İstatistik Anasayfa

Sevgili Öğrenciler,

İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda uygulanabilmektedir. Aynı zamanda iş dünyası ve hükümetle ilişkili tüm alanlarda karar almak amacıyla kullanılır.

Matematiksel ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır. Matematiksel istatistik sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanları kapsar. Uygulamalı istatistik, belli bir konuda verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek, uygulamalı istatistiğin alanına girer.

İstatistik bilimi aynı zamanda bilgisayar teknolojilerini kullanmaktadır. Bundan dolayı İstatistik Bölümüne seçen birinin aynı zamanda iyi bir bilgisayar bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır.

İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup istenirse 1 yıl İngilizce Hazırlık Programı alınabilmektedir. İstatistik programını bitirenlere "İstatistikçi" ünvanı verilir

İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistik gelecek vadeden bir meslek olabilir. İstatistik Bölümü mezunları DİE, PTT ve Tübitak gibi kuruluşlarda, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışılabilir.

Doç. Dr. Müjgan ZOBU

İstatistik Bölüm Başkanı