Onuncu Akreditasyon Toplantısı

Dekanımız D.Duygu KILIÇ başkanlığında 11.06.2020 tarihinde İpekköy Yerleşkesi konferans salonunda Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi hakkında, Öğrenci işleri Dairesi Başkanı Recep ÖZTÜRK' ten, Fen Edebiyat Fakültesi (Tarih, TDE ve Matematik bölümleri) ve Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO öğretim elemanları, Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı hakkında bilgi aldı.