Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 16. Türkoloji Semineri

     Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün her 15 günde bir Çarşamba günleri geleneksel hâle getirdiği “Türkoloji seminerlerinin” on altıncısı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mücahit KAÇAR tarafından 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

mücahit1

      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, bölüm öğretim üye ve elemanları ile yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı seminerde Doç. Dr. Mücahit KAÇAR makale olarak hazırladığı “Müyessiretü'l-Ulûm'un Kayıp Nüshaları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

mücahit2

      Konuşmasında Bergamalı Kadrî tarafından H. 937/M. 1530 yılında kaleme alınan Müyessiretü’l-Ulûm’un TürkçeninBatı Türkçesiyle yazılmış ilk gramer kitabı olması yönünden değerli bir kaynak olduğuna değinen Kaçar,  Bursalı Mehmet Tâhir tarafından bulunan ve ilk defa Besim Atalay tarafından 1946 yılında metin, dizin ve tıpkıbasımıyla neşredilen eserin bilinen tek nüshasnın fotoğrafları çekildikten sonra kaybolduğuna dikkat çekerek kendisi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Müyessiretü’l-Ulûm’un kayıp nüshalarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

mücahit3

      Kaçar, bu değerli eserin kayıp olan asıl nüshasıyla Fuat Köprülü tarafından yazılan ikinci nüshasını tespit etmiş olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek bitirdiği konuşmasında Türk gramerciliği tarihini 19. yüzyıldan 16. yüzyıla götüren bu kıymetli eserin Almanya’da bulunan tek orijinal nüshasının yetkili mercilerle Türkiye’ye getirilmesinin Bergamalı Kadrî’ye bir kadir-şinaslık borcumuz olduğunu da vurguladı.

       Verimli geçen seminer iyi dilek ve temennilerle sona erdi.