İkinci Akreditasyon Toplantısı

Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu 17 Mart 2020 tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Dekanımız başkanlığında yapılan toplantıda ön değerlendirme yapıldı. Akreditasyon komisyonunun her hafta Salı saat 09:30'da düzenli olarak toplantısı kararlaştırıldı. İlk toplantıda alınan kararların gerçekleştirildiği, dilek ve öneriler kutusunun işlevsel hale getirildiği görüldü. Akreditasyon çalışmalarına ilişkin bir iş takvimi oluşturuldu. Engelliler için park alanı ve WC kullanılır hale getirildi.
Bir sonraki toplantıya kadar programa ilişkin Ölçüt 1. Program Öğretim Amaçları ve Ölçüt 2. Program ve Ölçüt 3. Program çıktıları ile ilgili olarak çalışma yapılması kararı alındı.