Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 19. Türkoloji Semineri

      Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 2 yıldır yapılan ve geleneksel hale gelen Türkoloji Seminerlerinin on dokuzuncusu 21 Mart 2018 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

mevlüt1

       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Mevlüt İLHAN tarafından “Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Ebâ Müslimnâme” başlıklı sunuma Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, bölüm öğretim elemanları ile yüksek lisans öğrencileri dinleyici olarak katıldı.

mevlüt2

         Arş. Gör. Mevlüt İLHAN sunumunda, yaklaşık 14 bin beyitten oluşan ve 2 cilt halinde yazılan eserin tanıtımını gerçekleştirdi ve eser hakkındaki tespitlerini dinleyicilere sundu. “Eski Anadolu Türkçesi Dönemi”ne ait olması sebebiyle dil hususiyetleri açısından oldukça ehemmiyetli olduğu görülen eser hakkında bölüm öğretim üyelerinin de bir takım tespitleri konuşmacıya aktarıldı.

mevlüt3

        Oldukça verimli geçen toplantı dinleyicilerinin iyi dilek ve temennileriyle son buldu.