10. Türkoloji Semineri Yapıldı.

      Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün her 15 günde bir Çarşamba günleri geleneksel hâle getirdiği “Türkoloji Seminerleri”nin onuncusu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL tarafından 29 Mart 2017 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda verildi.

10.3

      Seminerde Prof. Dr. M. Fatih Köksal, bir sempozyumda sunmak için hazırladığını ifade ettiği “Xv. Yüzyılda Yazılmış Meçhul Bir Eser: Dâî’nin Manzum Fütüvvetnâme’si” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

      Konuşmasının başında fütüvvet kavramı ve fütüvvetnâmeler hakkında bilgi veren Köksal, belli başlı Türkçe fütüvvetnâmelerden bahsederek; “Bazıları Farsçadan çeviri olan fütüvvetnâmelerin, müellifi belli olanları bulunduğu gibi anonim olanları da çoktur. Kimileri çok hacimli iken kimileri birkaç varaktan oluşur. Çoğu mensur olan fütüvvetnâmelerin az sayıda manzum örnekleri de vardır. Bugüne kadar biri Eşref bin Ahmed’e (14. yüzyılın sonları), diğeri Esrar Dede’ye ait olmak üzere, her ikisi de mesnevi tarzında yazılmış, kısa iki manzum fütüvvetnâmenin varlığı bilinmekteydi.” dedi.

 10.2

      Daha önce varlığı bilinmeyen ve bu sebeple literatüre geçmemiş olan ve çalışmasına konu olan fütüvvvetnâmenin Türkçe yazılmış üçüncü manzum fütüvvetname olduğunu belirten Köksal, Fatih Sultan Mehmed’in saltanat dönemine tekabül eden hicrî 880 (miladî 1475) yılında yazılan eserin 2 bin 500 beyit tutarında olup bugün için kim olduğunu bilmediğimiz Dâî mahlasını kullanan bir müellif tarafından kaydedildiğini ifade etti.

      Eserin sadace Türk dili ve Türk edebiyatı deği Ahilik araştırmaları bakımından da kayda değer özellikleri olduğunun altını çizen Prof. Dr. M. Fatih Köksal, eserin orijinalinden bazı fotoğrafları göstererek sunumunu tamamladı. Köksal, sorular ve katkılarla zenginleşen seminerine katılan meslektaşlarına teşekkür ederek sunumunu tamamladı.

10.1

       Türkoloji seminerlerinin on birincisi Yrd. Doç. Dr. Cavit Güzel tarafından 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek.