Fen Edebiyat Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Danışma Kurulu son toplantımızı 02.06.2021 tarihinde zoom üzerinden yaptık. Danışma Kurulu üyelerimizin değerli katkıları ile fakültemiz için mevcut durumumuzu daha güzel hale getirebilecek konuları konuştuk.

-Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ, akreditasyon çalışmaları kapsamında Danışma Kurulu Üyelerimizden dış paydaş anketlerini doldurarak görüşlerini bildirmelerini istedi.
-Doç. Dr. Murat KURT, akreditasyon sürecinde iç ve dış paydaşlarımızla bilgi alışverişinin önemine değindi.
-Nursen YILMAZ, Matematik Bölümü ders müfredatındaki değişikliklerin faydalarından bahsetti.
-Güleç TOPRAK, öğrencileri ile hazırlamış oldukları projesini Fakültemiz öğrencileri ile paylaşmak istediğini belirtti.
-Süleyman SOYDAŞ, ekibin içinde olmaktan mutlu olduğunu, paylaşımlarının artarak devam ettiğini belirtti.
-Elif AKSEKİ, pandemi döneminde öğretmen-öğrenci ilişkisinin azalmasının sorunlarına değindi. Seçmeli ders çeşitliliğinin artırılmasını önerdi. Bitirme Tezi dersinde danışman-öğrenci iletişiminin sağlanması gerektiğini konu ile ilgili sistemin iyileştirilmesini istedi.
-Fakültemiz web sayfasının incelenerek paydaşlarımızın görüşlerini Dekanlığımıza yazılı olarak iletmeleri istendi.

1 (2)

2 (3)