Sunuş   

      Fen-Edebiyat Fakültesi olarak temel amacımız; çağdaş uygarlık ve bilimin kılavuzluğunda, alanıyla ilgili gerekli donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata geçirebilen, bilimsel ve sosyal sorunlara çözüm üretmeye çalışan, yerli ve millî değerlere sahip kalarak evrensel olabilme yolunda gayret sarf eden, millî tarih ve dil şuuruna sahip, zihni ve düşüncesi açık öğrenciler ve genç bilim insanı adayları yetiştirmektir.

     Fakültemiz, entelektüel bir heyecana sahip olup bu heyecanı sürekli canlı tutmayı görev bilmektedir. Bu yapının en temel yapı taşları ise Fakültemizin akademisyenleri, idarecileri ve öğrencileridir. Genç bir fakülte olarak, yeni ve yapıcı düşünceler ile daha mükemmel bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması ve mesleki gelişme yolunda üzerimize düşen görevleri yaparak insanlığın huzur ve refahına katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik.

     Diğer taraftan, kısa sürede içerisinde, Erasmus ve Farabi Programları gibi öğrenci/öğretim üyesi değişim programları kapsamında her yıl çok sayıda öğrencimizin/öğretim elemanımızın bir veya iki yarıyıl için Avrupa ülkelerindeki veya ulusal düzeyde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması hedeflemekteyiz. 

Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı