Onikinci Akreditasyon Toplantısı

Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu 02.07.2020 tarihinde onikinci (12.) toplantısını Covid-19 tedbirleri kapsamında FEF toplantı salonunda Dekanımız Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ başkanlığında gerçekleştirdi. Lisans program derslerinde öğrencilerce gerçekleştirilen aktif öğretim yöntem ve tekniklere dayalı etkinliklerin değerlendirmesine yönelik uygulama esaslarının belirlenmesi. Bölümlerde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen aktif öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili etkinlik örneklerinin sistematik olarak toplanması ve ilgili ders dosyalarında muhafaza edilmesi. 2020- 2021 Eğitim/Öğretim dönemi içerisinde yapılması düşünülen online etkinliklerinin (Panel, Konferans, Söyleşi vb..) planlanması. Bölüm Ölçme Değerlendirme Komisyonlarının sonuç raporlarının hazırlanması. Akreditasyon çalışmalarının dosyalanması.(Ölçüt-I,Ölçüt-II,Ölçüt-III,Ölçüt-IV,Ölçüt-V,Ölçüt-VI,Ölçüt-VII,Ölçüt-VIII). Bölüm öz değerlendirme raporlarının hazırlanmaya başlanması kararları alındı.