkan Yardımcısı)