ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

Prof. Dr. Hasan TANAK (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Meryem EVECEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ERYILMAZ

 

 
KATIHAL FİZİĞİ

Doç. Dr. Emine ALDIRMAZ (Dekan Yardımcısı)

 

 NÜKLEER FİZİK

Prof. Dr. Betül ERTAN

 

 

Arş. Gör. Duygu YILDIRIM