Fakültemiz bünyesinde çıkarılan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin (ASOBİD) 11. sayısı (Haziran 2022) yayımlandı. Derginin bu sayısında sosyal bilimlerin çeşitli dallarına katkı sağlaması amacıyla farklı üniversitelerden akademisyenler tarafından hazırlanmış toplam oniki makale ve iki yayın tanıtımı bulunmaktadır. Bu sayısında ASOBİD’e katkı sunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

Aralık 2022’de yayımlanacak olan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 12. sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Dergiye ulaşmak için:https://dergipark.org.tr/tr/pub/asobid/issue/70432

 11Sayi Kapak1024 1