Uluslararası Amasya Sempozyumunun Ardından

AMASYA’DA “BİLİM ŞÖLENİ”

 

      Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinin akademik personeli tarafından organize edilen Uluslararası Amasya Sempozyumu 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Fen-Edebiyat Fakültesi binasında gerçekleştirildi.

 bilim1

       Bilimsel ve kültürel organizasyonlarda son derece başarılı olan Amasya Üniversitesi, günden güne geliştirdiği organizasyon düzenleme kabiliyetini Uluslararası Amasya Sempozyumu vesilesiyle bir kez daha kanıtladı. Fen-Edebiyat Fakültesi geçtiğimiz aylarda düzenlenen “Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu”ndan sonra ikinci kapsamlı bilimsel organizasyonunu başarıyla tamamladı. Sempozyum vesilesiyle ülkemiz üniversitelerinden ve Azerbaycan’dan 126 bilim insanı Amasya’da misafir edildi. Her biri alanında uzman sosyal bilimcileri bir araya getiren ve onları Amasyalı bilim meraklılarıyla ve öğrencilerimizle buluşturan organizasyonda sunulan orijinal ve kıymetli bildirilerle Amasya’nın köklü tarihi geçmişi, zengin edebî mirası, kültürel değerleri ve sembol hâline gelmiş isimleri gündeme getirildi, paylaşıldı ve tartışıldı. Üç gün süren bilimsel programın sonunda Amasya ve yöresi ile alakalı yüzden fazla bilimsel çalışma ve yazılı ürün ortaya çıktı. Sempozyum Düzenleme Kurulu bu materyalleri mümkün olan en kısa sürede derleyip kitap halinde yayınlamaya hazırlanıyor.

bilim2

      4 Ekim 2017 günü misafirlerin beğenisine sunulan Dünden Bugüne Amasya konulu fotoğraf sergisi göz doldurdu. Akabinde Düzenleme Kurulu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Köksal, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol birer konuşma yaptılar. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açılış oturumuna geçildi. Açılış konuşmalarından sonra Tarih sahasının önemli isimlerinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncer Baykara; “Amasya’daki Eski (1974, 77 ve 1980) Araştırmalarım ve Neticesi” başlıklı açılış tebliğini sundu. Açılış oturumundan sonra bilimsel programa geçildi. Üç salonda üç gün süren yoğun tempoya rağmen düzenli işleyiş ve yüksek katılım oranı gözden kaçmadı. Gerek Düzenleme Kurulu üyelerinin gerekse görevli öğrencilerin misafirlere gösterdiği sıcakkanlı yaklaşım da bir o kadar dikkat çekiciydi. Katılımcılar 4-6 Ekim 2017 tarihleri arasında bilimsel programı takip ettikten sonra 7 Ekim Cumartesi günü düzenlenen kültürel program ile Selçuklu ve Osmanlı şehri olma özelliğini bünyesinde barındıran Amasya’nın kültürel ve tarihî zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldular. Bu yönüyle Uluslararası Amasya Sempozyumu sadece bilime katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Amasya’nın kültürel tanıtımına da yardımcı oldu.

bilim3

       Sempozyumun dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal’ın isim önerisi oldu. Bu tür organizasyonlarda yabancı kökenli sempozyum kelimesi yerine Bilim Şöleni kelimesinin kullanılmasının daha doğru ve Türkçeye daha yakışır olacağını dile getiren Köksal, bundan sonraki organizasyonlarda Bilim Şöleni kelimesinin tercih edilmesi hususunda fakültemiz personeline ve misafir akademisyenlere tavsiyede bulundu. Bu öneri dinleyiciler katında büyük kabul gördü.

bilim4

      Uluslararası Amasya Sempozyumu’nun bildiri sunumları tamamlanınca Kapanış ve Değerlendirme Oturumuna geçildi. Bu oturum, Prof. Dr. Kemal Polat’ın yönetiminde, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. Fahameddin Başar, Prof. Dr. Harun Yıldız,   Prof. Dr. A. Deniz Abik ve Prof. Dr. Beyhan Kesik’in katılımıyla yapıldı. Oturumdaki konuşmalardan önce Dünden Bugüne Amasya konulu fotoğraf sergisine katkı verenlerle Düzenleme Kurulu üyelerine teşekkür belgeleri sunuldu. Uluslararası Amasya Sempozyumu yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere fırsat vermesi ve genç akademisyen adaylarına kendilerini gerçekleştirme imkanı tanıması bakımından da takdire şayan olduğunu kaydeden Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Polat, “akademi camiasında üç nesil bu vesileyle bir araya gelmiştir” sözleriyle sempozyumun göze çarpmayan hedef ve sonuçlarını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da kendi alanlarındaki bildirileri değerlendirirken hemen bütün bildirilerin orijinal ve değerli çalışmalar olduğu konusunda ittifak ettiler. Konuşmacıların mutabık kaldıkları bir konu da organizasyonun kusursuzluğu oldu. Başka sempozyumlarda pek görülmeyen öğrenci katılımının bu sefer üst düzeyde olmasının sevindirici ve ilerisi için ümit verici olduğu vurgulandı.

bilim5

       Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, sempozyuma dair şunları söyledi:

       “Marifet iltifata tâbidir” sözünde ifadesini bulduğu gibi gerek valilik ve belediyenin gerekse rektörlüğümüzün verdiği destekler bize güç katmaktadır. Amasya, tarihte aldığı yerin önem ve değeri nispetinde çalışılmış bir şehir değildir. Tarihin yanı sıra dil ve folklor çalışmaları bakımından da Amasya'nın bâkir olduğunu söylersek yanlış olmaz. Esasen biz Amasya Üniversitesi ölçeğindeki üniversitelerin asli görevlerinden birinin yereldeki kültürel birikimin, maddi-manevî değerlerin ve mevcut bütün zenginliklerin ortaya çıkarılması olduğunu düşünüyorum ve bu bilim şöleniyle yaptığımız tam da budur. Fakat bu çalışmaları henüz başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonra daha derinlemesine çalışmalarla bütün bu değerleri tanımaya ve tanıtmaya gayret edeceğiz. Bilim şölenlerinin yanı sıra tez çalışmalarıyla, projelerle Amasya'nın muazzam tarihî ve kültürel değerleri ortaya çıkarmalıyız. Bu noktada Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'ın bilim ve çalışma söz konusu olunca bütün kapıları sonuna kadar açan ve yüreklendiren tutumu azmimizi artırmakta, bize güç ve hız vermektedir. Bu bağlamda 2018'in Bahar aylarında Hüseyin Hüsâmeddîn ve “Amasya Tarihi” Bilim Şöleni'ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir sonraki bilim şölenimizin konusu nasip olursa “Amasyalı Şairler” olacak.

bilim6

       Uluslararası Amasya Sempozyumu’na dönecek olursak; bu programın gerçekleşmesinde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Rektörümüzün katkılarından bahsettik. Ancak Rektörlüğümüz nezdinde başta Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Kemal Polat olmak üzere Genel Sekreterimize, SSK Daire Başkanımıza, Fakültemizin idari personeline, Düzenleme Kurulu'nda görev alan bütün meslektaşlarıma ve aldıkları görevleri büyük bir şuurla yerine getirmek için ellerinden geleni esirgemeyen sevgili öğrencilerimize teşekkür etmek benim için ödenmesi zevkli, vicdani bir borçtur.

bilim8

bilim7