Biyoloji anasayfa

Bölümümüzde, 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladığımız Lisans programının yanı sıra, lisansüstü program ile 2014-2015 eğitim öğretim dönemimde öğrenci almaya başladığımız lisans tamamlama programı faaliyetleri yürütülmektedir. Biyolojinin temel kavramlarını kavramalarını sağlayacak ve daha ileri biyoloji bilgilerini içeren dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Temel olarak belirlenen bu dersler ve haricinde sunulan seçmeli ders seçenekleri ile; öğrencilerin "Biyoloji" biliminin önemini anlamış, meslek yaşamlarında gerekli ve yeterli donanıma sahip üstün nitelikli biyologlar olmaları, ayrıca; eğer düşünürlerse eğitimini aldıkları bölümün içerisinde öğrencilerin ilgilerine uygun spesifik alanları keşfetmeleri ve akademik kariyerleri boyunca çalışmak isteyecekleri alan seçiminde doğru karar verebilen bilim adamları olmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bölümümüz, uluslar arası nitelikte katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip bir öğretim ortamı oluşturmak ve gerek bilimsel araştırmalar yapabilecek kabiliyette, gerekse biyoloji ile ilgili alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak alanında bilgili ve girişimci mezunlar yetiştirmek, biyolojik bilimler sahasında günümüz gelişmelerini de dikkate alan, lisans öğrencilerinin ilgisini çekecek uluslararası bir düzeyde müfredat sunmak, teşvik edici bir araştırma ortamı ile günümüz biyoloji konularını kapsayan yüksek lisans ve doktora programları sunmak, modern biyoloji araştırma ve öğretimine uygun, yüksek kalitede laboratuvar ve eğitim imkânlarını sunmaktır.

Bölümümüz kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen, doğayı koruma ve bilimin doğruluğu ile güvenilirliği esasını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı temel kabul etmektedir.

İlgili yasa ve yönetmelikler gereği mezun öğrencilerimiz, alanları ile ilgili özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda biyolog, laboratuvar elemanı ve sorumlu denetçi, mesul müdür, ilkyardım eğitmeni, ürün tanıtım temsilcisi, denetçi, güvenlik danışmanı, çevre görevlisi, laboratuvar sorumlusu, laboratuvar birim sorumlusu, laboratuvar teknik personeli ve kalite yönetim temsilcisi, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı, ÜYTE laboratuvarı sorumlusu, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, satış-tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı, merkez sorumlusu, kalite yönetim birimi sorumlusu, kalite kontrol birimi sorumlusu ve doku-işleme birimi sorumlusu, kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisi ve ölçüm- analiz yapacak personel, sağlık denetçisi, kalite yöneticisi ve laboratuvar yöneticisi, hijyen eğitmeni, iş güvenliği uzmanı ve sorumlu müdürü, öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, doku tipleme laboratuarı sorumlusu, doku tipleme laboratuarı sorumlu yardımcısı, tetkik ve analiz sorumlusu, laboratuar teknisyeni, proje koordinatörü, perfüzyonist, yüzme havuzlarında mesul müdür ve havuz suyu operatörü, kan hizmet görevlisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu koordinatörü, doku kültürü ile tohumluk üreticisi, hayvanat bahçelerinde sorumlu yönetici, banka ekibi elemanı, sorumlu teknik eleman, avlak yöneticisi, tanı merkezi sorumlusu, kök hücre koordinasyon merkezinin tarama ve eşleştirme elemanı olarak çalışabilirler.

Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek öğrencileri sevgi ile kucaklıyoruz.

 

Biyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ