Birinci Akreditasyon Toplantısı

10 Mart 2020 tarihinde dekanlığımızca oluşturulan Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bir sonraki toplantıya kadar programa ilişkin genel bilgiler ve programın öğretim amaçları ile ilgili olarak çalışma yapılması kararı alındı.