Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu 15.04.2021 tarihinde dördüncü toplantısını Covid-19 tedbirleri kapsamında Zoom üzerinden gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda;
-Mezun Bilgi Sistemine bölümünüz öğrencilerinin kayıt edilmesi, sistemde mezun öğrenci sayısının arttırılması,
-Puko döngüsü ile ilgili yapılan en az iki iyileştirmenin kanıtları ile birlikte Dekanlığımıza bildirilmesi,
-Mezun anketlerinin yapılması,
-Bölümlerin Danışma Kurulu Toplantılarını yaparak alınan kararların Dekanlığımıza bildirilmesi,
-Ara Sınavlardan sonra öğrencilerin ders değerlendirme anketlerinin oluşturulması,
-Ders öğrenme çıktılarının başarı düzeylerinin en az iki kanıtla belgelendirilmesi,
-Ölçme Değerlendirme Komisyonlarının Ara Sınav Değerlendirme Kararlarının Dekanlığımıza bildirilmesi,
-Toplantılara öğrenci katılımının mutlaka sağlanması kararları alınmıştır.

4 (1)