Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 18. Türkoloji Semineri

      Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 15 günde bir Çarşamba günleri geleneksel hâle getirdiği “Türkoloji seminerlerinin” on sekizincisi, Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğünde çalışan Uzman Özgür ATAKAN tarafından 28 Şubat 2018 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

özgür1

      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, bölüm öğretim üye ve elemanları ile yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı seminerde Özgür ATAKAN, “Ahmet Mithat Efendi Romanlarında Toplumsal Temalar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

özgür2

     Özgür Atakan konuşmasında Ahmet Mithat Efendi romanlarının sosyolojik temalar açısından oldukça zengin olduğunu ve bu temalar çerçevesinde on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı toplumunun yapısal özelliklerinin ve değişim dinamiklerinin değerlendirilebileceğini vurguladı.

       Verimli geçen seminer iyi dilek ve temennilerle sona erdi.